Ben jij de Nieuwe Mens? Loop jij vast in het labyrint of kies jij voor je Hart?

Weekend.  Ook tijdens de Corona lockdown, het moment voor de grotere inkopen. Iedereen staat in lange rijen voor de ingang van grootwarenhuizen, de voorgeschreven afstand van elkaar bewarend en bewakend, om dan na lang wachten en aanschuiven het warenhuis binnen te kunnen en aankopen te doen.

 

Als in een labyrint stappen mensen nu het warenhuis binnen, op een vooraf uitgetekend parcours, alsof ze geen enkele zelfsturing hebben en keren ze terug naar huis, een ‘thuis’ die voor velen -door de pandemie- een kooi is geworden, ver weg van heling, eerder wegzinken in opsluiting, ver weg van zichzelf en authentieke vrijheid. Deze situaties, die vertrekken vanuit angst, zijn een symbool voor verlies van onze menselijke soevereiniteit. Ze zijn een expressie van een uit de hand gelopen materialistisch scientisme, dat veel mensen meer kwaad doet dan goed.

 

Ook merken we dat op de verschillende plaatsen waar er géén lockdown is, er niet meer zieken en doden zijn, dan daar waar er wel een is. Bijvoorbeeld: Zweden, Taiwan, Beijing, Shangai,… . Dit kan betekenen dat de lockdown geen verschil uitmaakt en opsluiting niet helpt. Zoals een groeiende groep specialisten -waaronder Nobelprijswinnaars- ons steeds nadrukkelijker proberen duidelijk te maken. Wel blijft het respecteren van individuele voorzorgsmaatregels (zoals hygiëne, social distance, enz…) belangrijk.

 

Weet dat de angst en de isolatie nefaster zijn dan het virus zelf, alsook de potentiële economische en politieke gevolgen. Deze lockdown is de consequentie van een doorgedreven primitieve materialistische visie op de werkelijkheid, waar de mens van al zijn soevereiniteit ontdaan wordt en in puur slachtofferbewustzijn degenereert. De bedoeling is niét daar iets tégen te ‘doen’, want dat voedt alleen maar het probleem.

 

Wat nodig is, is het contact maken met een nieuw besef, een nieuw bewustzijn, een hoger niveau van zijn. In essentie zijn we een Goddellijke creatie. Dit besef groeit gelukkig zeer snel, en heeft -eveneens gelukkig- niets met geïnstitutionaliseerde religie te maken, maar is een hoger niveau van awareness, de noodzakelijke voorwaarde voor genezing op àlle vlakken, individueel zowel als collectief en planetair.

God of Goddellijk bewustzijn wint! De essentie van wie we zijn. De Ene. Het Eenheidsbewustzijn, dat alle vormen van bewustzijn omvat, op alle niveaus, velden en dimensies van het Multiversum, de Schepper als de essentie van elke schepping, de Ultieme Bewuste Bron van alle Leven en Zijn. De Liefde die alles omvat en overstijgt.
Dit bewustzijn geeft ons de kracht to walk our talk, de kracht om op een ‘impecabele’ wijze integriteit te demonstreren in woord en daad, in kwaliteit van aanwezig zijn.
Dit is de basis van de juiste dienstbaarheid aan onszelf, de anderen, de wereld, het multiversum, de Ene in én buiten onszelf als ons Zelf.

 

Dienstbaarheid aan de universele wet: Universele Vrede, Broederschap/Zusterschap in Onvoorwaardelijke Liefde, compromisloos in het ultieme respect voor de Individuele Vrijheid én Welzijn voor allen.

 

Een hoger awareness helpt ons om de uitdagende context waarin we ons nu als mens en maatschappij in bevinden, te plaatsen.  Dat zal er voor zorgen dat het virus, de angst en de van daaruit draconische lockdown geen basis meer krijgt en noodzakelijkerwijze zal verdwijnen om nooit meer terug te komen of zelfs te kúnnen terug komen.

