Arcturus een centrum vanuit het Hart en voor het Hart, Vrijheid en Soevereiniteit

 

 

Net zoals met Kerstmis staan ook nu weer twee mogelijke werkelijkheden tegenover mekaar. Met Kerstmis stond de kribbe tegenover de kerstman, nu met Pasen de verrijzenis van het Licht tegenover de paashaas.

En elke keer staan we voor dezelfde keuze. Kiezen we voor Licht en Transformatie, voor Liefde en het Hart, of voor een materialistische visie op onszelf en de wereld, gebaseerd op externe veiligheid en angst.

Met Pasen kunnen we Christusbewustzijn op de troon in ons hart plaatsen, in de authentieke veiligheid van de verbinding met hoger bewustzijn, met het Goddelijke in ons hart, of we kunnen kiezen voor de haas, bij uitstek het symbool voor angst.

Kiezen we voor vrije ontwikkeling in een open natuurlijke omgeving in harmonie met het universum, of voor voor de pseudo-veiligheid van een leven onder volledige externe sturing, controle en afhankelijkheid van artificiële intelligentie?

In connectie met onze soevereiniteit zetten we het Christusbewustzijn op de troon. We worden de ‘doden’ die ‘opstaan’ (onbewust meedraaiend in de global narrative, de matrix) m.a.w. wakker wordend uit afhankelijkheid en slavernij in herstel van Authenticiteit, Vrijheid, Liefde en Soevereiniteit.

De keuze in nu dringender dan ooit!

De missie van Arcturus is via opleidingen, workshops en coaching maximale ondersteuning en begeleiding te bieden in de ontwikkeling van Christusbewustzijn, van het Hart, van Liefde

Arcturus is niet alleen een NLP-centrum, maar een Centrum voor het Hart en dat realiseren we door o.a. op bewustzijnsontwikkeling gerichte NLP-opleidingen en aanverwante workshops.

Arcturus is een centrum voor een nieuwe tijd, een nieuwe gemeenschap, een nieuwe wereld, de wereld van het Hart.