Hoe groeien naar gezonde spirituele mensen?

Vrijheid is een emancipatie proces. Het is dus een gevolg van groei en ontwikkeling in bewustzijn. Het ontwikkelen van een individueel bewustzijn, uitgroeiend boven het collectief bewustzijn.

 

Natuurlijk collectief bewustzijn is als het ware de grond waar we als individu in wortelen. Het is de context waarin we geboren worden en die normaal voorondersteld wordt ons de nodige middelen te bieden om op te groeien tot een gezond individu.

 

De kern van dit collectieve is de familiecontext. Vandaar dat het belang van een gezond familiaal leven niet overschat kan worden. De familie biedt de nodige programmaties -opvoeding- die we nodig hebben om later als volwassen individu in de bredere maatschappelijke en culturele omgeving als vrij individu ons zelf te realiseren, een zelfrealisatie die tegelijkertijd onze belangrijkste dienst en bijdrage is aan de gemeenschap, een gemeenschap -een communion- van dienstbare autoriteit en leiderschap, Liefde, Vrede, Creativiteit en Ascencion.

 

Dit is natuurlijk het ideale plaatje dat we op dit ogenblik zelden gerealiseerd zien. Dat er dus nog werk aan de winkel is, zien en ervaren we vooral in systemisch werk, familie opstellingen, enz…

 

Wat is de belangrijkste stoorzender?

MACHT en MACHTSMISBRUIK, vandaaruit ANGST en het verlies van de authentieke spirituele connectie: LIEFDE.

In de mate dat er angst en macht in het spel is, verliezen we onze zelfbepaling en soevereiniteit. Vanuit overlevingsangst geven we ons zelfzijn op en delegeren we onze power waardoor de machtshebbers hun machtsbasis krijgen en die behouden zolang ze er in lukken ons in de angst te houden en ons te doen kiezen voor de veiligheid.

Macht creëert een artificieel collectief dat interfereert met het natuurlijke, waardoor dit laatste verziekt of soms zelfs verdwijnt om volledig vervangen te worden door een artificiële collectieve mentale, emotionele, materiële werkelijkheid gespeend van authentieke spiritualiteit. Een spiritualiteit die vervangen wordt door een religie met zijn externe regelgeving en dogmatiek die een angst voor -en/of een verwerping van-  God gebruikt als chantage om iedereen in het rijtje te doen lopen.

 

De belangrijkste vormen van artificieel collectief- of groepsbewustzijn zijn o.a: het leger, gevangenissen, scholen, kerk, regering, gezondheidszorg, industrie, enz….

Deze worden meestal in stand gehouden door: het dragen van uniform, hetzelfde eten, het samen gebruiken van dezelfde taal, d.w.z.: dezelfde phrases, dezelfde woorden, dezelfde symbolische lichaams- en gebarentaal, dezelfde opgelegde tijdsverdeling, het uitvoeren van dezelfde taken op dezelfde voorop bepaalde tijd, het lezen van dezelfde boeken, kijken naar dezelfde radio en televisieprogramma’s, die in veel gevallen een weerspiegeling zijn van dezelfde taken, gebeurtenissen, belevingen die deel uitmaken van ons dagelijks leven, samen oefenen en trainen op dezelfde wijze, en vooral: herhaling, herhaling, herhaling van dezelfde -meestal erg beperkte- ideeën, opinies, visies, slagzinnen, denk- en evaluatiepatronen en categorieën (vb.: het ‘links-rechts’denken) taalpatronen, films, muziek, enz…een gesloten systeem, een Truman Show.

 

Dit alles leidt tot Mind control en brainwash. Het is een verlies van Waarheid. Waarheid is steeds multi-dimensioneel, open, creatief, dwingend tot groei, evolutie, verandering, vrijheid. Artificieel groepsbewustzijn kan dus niet anders dan gebaseerd zijn op leugens, misleiding, illusie. Het is een fata morgana van alles wat echt is en daardoor noodzakelijkerwijze bevrijdend en emanciperend.