 

Je kan kijken naar de lockdown als een kans tot groei in bewustzijn en wordt het zo een doorbraak op de weg naar Liefde, Vrede, Vrijheid, Zelf-Zijn, Vreugde, Mededogen en ultieme Schoonheid, een doorbraak op de weg naar de Mens(heid) die we bedoeld zijn te Zijn.
Deze groei is de voorwaarde voor een nieuwe toekomst en het ís tegelijkertijd die toekomst. Want, zónder zulk een doorbraak in bewustzijn is er géén toekomst.

 

Gelukkig is het omslagpunt nodig voor een Nieuw Gouden Tijdperk al bereikt. Er is geen weg terug. De toekomst is schitterend: geen ziekte meer, geen pijn, geen dood, alleen nog Licht, Eeuwig Leven, Vrijheid, Verlossing, Creativiteit, Liefde…..en dat alles niet meer in een planetair maar Kosmisch-, Universeel (of beter Multiverseel-) perspectief.

 

Dus: To Be or Not To Be. 

 

Het is een keuze die ieder voor zich maakt.

 

Ben je de Nieuwe Mens?, vertegenwoordig jij de Nieuwe Toekomst?, ben jij de Goddelijke Medeschepper? Ben jij meer en meer de expressie van de Liefde die je in essentie bent.
Ben je mee de leider of volg je. Ben je de demonstratie van Vrijheid? Ben je mee dienstbaar in het creëren van die Nieuwe Tijd?…of niet?

 

BEN JE JE HART?……of niet?  The Choice is Yours! Walk your Talk!

Hoe demonstreer je Liefde, Vrede en Mededogen in deze uitdagende tijd?

Terwijl we allen ‘genieten’ van de vertraging door de lockdown, worden we toch tegelijkertijd uitgenodigd tot een vorm van verinnerlijking. Stukken van onze schaduw die door de drukte van het gewone leven onder controle konden gehouden worden, of, waar er dan veel ontsnappingsmogelijkheden waren, riskeren nu echt de kop op te steken. Door de opgelegde context nu, kunnen velen geen kant uit en wordt de confrontatie met de noodzaak de innerlijke demonen onder ogen te zien én te transformeren, met de dag dwingender.

 

In de vorige blogs heb ik reeds een reeks concrete aanknopingspunten gegeven, die, wanneer ze au sérieux genomen worden, leiden tot groei in Authenticiteit, Liefde en Soevereiniteit. Het belang van het nù kunnen we in dat proces niet genoeg benadrukken.

 

Door de opgelegde isolatie wordt het moeilijker de oorzaak van de pijn bij anderen neer te leggen. Het wordt moeilijker te projecteren. We worden gedwongen bewuster en bewuster te worden van het feit dat hoé ik mezelf, de anderen en de wereld nú ervaar, het gevolg is van mijn eigen denkkader en de daaruitvolgende perceptie van de wereld.

 

Zolang we blijven hangen in het slachtoffer-paradigma waarin de ander en het andere de oorzaak is van mijn pijn, van mijn moeilijkheden, wordt het probleem alleen maar erger. De anderen -door hoe en wie zij zijn en functioneren- zijn hooguit de trigger, nooit de echte oorzaak van onze innerlijke toestand.

 

Het veranderen van de ander leidt nooit tot een oplossing. Pas wanneer ik de neiging om in -wat we in NLP zeggen- de ‘blameframe’ te stappen, weet te transformeren in verwachtingsvrij mededogen, demonstreer ik een groei in Liefde en bewustzijn, win ik aan levenskwaliteit.

 

Mededogen demonstreert het besef dat de ander niet de oorzaak is, hooguit een trigger voor een probleem dat al lang ín mezelf zit en daar alleen kan opgelost geraken. De wereld, de ander, het andere is nooit het probleem. Het is het probleem verscholen in onszelf dat uiteindelijk voor de wereld een probleem wordt.

