DE VRAGEN VAN PROUST: GERLINDE COOYMANS

Een Arcturus loopbaancoach kadert je professionele activiteiten binnen het grotere geheel van bewustwording en persoonlijke groei. Je job is bedoeld een expressie te zijn van jouw unieke zelf. Wat zijn jouw kwaliteiten, passies en waarden en hoe kan je daarmee een leven neerzetten dat voor jou betekenisvol is?

Ze reiken je handige technieken aan, verbazen je met hun kennis van menselijke interactie, en motiveren je in je ontwikkeling en groei. Maar hoe goed ken je de trainers en coaches van Arcturus echt? Aan de hand van een selectie vragen uit de vragenlijst van Proust graven we dieper in hun ziel. Proust beantwoordde deze directe vragen ooit in een vriendenboekje, en geloofde dat ze de kracht hadden de ware natuur van een persoon te onthullen. Dat belooft!

Deze maand zetten we coach Gerlinde Cooymans in de kijker.

 

1. Wat is je huidige gemoedstoestand?

Ik voel me enorm energiek. Zeker ook na een heerlijk weekend ‘Open Heart training’ in de Ardennen. Verder ben ik heel hoopvol en enthousiast naar de toekomst toe over wat er allemaal te gebeuren staat. Dit stemt me echt blij.

2. Wat is de kwaliteit die je het meest bewondert in een persoon?

Spontaneïteit en eerlijkheid, dat iemand helemaal zichzelf kan zijn zonder maskers.

3. Welke kwaliteit apprecieer je het meest in je vrienden?

Eerlijkheid en authenticiteit waardeer ik echt. Het laten merken dat ze vrienden zijn door af en toe interesse te tonen, meelevend te zijn en ook te durven zeggen dat ze het niet met me eens zijn.

4. Welk talent zou je graag hebben?

Ik zou graag heel virtuoos piano kunnen spelen, zonder nadenken, helemaal vrij.

5. Wat is je meest markante eigenschap?

Ik ben een ontzettende doorzetter en positivist. Ik ben echt iemand die in het onmogelijke gelooft, in wonderen en dat ook probeert waar te maken. Mijn intuïtie is ook sterk aanwezig.

6. Wat is je grootste angst?

In principe ben ik niet zo een heel angstig type en daardoor vind ik dit wel een moeilijke vraag om te beantwoorden. Rondom mij zie ik wel veel angsten. Als mensen die ik graag zie, lijden o.w.v hun angsten en merk dat ze niet de moed vinden om door hun angsten heen te gaan dan zou ik hen heel graag begeleiden en hen erdoor heen trekken.

7. Wie zijn je favoriete schrijvers?

Paolo Coelho, Lars Mühl, Ton Müller, Paul Ferrini, Marianne Williamson, Eckhart Tolle, Brene Brown, Pamela Kribbe en zoveel anderen….

8. Wie zijn je helden in het echte leven?

Ik heb enorm veel bewondering voor mijn eigen kinderen en de manier waarop ze hun leven vorm geven. Ook bewonder ik de jeugd in het algemeen. Hoe zij in chaotische tijden toch hun eigen weg vinden.

Marianne Williamson (auteur) omdat zij voor mij de ideale balans heeft tussen vrouwelijke mildheid en mannelijke kracht. Zij moedigt met haar prachtige literatuur vrouwen aan om een rotsvast gevoel van eigenwaarde te verwerven.

9.  Wat is je motto?

Het antwoord hierop sluit voor mij aan bij de vraag over angst. Mijn motto is : Als je de moed toont om je eigen weg te gaan dan toont de weg zich automatisch aan jou. Door moedig te zijn in het leven ga je voorbij je angsten en merk je dat er niets is om angstig te zijn.

10. Wat vind je de meest overschatte deugd?

Het gericht zijn op succes, aardig gevonden te worden en in die zin ‘beleefd zijn’, valse bescheidenheid. Hierdoor verlies je het contact met jezelf en verloochen je je eigen emoties en behoeften. Dit resulteert volgens mij ongetwijfeld in een gevoel dat je geleefd wordt i.p.v. dat je je leven zelf stuurt.

