Let’s stay connected – Boodschap van E.Schneider

Alle routines worden doorbroken, een nieuwe realiteit dient zich aan.

Na jullie vorige week geïnformeerd te hebben over de organisatorische veranderingen bij Arcturus n.a.v. COVID-19, was het voor mij nodig om in een soort innerlijke quarantaine te gaan met de vraag, waar gaat dit alles nu over?  Waar dienen we ons op te richten?

 

De organisatorische reflex is goed en nodig, doch mist zijn effect wanneer de reactie gebaseerd is op een te oppervlakkige perceptie van de werkelijkheid.

 

Een eerste belangrijk besef is dat de huidige situatie m.b.t. het Corona Virus niet gaat om een simpele maatschappelijke crisis, maar om de geboorte van een nieuwe tijd in het besef dat zulke transformatie zich in de laatste duizenden jaren niet heeft voorgedaan en absoluut uniek is. Een transformatie die vertrekt vanuit- en tegelijkertijd leidt- naar een hoger niveau van bewustzijn. Het is de geboorte van een Nieuwe Mensheid. Een Nieuwe Aarde.

 

Alles verloopt zoals bij een gewone geboorte. Vooral de laatste 30 jaar, is onze wereld ‘zwanger’ van nieuwe visies, ideeën, ontwikkelingen die, als ze écht collectief waar willen worden, een maatschappelijke doorbraak nodig hebben, een doorbraak op planetair niveau. Het is de realisatie van de symboliek der Zwarte Madonna, de planeet die een Nieuwe wereld baart. Een planeet die nu in barensweeën is. Net zoals bij de geboorte van een baby, kunnen we ons focussen op het kind dat we verwachten of op het bloed en de pijn van de geboorte. Het eerste is een totale overgave aan een liefdevolle verwachting vanuit het hart, een voeding en ondersteuning voor de moeder in barenspijn,  Het tweede een expressie van angst en onzekerheid, een focus op negativiteit, een ondermijning van de Moeder. De eerste houding is een expressie van de vreugde voor het nieuwe leven. Het tweede een expressie van angst en de focus op de mogelijk foute afloop, de dood, mogelijk zelfs van moeder én kind.

 

Wat heeft de planeet – een planeet die ons in alles altijd ondersteund heeft- nu van ons nodig?

 

Kiezen we ervoor om de flauwvallende echtgenoot te zijn, die uit angst letterlijk moeder en kind uit het oog verliest en daardoor zelfs een bijkomend probleem stelt? of Kiezen we om de liefdevolle ondersteunende partner, familie, vroedvrouw te zijn die de pijn, het bloed, de risico’s op een spiritueel volwassen manier onder ogen zien en dus focussen op de vreugde, het kind, het wonder van de nieuwe geboorte en de moeder mee ‘dragen’ in een nieuwe fase van haar ontwikkeling.
Is onze houding deel van het Nieuwe of deel van de collectieve angst? De keuze is aan ons. Leiden we de wereld een nieuwe evolutie in, helpen we de Madonna baren in het creëren van een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, of….?

 

Met al onze kennis en training in NLP, zijn we de best getrainde ondersteuners en voorlopers op het nieuwe. We gaan nu allen door de test, de echte certificatie. Do we walk our talk?

 

Wat betekent dat meer concreet?

We walk our talk wanneer in onze communicatie het accent ligt op Vrijheid, op Liefde, op Creativiteit, Authenticiteit, op aanwezig zijn in zelfzijn vanuit onze missie.
Focussen we ons op het aantal doden of op het verrassend nieuwe dat zich voordoet?
Nu in deze eerste reflectie nodigen we iedereen uit om binnen de eigen mogelijkheden alle focus te leggen op een liefdevol optreden en begrijpen vanuit het hart, een hart vol mededogen dat de pijn onder ogen ziet, maar er zich niet door laat leiden. Een hart dat ondanks de omstandigheden iedereen helpt om iedere keer opnieuw de aandacht van het negatieve af te leiden en de liefde in focus te houden. Te focussen op die Gouden Tijd, het Nieuwe Kind, de Nieuwe Mensheid te zien die nu geboren wordt. Een tijd zonder ziekte, zonder ‘dood’, een tijd van volledige Vrijheid en Creativiteit, een tijd van Vreugde.

 

Die visie en houding helpt ons ook om nu in respect en met gezond verstand de opgelegde beperkingen te accepteren, niet om deze alleen maar te ondergaan, maar ze te gebruiken als bron tot verinnerlijking, zelfontdekking, creativiteit zowel naar onszelf toe als in de ontmoeting met anderen. Zo kunnen we elke communicatie omzetten tot een uitnodiging in groei en bewustzijn. Een bewustzijn dat een expressie is van steeds meer Hart.

 

Be Free, Be Joy, Be Creativity, Be Pure Hart. Be Arcturus!

 

Eric Schneider

 

P.S. We blijven je vertrouwde ‘compagnon de route’ en je kan uiteraard via e-mail nog steeds bij ons terecht bij eventuele vragen. Of bel +32 3 488 40 54 we staan je graag te woord.

 

Hou het gezond, en draag zorg voor jezelf, je gezin, je medewerkers en al wie je dierbaar is.