 

Mededogen -en vooral ook zelfmededogen- demonstreert zelfverantwoordelijkheid en is de belangrijkste stap naar een Leven van Dankbaarheid, Vreugde en Licht Nú!

 

Heel de periode van opgelegde vertraging en isolatie krijgt diepgaand zin en betekenis in de mate mededogen en Liefde het criterium in ons denken, doen, voelen en laten wordt. Dan kunnen we ‘aan den lijve’ ervaren, door verdieping, door dieper in het eigen Hart te kijken, dat elke ervaring in ons leven, zowel de negatieve als de positieve, een expressie en een weerspiegeling is van fundamentele ontwikkelingskeuzes die ik zèlf genomen heb op zielsniveau.

 

Dié zelfervaring vanuit Liefde, Zelfmededogen en Mededogen is de basis voor elk authentiek geluk in ons leven. Die zelfervaring bevrijdt ons van het gevoel bepaald te worden door omstandigheden. Die zelfervaring is en maakt ons vrij, de vrijheid van het leven vanuit ons Hart… . De ‘ander’ is nooit het probleem. Dit is de basis van alle authentieke Vrede. Het wijzen naar de/het ander(e) is het begin van alle oorlog en onheil, zowel individueel als collectief.

 

Laten we dus nú die ongelooflijke kans grijpen om ons vermogen tot Liefde, Vrede, (Zelf-)Mededogen te demonstreren, op weg naar een vernieuwde wereld van Heling, Gezondheid en Geluk. Een wereld van Zelfzijn!

Geluk is een pad zonder broodkruimels

April 2020

 

In geluk heb je geen keuze, denken we. Het overkomt je of niet. In deze blog lees je een persoonlijk reisverslag en een pleidooi om te kiezen voor geluk, als mens, als samenleving. Omdat leven zoveel meer mag zijn dan het volgen van broodkruimels.

 

Wat voorafging…

 

Ik heb mijn ouders nooit gelukkig gezien. Momentaan wel eens blij, zo mogelijk trots, maar gelukkig, als in: onderliggend tevreden met het leven en gemaakte keuzes, dat niet.

 

Ergens in hun jonge levens raakten ze het spoor van hoop bijster. Ze gaven op, hun dromen, hun liefde, hun zoektocht naar geluk. Ze bleven samen en zongen een lied uit in disharmonie. Er was spijt, er was wrok, er was lijdzaam leven. Ze dachten dat ze geen keuze hadden.

 

Geluk zoeken

 

Niets heeft zo een invloed op een kind als het niet geleefde leven van zijn ouders, zei Carl Jung. Het moet wel waar zijn. Ik ben een gelukszoeker. Ik zoek wat zij niet hebben gevonden.

 

Heel lang zat ik op een dwaalspoor. Hoe kon het ook anders? Wist ik veel waarnaar ik op zoek was. Hoe vind je iets dat je niet kent? Ik liep langs wegen bezaaid met broodkruimels, afhankelijk van wat anderen mij gunden: hun goedkeuring en bevestiging. Jij mag hier bestaan, zolang je onze weg volgt. Het spoor liep dood, in flagrant misbruik van macht en vertrouwen. Ik was verdwaald. Ik werd wakker. Rock bottom zien en dan… leven.

 

Mijn leven begon toen, zo’n tien jaar geleden. Op handen en voeten zocht ik mijn weg terug, langs nieuwe wegen zonder kruimels. Met enkel mijn intuïtie als steeds betrouwbaarder kompas. Ik ontdekte paden met veel licht en warmte en heerlijke eerlijke mensen. Kom, val maar in de aarde, knikten ze. Vind jezelf nieuwe grond, nieuwe wortels en groei anders, bloemrijker en weelderiger dan voorheen.

 

Dus dat deed ik. En ik ontdekte geluk als een hobbelig, zij het bewandelbaar pad. Een zoektocht naar vrijheid in mijn hoofd. Een zoektocht naar vertrouwen in het leven en mezelf. Een zoektocht naar liefde en vergeving, de moeilijkste. We doen het samen met alle wandelaars op dit pad. Er worden geen handen vastgehouden. Jij kunt dit. Wij kunnen dit allemaal. Dit is leven. We hébben keuze.