11. Hoe zou je graag willen sterven?

Liefst zou ik me gewoon graag zelf zachtjes willen overgeven; dankbaar en tevreden voor het leven dat ik geleefd heb en met een glimlach op mijn lippen.

Gerlinde coacht en traint in verschillende omgevingen met als doel balans te vinden tussen HOOFD en HART. Op basis van een eigen ontwikkeld trainingsplan www.openhearttraining.be weet zij mensen op een doorleefde manier aan te moedigen om te leven naar wat hun hart verlangt.

Als loopbaancoach reikt zij vanuit een heel breed perspectief verschillende handvatten en inzichten aan om mensen bewust te maken van hun eigenwaarde zodat ze (her)ontdekken hoe waardevol ze zijn. Een gezonde dosis eigenwaarde en zelfvertrouwen zijn voor haar de basis van een creatief en zinvol leven.

Als loopbaancoach maakt zij geen gebruik van analyses, cijfers en statistieken om richting te geven aan jouw leven maar geeft je vertrouwen in de gids in jezelf: je HART. 

Volg je hart en je volgt de loopbaan van je leven, is een slogan die zij zelf aan de lijve ondervindt.

Benieuwd naar meer? Neem een kijkje op www.arcturus.be

Zingeving en bewustwording: over het doel van het leven en de weg van het Hart

 

Het leven heeft geen vooraf bepaalde betekenis. Ervaringen, mensen, dingen… ze zijn gewoon.

Wij mensen worden uitgenodigd er zélf betekenis aan te geven. Een betekenis die uitdrukt hoe we het leven begrijpen en welk niveau van bewustzijn we hebben.

Dit bewustzijn en begrip geven aan hoe en of we de bedoeling van het leven vatten. Hoe dieper het inzicht in het doel van het leven, hoe beter we weten welke betekenis we in dat kader kunnen geven aan de ‘dingen des levens’.

Wat is dat dan, dat doel van het leven? Dat is het ontwikkelen van steeds meer Bewustzijn, Liefde, Vrijheid, Vreugde, Mededogen, Schoonheid, Vrede, Dienstbaarheid, Integriteit, … zowel innerlijk als uiterlijk. Elk van deze waarden houdt ook de ontwikkeling van de andere in.

Om dat te bereiken is het nodig te groeien in Zelfverantwoordelijkheid en los te komen uit slachtofferbewustzijn. Anders gezegd, gaat het om het loslaten van onbewuste reactiviteit in functie van bewuste, ecologisch verantwoordde pro-activiteit.

 

Het is het leren om telkens opnieuw voor jezelf deze vraag te stellen:

Is wat ik nu kies en doe – in het kader van mijn huidige mogelijkheden – een maximale expressie van Bewustzijn, Vrijheid, Liefde en al die andere waarden? Zo nee, wat kan ik veranderen, waar kan ik aan werken, wat zijn mijn blinde vlekken, waar kan ik in groeien? Als je je die vragen stelt en dat pad bewandelt, ontwikkel je die waarden als vanzelf steeds meer in jezelf. Je wordt een steeds bewuster, vrijer en liefdevoller mens.

Eens op het pad, zijn die waarden bovendien niet langer het doel op zich. Ze worden dan vooral de invulling, de manier waarop we de weg volgen. Het doel van het leven bestaat dus in de manier waarop we de weg van het leven volgen. Of zoals Christus zei: Ik (de Liefde) ben de WEG (niet alleen het doel dus), de Waarheid en het Leven.

Op die weg geldt: nooit opgeven. Blijven gaan voor wat ons helpt de Weg steeds bewuster, liefdevoller en vrijer te kunnen bewandelen. Blijven zoeken, verdiepen, integreren en ontplooien. Slachtoffers geven op. Ze stoppen met zoeken en zakken opnieuw weg in verminderd bewustzijn. Het niet opgeven maakt je tot een Spiritual Warrior, een Spirituele Krijger. Deze weet de dingen in het leven die betekenis te geven die helpt meer Liefde en Bewustzijn te creëren en hij/zij handelt daarnaar in volle integriteit.

