Zingeving en bewustwording: over het doel van het leven en de weg van het Hart

 

Het leven heeft geen vooraf bepaalde betekenis. Ervaringen, mensen, dingen… ze zijn gewoon.

Wij mensen worden uitgenodigd er zélf betekenis aan te geven. Een betekenis die uitdrukt hoe we het leven begrijpen en welk niveau van bewustzijn we hebben.

Dit bewustzijn en begrip geven aan hoe en of we de bedoeling van het leven vatten. Hoe dieper het inzicht in het doel van het leven, hoe beter we weten welke betekenis we in dat kader kunnen geven aan de ‘dingen des levens’.

Wat is dat dan, dat doel van het leven? Dat is het ontwikkelen van steeds meer Bewustzijn, Liefde, Vrijheid, Vreugde, Mededogen, Schoonheid, Vrede, Dienstbaarheid, Integriteit, … zowel innerlijk als uiterlijk. Elk van deze waarden houdt ook de ontwikkeling van de andere in.

Om dat te bereiken is het nodig te groeien in Zelfverantwoordelijkheid en los te komen uit slachtofferbewustzijn. Anders gezegd, gaat het om het loslaten van onbewuste reactiviteit in functie van bewuste, ecologisch verantwoordde pro-activiteit.

 

Het is het leren om telkens opnieuw voor jezelf deze vraag te stellen:

Is wat ik nu kies en doe – in het kader van mijn huidige mogelijkheden – een maximale expressie van Bewustzijn, Vrijheid, Liefde en al die andere waarden? Zo nee, wat kan ik veranderen, waar kan ik aan werken, wat zijn mijn blinde vlekken, waar kan ik in groeien? Als je je die vragen stelt en dat pad bewandelt, ontwikkel je die waarden als vanzelf steeds meer in jezelf. Je wordt een steeds bewuster, vrijer en liefdevoller mens.

Eens op het pad, zijn die waarden bovendien niet langer het doel op zich. Ze worden dan vooral de invulling, de manier waarop we de weg volgen. Het doel van het leven bestaat dus in de manier waarop we de weg van het leven volgen. Of zoals Christus zei: Ik (de Liefde) ben de WEG (niet alleen het doel dus), de Waarheid en het Leven.

Op die weg geldt: nooit opgeven. Blijven gaan voor wat ons helpt de Weg steeds bewuster, liefdevoller en vrijer te kunnen bewandelen. Blijven zoeken, verdiepen, integreren en ontplooien. Slachtoffers geven op. Ze stoppen met zoeken en zakken opnieuw weg in verminderd bewustzijn. Het niet opgeven maakt je tot een Spiritual Warrior, een Spirituele Krijger. Deze weet de dingen in het leven die betekenis te geven die helpt meer Liefde en Bewustzijn te creëren en hij/zij handelt daarnaar in volle integriteit.

Dit gaat op voor al onze levensterreinen. Het gaat erom steeds meer te leven vanuit het Hart, met alle moed dat dat impliceert. Zolang je leeft, klopt je Hart en is je Hart steeds aanwezig. Het is je belangrijkste wegwijzer.

Eric Schneider