 

Stoppen met zoeken

 

Nu, zoveel later, ben ik niet meer echt op zoek naar geluk. Ik denk dat ik het ben, gelukkig.

 

Ik herlees even mijn laatste zin. Er schieten momenten van recent drama door mijn hoofd. Momenten waarop de wereld te groot was en ik te klein. Momenten waarop onrecht en gemis mij als scherven in de aderen sneden. Ik lees het nogmaals, ik laat het staan. Het klopt, ik ben gelukkig.

 

Hoe dan?

 

Geluk gaat niet zozeer over emoties. Blijheid, woede, verdriet, angst, ik ken ze allemaal bijzonder goed. Als zij me zouden leiden, zou ik niet schrijven dat ik gelukkig ben. Geluk gaat ook niet over omstandigheden, ach nee, ik ben ook maar een gescheiden ploetermoeder met net iets te vaak beschimmelde kaas in de koelkast.

 

Geluk gaat eerder over…

 

… stilte ontdekken onder de chaos.
… weten dat je keuze hebt, ook al is die nu nog niet helder.
… het aannemen van een perspectief, een levensvisie, constructief en flexibel naar je eigen denken, voelen en handelen. Weten dat elke keuze de juiste is bijvoorbeeld, maar dat je altijd opnieuw kunt kiezen. Het leven zien als één grote feedbackcyclus.
… het cultiveren van een aantal hogere waarden, zoals dankbaarheid en dienstbaarheid tegenover het grotere geheel.
… bezield leven. Jezelf in de diepte leren kennen en durven delen met de wereld. Jouw bijdrage leveren aan het geheel vanuit jouw unieke talenten en mogelijkheden.
… alleen leren zijn. Prangend in deze Corona-tijd. Nochtans volgt het uit al het bovenstaande. Graag met jezelf op de sofa zitten, met jezelf in dialoog gaan, je creativiteit laten stromen, lachen om je kracht en onbeholpenheid.
… padgenoten ontmoeten, deelgenoten.

Geluk is arbeid die loont. Het is als een vangnet breien onder de trapeze die het leven is. Telkens je valt – en dat doen we vaak – weet je dat je zal terugveren op dat pad met eindeloze hoop en mogelijkheden. Dat pad zonder kruimels.

 

Asociaal en egoïstisch?

 

Je eigen geluk zoeken, is dat dan geen asociale bezigheid?

 

Je zou kunnen zeggen dat een mens verantwoordelijk is voor zijn eigen geluk, een samenleving voor de omstandigheden om die zoektocht mogelijk te maken. Want nee, ga bij een dakloze niet beweren dat geluk een keuze is. Er is een minimum aan materiële zekerheid nodig om voor hogere, meer abstracte waarden te kúnnen kiezen. Is dat niet de taak van een samenleving, om dat soort van samen leven mogelijk te maken? Voor iedereen?

 

Spanje voert het basisinkomen in tijdens deze Coronacrisis. De tijd is rijp om dat op brede schaal te doen, ook hier. Laten we dit dan vooral koppelen aan een keuze voor geluk, voor bezield leven. Van mensen die dat doen gaat immers geen luiheidsdreiging uit. Welke vorm van samenleven met welk economisch model wordt er mogelijk als mensen écht kiezen voor geluk en niet meer moeten overconsumeren (en dus overwerken) om een illusie van geluk in stand te houden?