Dit gaat op voor al onze levensterreinen. Het gaat erom steeds meer te leven vanuit het Hart, met alle moed dat dat impliceert. Zolang je leeft, klopt je Hart en is je Hart steeds aanwezig. Het is je belangrijkste wegwijzer.

Eric Schneider

DE VRAGEN VAN PROUST: ELKE BUSSCHOTS

Ze reiken je handige technieken aan in een opleiding, verbazen je met hun kennis van menselijke interactie, en motiveren je in je ontwikkeling en groei. Maar hoe goed ken je de trainers en coaches van Arcturus echt? Aan de hand van een selectie vragen uit de vragenlijst van Proust graven we dieper in hun ziel. Proust beantwoordde deze directe vragen ooit in een vriendenboekje, en geloofde dat ze de kracht hadden de ware natuur van een persoon te onthullen. Dat belooft!

Vandaag aan de beurt: Elke Busschots. Elke werkt voor Arcturus als gasttrainer in de opleiding ‘Kindercoach’. Ze heeft zich verdiept in NLP, talentgedreven werken, systemisch coachen en waarderend onderzoek. Elke is ook loopbaanbegeleider.

 

1. Wat is je huidige gemoedstoestand?

Hoopvol dat elk kind heel mag blijven en een plek mag vinden waar hij/zij helemaal zichzelf mag zijn.

2. Wat is de kwaliteit die je het meest bewondert in een persoon?

Oprechte nieuwsgierigheid, zoals je die van vaak bij kinderen ziet, steeds weer onderzoekend, wonderzoekend.

3. Wat vind jij één van je grootste verwezenlijkingen?

Het Blij met mij boek. Onlangs gaf een lezer het mooie compliment ‘in jullie boek hoor ik jullie grote liefde voor jullie kinderen.’ Dat voelde echt als een mooi cadeautje, een warm compliment.

4. Wie zijn je favoriete schrijvers?

Ik heb niet 1 specifieke schrijver die ik bewonder. Ik lees vele dingen graag en met open blik. Er is wel een specifiek boek dat voor mij heel inspirerend was. In mijn begeleiding van kinderen en gezinnen, maar zeker ook als ouder. ‘Laat je kind niet los’ van Dr Gabor Maté en Dr Gordon Neufeld geeft inzicht in onze veranderde maatschappij en hoe dit ook effect heeft op de uitdaging van ouderschap en opgroeien. Dit boek helpt ouders en begeleiders om kinderen en jongeren van vandaag beter te begrijpen en de relatie met hen terug te versterken. Het heeft me zeer geboeid.

5. Wie zijn je helden in het echte leven?

Diegenen die durven kiezen om hun droom ook echt te leven.

6. Wat is je motto?

Het is nooit te laat om een gelukkige kindertijd te hebben, hoe oud je ook bent!

7. Wat is bij jou een erg dominante eigenschap?

Ik zou de vraag anders willen formuleren: wat is mijn grootste talent? De kansengever. Ik geef anderen heel makkelijk kansen en heb ook weinig belemmerende gedachten over hen. Dit talent helpt me om in elk kind een leuk kind te zien en om bij elke ouder te kunnen zien dat ze ongelofelijk hun best doen, met datgene wat ze op die moment ter beschikking hebben.

8. Wat is je grootste angst?

Eigenlijk heb ik geen grote angsten. De schoonheid van opgroeien en ouder worden is dat je wijzer wordt en beter kan relativeren. Angst wordt dan iets relatiever.

Ik zou het wel erg jammer vinden om op het einde van mijn leven de gedachte te hebben dat ik sommige dromen niet gerealiseerd zou hebben. Zo droom ik er van om met mijn gezin een periode in de bergen te wonen, te genieten van het uitzicht, de ruimte, de frisse lucht, de grillen van de natuur. Door het dagelijkse verder tikken van de tijd en de praktische drempel, is deze droom nog niet gerealiseerd. Maar wie weet wat de toekomst mij nog brengt.