 

Egoïstisch dan? Evenzeer allerminst. Geluk gaat niet over egoïsme of altruïsme. Ons duale denken gaat er vanuit dat een keuze voor jezelf ten koste moet gaan van een ander, of andersom. Deze tweedeling gaat hier niet op. Jezelf voeden met positieve energie is de ander voeden, is de planeet voeden…

 

Kinderen

 

…is, niet het minst, je kinderen voeden. Met ouders die verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen geluk, zullen zij zich niet zo makkelijk laten misleiden door broodkruimels. Zij zullen geluk niet zien als een utopie, maar als een realistische en vruchtbare kijk op het leven, ondanks en dankzij alle omstandigheden. Ze zijn er getuige van dat geluk een werkwoord is, maar wel in de actieve en niet in de onvoltooid verleden tijd. Zodat ze bij Jungs woorden glimlachend hun schouders ophalen.

 

 

Hilde Van Liefferinge

 

Wil jij zelf ook bouwen aan je geluk? Arcturus biedt jou een arsenaal aan zelfontwikkelingstools aan. Centraal in ons verhaal staat NLP, waarvan verschillende uitgangspunten in deze blog terugkomen. Neem een kijkje in onze opleidingen en (loopbaan)coachingstrajecten en vind jouw duwtje in de rug.

 

Noodzakelijk nieuw bewustzijn van Tijd en Ruimte in de volgende fase van onze individuele en collectieve evolutie. 

We beleven nu als mensheid een quantumsprong in onze evolutie. De stap in een Nieuwe wereld, een Nieuwe Tijd is volop aan de gang. Tot nu toe is slechts een klein deel van de wereldbevolking bewust van het absoluut unieke proces dat bezig is.

 

Die grote groep is afhankelijk van dat kleinere deel van het geheel dat de verantwoordelijkheid opneemt en heel de mensheid voorafgaat, voorttrekt naar een nieuw Zijnsniveau.

 

Een nieuw Zijnsniveau impliceert steeds een nieuw ervaren en begrijpen van tijd. Dat nieuw begrip drukt zich technologisch uit in de verschillende vormen van tijdsreizen, gekoppeld aan het inzicht dat de aarde via ‘stargates’ (tijd-ruimtekanalen) in het Nu verbonden is met het hele universum.

 

Het internet bevat met de dag meer en meer info over de technologische en quantumfysische aspecten van deze vooruitgang.

 

Maar wat betekent dat psychologisch in ons persoonlijk functioneren als bewuste voorgangers in dit proces. Wat betekent dat in onze dagelijkse communicatie zowel met anderen als met onszelf?

 

In die tijdsexperimenten heeft men vastgesteld dat er een direct verband is tussen de kwaliteit van de reis en het bewustzijn van de reiziger.

 

Bijvoorbeeld in relatie tot Pasen nù: wanneer de betrokkene gelooft dat Jezus op een wrede manier behandeld werd, is het exact dàt wat hij op zijn reis op dat moment in het verleden ziet gebeuren en feitelijk tot in de details meemaakt.

 

Wanneer hij echter vertrok met een meer vredevolle instelling, dan was zijn subjectieve reiservaring dààr op gebaseerd.

 

Onze realiteit, zowel op individueel als op collectief niveau, is afhankelijk van ons bewustzijn. De kwaliteit van ons bewustzijn nú, bepaalt wat we gaan tegenkomen als realiteit in het verleden.

 

Bewustzijn impliceert keuze. Vanuit een bewustzijn van het verleden dat we geneigd zijn te ervaren als de oorzaak van het nu (oud bewustzijn), creëren we vanuit het nú een verleden en dus ook een toekomst die een expressie is van de kwaliteit van dat nu. (Nieuw bewustzijn!)

 

Wanneer je door de tijd reist betekent dat, dat dat verleden -in al zijn mogelijke perspectieven-  gebeurt. Waardoor ik het ook  kan veranderen in zijn effect op het nu en daardoor in staat ben dat te transformeren. Dat is precies wat we in NLP doen met timeline therapy.

 

Hetzelfde geldt voor de toekomst. Die is ook nù.  Alles ontvouwt zich vanuit het nu. De keuze die ik  maak, verandert ook letterlijk mijn verleden en toekomst. We zijn dus uiteindelijk niet bepaald door de tijd, maar we ontplooien die zelf iedere keer weer opnieuw vanuit het nù. Het vraagt Hartsbewustzijn om dat ten volle te beseffen. Intellectueel begrip is niet voldoende. Pas het doordrongen zijn van dat besef dwingt mij dat te demonstreren, in elke handeling. Elk handelen wordt dan getransformeerd tot een gebaar, bijdragend aan de heling van de wereld niet alleen nú, maar ook in verleden en toekomst.

 

Het verleden en de toekomst hebben één ding gemeen, ze zijn aspecten van tijd. Als het verleden van morgen volgende week nog steeds gebeurt als het huidige verleden, gebeurt niet alleen het verleden nù, maar ook in de toekomst. De toekomst gebeurt nù en gisteren als het ware én is eveneens afhankelijk van het bewustzijn van de reiziger, net zoals het verleden. Dus, wanneer ik in de toekomst een derde wereldoorlog verwacht, is dat exact wat ik daar ga meemaken. Wanneer ik echter vanuit mijn hart een vredevolle, liefdevolle toekomst verwacht, dan zal het dàt zijn wat ik daar zal vinden.

 

Technologisch is het bewijs van die dynamiek al geleverd.

 

Hoe meer dat besef er is, hoe minder ik dwang, frustratie, afwezigheid van mededogen, externe controle vanuit angst, woede, enz…kan accepteren, vergeven en loslaten en in weerwil van omstandigheden in Liefde kan blijven.  To let It Be!

 

Elke act bepaalt voor welke timeline ik kies, niet alleen voor mezelf maar voor héél de wereld (denk aan het voorbeeld van die ene korrel zand die de evolutie van de duin bepaalt). We bepalen en kiezen mee de hele collectieve timeline.

 

Al wat ik doe, communiceer -zowel qua inhoud als qua vorm- verraadt voor welke toekomst ik kies, NU. 

 

Elk nù op mijn/onze timeline geeft een oneindig aantal interdimensionele keuzemogelijkheden, die er allemaal al zijn, nù. 

 

De coronalockdown is de uitnodiging par excellence om even stil te staan bij de vraag: Welke toekomst ben ik bezig te demonstreren? En is die zowel voor mezelf als voor anderen een hulp in de healing van het verleden alsook een ‘Stargate’ naar een ‘Nieuwe Hemel en een Nieuwe Aarde’ NU?

 

‘Is it the best you/love can do?’

 

Is it already fifth-dimensional?

 

Eric Schneider

 

Be the messenger of the divine. Hoe staande blijven in deze unieke transformatie tijd

Naar aanleiding van Arcturus’ laatste nieuwsbrief “Let’s stay connected”, kreeg ik vele mooie en hartverwarmende reacties. Dank hiervoor. Ook merkte ik dat er velen onder jullie vragen hadden: voornamelijk i.v.m. wat kunnen we concreet doen, en hoe, zodat we -ondanks onze beperkingen- toch een positieve bijdrage kunnen leveren aan wat er nu allemaal bezig is en nog staat te gebeuren.

 

Op basis van de structuur van de logische niveaus (*1), geef ik hier graag verdere toelichting.

 

Vertrekkende vanuit Missie:
Wanneer we in deze tijd effectief een bijdrage willen leveren die diepgaand bijdraagt, dienen we ons eerst en vooral te verbinden met het missie niveau. Het is het niveau van de Eenheid, van puur Leven, Liefde, Vrijheid en Vrede, het Kosmisch bewustzijn. Christus bewustzijn. The One Infinite Creator. De Waarheid.
Zoals door Russische wetenschappers en healers duidelijk is aangetoond is geen echte healing mogelijk wanneer we ons afsluiten van de (het) Allerhoogste, de Bron van de Schepping en daardoor van alle genezing. We gaan zéér snel naar een tijd waar de connectie de basis wordt voor iedereen. Zoals de Kabbalah zegt: ‘In the World To Come everybody will turn to the One, to the Lord.’
Dit is het absolute einde van het materialisme, van de wereld op zijn kop. Het is het herstel van de Natuurlijke Kosmische Norm. Alle ‘ziekte’ is een gevolg van de afwijking van de Norm.