9. Welk talent apprecieer je het meest in je vrienden?

Openheid en oprechtheid.

10. Welk talent zou je graag hebben?

Ik ben dankbaar voor alle talenten die in mij zitten. Ik wil geen andere talenten nastreven. Dat is niet wie ik hoor te zijn. Voor mij is het belangrijk om de talenten die ik in mij heb te ontdekken, te leren herkennen, te erkennen en ze volledig te ontplooien. Daarom doe ik ook wat ik doe en help ik anderen graag met het ontdekken en ontwikkelen van hun talenten.

11. Hoe zou je willen sterven?

Eenvoudig, in harmonie.

Elke Busschots is gespecialiseerd in talentgedreven en systemisch werken. Mensen sterker maken van binnenuit is haar passie. Zij gelooft dat we een fijner, zinvoller leven hebben als we tevreden zijn met onszelf, goed in ons vel zitten, onze talenten in de juiste context kunnen inzetten en ons omringen door diegenen die echt versterkend voor ons werken. Dit vormt de basis van haar werk als loopbaanbegeleider, professioneel kindercoach en trainer. Ze begeleidt kinderen en ouders en gaat samen met hen op zoek naar wat zij nodig hebben om samen verder te kunnen groeien. Ze geeft hen taal en handvatten om elkaar beter te begrijpen en geeft hen inzichten in hun talenten. Als ouders en kinderen op deze manier naar elkaar kijken dan komen ze dichter bij elkaar en steviger in hun eigen kracht.

Benieuwd naar meer? Neem een kijkje op www.arcturus.be

DE VRAGEN VAN PROUST: KRISTIEN DE WOLF

Een Arcturus loopbaancoach kadert je professionele activiteiten binnen het grotere geheel van bewustwording en persoonlijke groei. Je job is bedoeld een expressie te zijn van jouw unieke zelf. Wat zijn jouw kwaliteiten, passies en waarden en hoe kan je daarmee een leven neerzetten dat voor jou betekenisvol is?

Ze reiken je handige technieken aan, verbazen je met hun kennis van menselijke interactie, en motiveren je in je ontwikkeling en groei. Maar hoe goed ken je de trainers en coaches van Arcturus echt? Aan de hand van een selectie vragen uit de vragenlijst van Proust graven we dieper in hun ziel. Proust beantwoordde deze directe vragen ooit in een vriendenboekje, en geloofde dat ze de kracht hadden de ware natuur van een persoon te onthullen. Dat belooft!

Deze maand zetten we coach Kristien De Wolf in de kijker.

1. Wat is je huidige gemoedstoestand?

Positief en alert. De laatste klant van deze week gaat zo dadelijk op mijn bel drukken.

2. Wat is de kwaliteit die je het meest bewondert in een persoon?

Oordeelloosheid, als een mengeling van liefde en rationaliteit, en van daaruit in staat zijn te doen wat nodig is.

3. Welke kwaliteit apprecieer je het meest in je vrienden?

Onvoorwaardelijkheid.

4. Welk talent zou je graag hebben?

Spreken in het openbaar.

5. Wat is je meest markante eigenschap?

Creatief luisteren zou ik het noemen: een rivier van een intuïtie, vrije associatie, en humor die ik in mijn beste gesprekken voel stromen.

6. Wat is je grootste angst?

Onverschillig te worden.

7. Wie zijn je favoriete schrijvers?

Albert Camus, Nietzsche, John Steinbeck, John Irving, Connie Palmen, Erwin Mortier, Alessandro Baricco, Ken Wilber, Geert Mak en nog zevenduizend anderen waar ik nu even niet kan opkomen.

8. Wie zijn je helden in het echte leven?

Alle voornoemde schrijvers en denkers, maar sommige eerder meer als schrijver, en andere meer als denker; en daarnaast een aantal heel gewone mensen uit mijn eigen kring, mensen die liefdevol en tegelijk rationeel zijn, en die van daaruit altijd lijken te kunnen doen wat nodig is voor het grotere geheel, zonder zichzelf te kort te doen: werkelijk volwassenen mensen dus.

9. Wat is je motto?

Live like a mighty river!