Die verbinding leg je vanuit je Hart, vanuit je eigen al dan niet religieuze inspiratie. Het is een verbinding met- en in Liefde, Vrede, Vrijheid en Mededogen. De verbinding van je Hart met het Grote Universele Hart, het Hart van de Schepping.

 

Ten tweede: Identiteit.
Een expressie zijnde van de Ultieme Bron, deel ik in de essentie van de Bron. Ik Bén puur Hart!
Dat betekent dat ikzelf een bron ben van Creatie, Liefde, Vrijheid, Eenheid, enz… Dus pas in de mate dat ik die kwaliteiten in mezelf ontwikkel, demonstreer ik wie ik Ben, groei ik in bewustzijn, en demonstreer ik mijn soevereiniteit. Ik ben vertegenwoordigd vanuit het Hart, het Universele Hart.

 

Ten derde: Overtuigingen & Criteria. 
Resonantie wordt hier een belangrijk begrip. Met welke informatie resoneer ik nu vooral, welke overtuigingen worden vooral getriggerd, welke waarden dringen zich op én ben ik daaraan overgeleverd of ben ik in staat op een verantwoorde manier te kiezen voor datgene wat in alignment ligt met mijn missie en met wie ik ben. Kies en denk ik als zoon/dochter van mijn Kosmische Ouders (missie), of word ik nog bepaald en gestuurd door mijn ‘aardse ouders’ (collectief bewustzijn). Word ik bepaald of emancipeer ik? Kies ik voor de angst (collectief bewustzijn, gemanipuleerd door de mainstream media) of kies ik autonoom voor de Liefde en de Waarheid (geëmancipeerd bewustzijn), de verantwoordelijkheid nemend voor het opzoeken van de juiste informatie die voedend en bevrijdend werkt. Zoals Christus gezegd heeft: de Waarheid zal je bevrijden! Resonantie is een keuze. En, dat waarmee ik resoneer, straal ik uit met een effect op alle levensvormen in mijn omgeving. Niet vergeten, dat waar ik mee resoneer voed ik, een belangrijk Tesla-effect. M.a.w. resoneer ik met de ‘death-count’ (angst) of met het perspectief van een Nieuwe Tijd, daarmee de realisatie daarvan voedend? Een belangrijke verantwoordelijkheid!
Nooit denken ‘wie ben ik, mijn invloed betekent niets’. Wanneer zoals blijkt uit de Chaos theorie, dat één korrel zand de evolutie van een hele duin kan bepalen (zie: Complexity van Mitchell Waldrop), dan kan één mens een hele menselijke evolutie en transformatie bewerkstelligen of de ondergang daarvan.

 

Welke zandkorrel wil jij zijn? 

 

Resoneren met de angst en het drama is gemakkelijk. Resoneren met het nieuwe is  echter moeilijk, vraagt een bewuste keuze en is een vorm van initiatie die de nodige zelfconfrontatie met zich brengt. In resonantie blijven met je missie, met de Eenheid, met de Creator, met de Nieuwe Tijd, de Nieuwe Wereld, eist een continue alertheid in het jezelf betrappen op negativiteit en de onmiddellijke transformatie daarvan in Liefde en Mededogen.
Een belangrijke voorwaarde is natuurlijk: Learn to think for yourself! Zonder dat kan je niet in je Hart blijven, in je eigen centrum staan. Dat vraagt moed want niemand wil natuurlijk voor gek versleten worden. En het veiligst is natuurlijk de collectieve weg te volgen. Je eigen denken volgen, betekent durven overheersende ideeën te bevragen, ook al vindt ‘iedereen’ ze vanzelfsprekend. Wat je gelooft mag niet gebaseerd zijn op algemene modetrends in de goegemeente, maar op eigen onderzoek en verdieping. Het moet gebaseerd zijn op je eigen liefde voor de Waarheid en de wens die Waarheid te ontdekken. Openmindedness, kritisch denken en gevoel voor debat en dialoog zijn belangrijke voorwaarden, capaciteiten, voor het vinden van de Waarheid en ze beschermen tegen engheid van geest, fundamentalisme en fanatisme. De juiste houding leidt tot de uitzuivering van ons denken, wat leidt tot de ervaring dat uiteindelijk Waarheid een zaak van het Hart is, een expressie van intuítief bewustzijn dat transverbaal is. Juist denken onthult het Hart en de Waarheid, terwijl conventioneel denken het Hart meer en meer versluiert en ons van onszelf vervreemdt met alle vormen van ziek zijn als gevolg.
Dus ‘follow your Heart’ betekent eerst en vooral ‘Think for yourself’ en ‘free your Heart’.

 

Ten vierde Capaciteit:
Steeds meer ontwikkelen en gebruik maken van de meta-positie (waarnemen – observeren – zonder oordeel). Dat is essentieel om de nodige sereniteit te behouden en vooral uit het drama te blijven (zie: Een ongewoon gesprek met God van N.D. Walsh). In die dialogen stelt God dat als één der belangrijkste voorwaarden voor groei en genezing. In het drama gaan is een pre-rationele reactie die ziekmakend werkt. Dus mindful in meta aanwezig zijn. Het negatieve niet onderdrukken, maar onder ogen zien, twee voeten op de grond, maar altijd -in denken, doen en laten- het positieve voor ogen houden, het positieve steeds in focus houdend, zelfs in de kleinste dingen, op de meest onbeduidende momenten. Het is een Wakker zijn.

 

Ten vijfde: Gedrag
Stel jezelf t.a.v. welke uitdaging, opdracht, taak, communicatie dan ook steeds de volgende vraag:
Is dat wat ik nu denk, kies, doe, enz…een expressie van Waarheid, Liefde, Vrijheid, Vrede, Vreugde, Leven, Mededogen, Zelfzijn, Schoonheid, Healing?…..in het kader van mijn mogelijkheden nú?
Zo ja, doen! Zo nee, wat houdt me daarin tegen en wat kies ik om daaraan te doen.

 

Ten zesde: Omgeving
In de mate dat de vorige stappen aligned zijn, ben ik een Lichtbrenger en vertegenwoordig ik in de omgeving het Nieuwe, de Toekomst, de Vrijheid. Ik ben dan een voorganger.
Zelfs wanneer ik door de Lockdown alleen ben, zelfs dan, door mijn uitstraling, door de resonantie met het positieve heb ik een niet te onderschatten invloed op het mee creëren van een Nieuwe wereld.

Het steeds beter en juister begrijpen van de alignment der Logische Niveaus is een belangrijke ondersteuning in het staande blijven in de unieke transformatie-tijd waarin we nu leven. Een tijd die een poort is naar een Nieuwe Wereld waar niets, maar dan ook niets meer zal zijn zoals het was. Een wereld effectief gebaseerd op Liefde en Effectief vrij van angst. Een wereld die élk van ons nodig heeft in de realisatie van die nieuwe toekomst.

 

Be Heart! Be Arcturus! Be the New Future in the Now! Be the messenger of the Divine, Now!

 

Eric Schneider

 

(*1) voor de niet-NLP-ers onder ons, een kleine toelichting over de logische niveau’s van Dilts gebaseerd op het werk van Bateson. Logische niveaus zijn een hypothese dat er 6 logische overtuigingsniveaus zijn waarin mensen leren, veranderen en functioneren. Veranderingen op een lager niveau kunnen leiden tot een verandering op een hoger niveau. Veranderingen op een hoger niveau zullen altijd leiden tot veranderingen op een lager niveau. Vandaar dat we in deze context vertrekken vanuit het hoogste niveau ‘Missie’. Wens je je hierin verder te verdiepen? Kijk dan zeker naar ons aanbod van onze basisopleidingen.