10. Wat vind je de meest overschatte deugd?

Bescheidenheid.

11. Hoe zou je willen sterven?

Daar denk ik nooit over na.

Kristien De Wolf is werkzaam als Persoonlijke Business Coach en Life Counselor. Het centrale thema voor haar is innerlijke kracht. Zij wil mensen de moed helpen vinden om volledig zichzelf te zijn. Via het stimuleren van rationeel denken, voelen vanuit het hart en zorg voor het lichaam, leidt zij haar cliënten naar authenticiteit en een leven dat bij hen past, zowel op professioneel als op persoonlijk vlak.

Benieuwd naar meer? Neem een kijkje op www.arcturus.be

Op uw totale gezondheid!

Van het belang van propere longen, voeding en beweging voor onze gezondheid zijn we ons intussen behoorlijk bewust, in tegenstelling tot enkele decennia geleden. Maar zijn we daarmee gezond, gezonder dan toen? Wat is gezondheid eigenlijk? Hoe gaan we om met onze geestelijke gezondheid? Wat hebben we nodig om ons gezond te voelen? Je leest het in deze blog.

Toen en nu

‘Op de gezondheid!’ Ik herinner me deze standaard nieuwjaarswens al zo lang ik mij nieuwjaren herinner. In de vroege jaren 80 zag ik als kind de nonkels erop klinken, cognac in het glas, sigaret tussen de vingers. Gezellige lach en zware stemmen. Mijn glas fruitsap mee de lucht in. Niet dat ik van die woorden bepaald koud of warm werd. Mijn eigen toenmalige nieuwjaarswensen situeerden zich op het domein van een grotere kamer of een sprekende pop, dat soort dingen. Maar de grote mensen toastten dus op de gezondheid, waarna ze nog een sigaartje naar binnen trokken en de glazen lieten overlopen. ‘Och ja, je leeft maar één keer’ en ‘je moet natuurlijk van iets doodgaan hè’. Ze zagen er gelukkig uit, niet ziek.

Decennia later zien mijn nieuwjaarsfeesten met de familie er ietsje anders uit. De vrolijke nonkels zijn er niet meer bij, er vloeit beduidend minder cognac en de gebraden kalkoen baadt niet langer in tabakswolken. Er wordt nog steeds geklonken op de gezondheid, met iets meer zelfbewustzijn zou je kunnen zeggen. Er zijn BOB’s in het gezelschap, er wordt gepronkt met loopschema’s, voedingsapp’s, of er worden intenties voor het gebruik van die dingen uitgesproken. Los van de technologie weet ik, het zijn andere tijden.

Iedereen gezond dan maar?

Niet zo snel. Want was het mijn kinderlijke blik en de vervormde herinnering – toegegeven, na dat laatste glas cognac teveel klonken mijn nonkels ook niet meer zó blijhartig – of is het toch zo dat mijn gezelschap van vandaag er niet per definitie zo veel gelukkiger, gezonder uitziet dan dat van 35 jaar geleden?

Een hoger lichaamsbewustzijn, een groter besef van de rol van de eigen bijdrage in voeding en beweging, dat wel. Maar een algeheel geluksgevoel is niet iets dat daar per definitie uit voortvloeit, kon ik alleen maar vaststellen. Gesprekken over drukke levens, te druk, moeite met het allemaal gebolwerkt krijgen, werk, kinderen, altijd maar voortdoen, overleven, rugklachten, ander werk willen zoeken, verlangen naar tijd voor zichzelf, meer betekenis. Adem!

Alle rookverboden en app’s ten spijt, er schort nog iets aan onze invulling van gezondheid.

Mens sana in corpore sano

In dat technisch misschien gezond ogende lichaam huist namelijk ook ergens een geest, degene die denkt, over dat lichaam, over de omgeving. Lichaam en geest zijn een tandem, dat weten we, in theorie. In de praktijk worden ze nog steeds vooral behandeld als twee eenwielers met losse onderdelen. Is er iets kapot, wordt dat op mechanische of chemische wijze gerepareerd. Vaak met succes op de korte termijn, neveneffecten niet meegerekend. Voor een grondige en duurzame aanpak is echter een langetermijnvisie nodig en een blik op iemands totale welzijn.

Dat is trouwens ook wat de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) al sinds 1948 in haar definitie van gezondheid vooropstelt. Zij noemt gezondheid ‘een toestand van volledig lichamelijk, geestelijk en maatschappelijk welzijn en niet slechts de afwezigheid van ziekte of andere lichamelijke gebreken.’

Ambitieus, zij het bewust vaag. Want gezondheid, vooral geestelijke gezondheid, is voor een groot deel ook een subjectie evaluatie, zegt de WHO. Of hoe de vrolijk paffende nonkels zich in mijn herinnering blijer leken te voelen dan de drukke multitaskers met hoog lichaamsbewustzijn van vandaag.

Geestelijke gezondheid

Hoe we onszelf lichamelijk gezond houden, weten we dus intussen. Of we dat doen, is een andere zaak. ‘Wat niet weet, niet deert’ is in elk geval steeds moeilijker vol te houden.

Hoe we onszelf echter geestelijk gezond houden, daar weten we doorgaans veel minder over. Los van reële psychische ‘stoornissen’ die een aparte behandeling verdienen, kennen de meesten van ons wel zoiets als een ‘normale’ psychische belasting: dagelijkse kleine en grote irritaties, verlies, gevoelens van schuld en schaamte,… Als ze zich opstapelen kunnen ze een zware last op de schouders worden.

Het probleem is niet dat die uitdagingen er zijn, die horen bij het leven. Het probleem is dat we niet weten hoe ermee om te gaan. Mentale gezondheid is geen vak op school of standaard onderwerp aan de keukentafel. Jammer genoeg. Om goed voor je mentale gezondheid te zorgen zijn immers een aantal andere denkkaders nodig dan deze volgens dewelke we meestal zijn opgevoed. Twee voorbeelden.

Van moeten naar willen en kunnen

Ten eerste, luister eens naar de hulpwerkwoorden die je gebruikt. Hoe vaak ‘moet’ je iets? Als kind moest je vanalles. En als volwassene? Als je dat moeten zou vervangen door kunnen, mogen of willen, blijft je zin dan overeind? Geestelijke gezondheid gaat over het opeisen van je eigen autonomie. Wat wil je in je leven en hoe geef je dat vorm? Het klinkt eenvoudig maar vaak struikelen we over onze eigen angsten. Wat als we iemand afwijzen door te kiezen voor wat we willen? Keer het om: wat als je jezelf blijft afwijzen door niet te kiezen voor wat je wil? Wat is de eerste stap die je kan zetten? Tip: alles waar je energie van gaat stromen, waar je blij van wordt, zet je alvast in de goede richting.

Van slachtoffer naar spelmaker

De tweede en meest fundamentele ommekeer die je kan maken is het besef dat het leven je niet zomaar overkomt, dat je geen slachtoffer bent van de omstandigheden. Niet dat je de volledige regie in handen hebt natuurlijk, maar hoe je omgaat met wat zich aandient, daarin heb je keuze, ben jij de spelmaker. Het bepaalt voor 100% je geluksgevoel. In plaats van te blijven hangen in mistroostige gevoelens van verongelijktheid, helpt het om je telkens opnieuw de vraag te stellen: wat kan ik hieruit leren om een vrijer mens te worden? Flexibiliteit in je vastgeroeste gedachten ontwikkelen is de sleutel tot die vrijheid.

En dat kan je dus leren. Makkelijk? Niet altijd. Lonend? Altijd. Te laat? Nooit.

Wil jij ook in 2019 niet alleen goed voor je lichaam, maar ook voor je geest zorgen? Neem dan een kijkje in het aanbod van Arcturus: opleidingen in persoonlijke groei en ontwikkeling, coaching en loopbaanbegeleiding.

Op uw totale gezondheid!

 

Hilde Van Liefferinge is trainer en coach. Voor Arcturus werkt ze als loopbaancoach en als trainer in NLP en The Work of Byron Katie.