 

Gezond geïndividualiseerd bewustzijn kan niet anders dan de illusie van het artificiële bewustzijn doorbreken, wil het overleven. Zo niet, degenereert het tot een illusie der individualiteit, puur decadentie. Hogere ontwikkeling geraakt verstrikt en geblokkeerd in fixatie op Ego, idolatrie, zelfverheerlijking, noodzakelijke oppervlakkigheid en collectief narcisme.

 

Welke voorwaarden moeten we ontwikkelen willen we uitgroeien tot gezonde spirituele mensen? Wat zeggen we dan over onszelf?

 

Op zijn minst de volgende dingen:

 

 • Ik denk voor mezelf, vanuit eigen innerlijke criteria en criteriumhiërarchie.
  In nlp termen: internal frame of reference, bewustzijn van directionaliteit towards en away, bewustzijn van mijn belangrijkste primary sorts en van mijn wijze tot vergelijken, concreet kunnen zijn (metamodel awareness) en vooràl weten wat ik wil (outcome), waar ik sta (present state) en waar ik voor sta (highest criteria and awareness of mission) met een duidelijk visie op mijn leven.
 • Ik besef duidelijk dat wanneer veel mensen dezelfde visie, mening of opinie hebben, dat niet betekent dat ze gelijk hebben.
 • Ik ben niet trendgevoelig en spring niet op de kar van de zoveelste rage.
 • Ik werk aan mijn body-mind integratie, de basis voor een gezonde balans tussen het emotioneel leven en een gezond open rationeel functioneren. Dit betekent het systematisch werken aan mezelf. Probleem of geen probleem. Uit de collectieve trance blijven eist een continue alertheid. Zo niet worden we terug opgeslorpt, op de koop toe denkend van onafhankelijk te zijn, de illusie dubbel op!
 • Ik blijf standvast wanneer geconfronteerd met tegenwerking en oppositie, en overwin mogelijke hang-ups i.v.m. afwijzing. Ik ben onafhankelijk van waardering en erkenning door derden en bescherm zo mijn integriteit, compromisloos. ‘To thine own self be true!’
 • Ik ontwikkel steeds dieper mededogen maar blijf uit het medelijden. Het probleem van de ander blijft bij de ander. Ik neem de verantwoordelijkheid niet over, maar…ik blijf onvoorwaardelijk aanwezig en bereid de hulp te geven die gevraagd wordt in respect echter voor de eigen ecologie.
 • Ik laat me niet tegenhouden enerzijds en probeer anderzijds niemand anders mee te sleuren. Dit betekent dat ik moet leren uit het oordeel te blijven, en de ander het recht en de ruimte te laten de eigen weg te gaan. Ik durf alleen te staan, in mijn eigen kracht en durf alleen nieuwe wegen in te slaan, en zo voor anderen de voorganger te zijn.
 • Ik vertrouw op mijn goddelijke essentie en mijn intuïtieve verbinding daarmee, in overgave vertrouwend in het proces van mijn en onze ontplooiing in Liefde en Vrijheid.
 • Ik accepteer en hou van mezelf, heel en compleet zoals ik ben, met het nodige zelfmededogen. Ik ben meer en meer de ‘spiritual warrior/warrioress die ik bedoeld ben te zijn.

 

Elk van deze punten is soms een uitdaging. Samen waarborgen ze onze soevereiniteit en een toekomst die inspirerend is om naar uit te kijken. Een toekomst waar ons hart van zingt.

 

Typisch voor een artificieel collectief bewustzijn, is dat het ons op een groeiend aantal terreinen afsluit van de natuur, de externe natuur die een symbolische spiegel en toegang is tot onze innerlijke natuur. Elk aspect van de natuurlijke omgeving is een symbolische trigger voor dieperliggende aspecten van en in onszelf. Aspecten die in hun ontwikkeling pas kunnen getriggerd worden door een effectief doorleefd contact met de natuur.

 

Het artificieel bewustzijn wordt zo stap voor stap een substituut voor de echt verbondenheid met de authentieke natuur. We worden zélf een artificieel product dat alle contact met de spontaneïteit van het echte leven verliest. We verworden tot iets en worden de zoveelste ‘nobody’.

 

Daarom, het contact houden met de natuur, het ervaren van het samenleven met planten, dieren, de elementen, de Aarde als een levend geheel is een belangrijke prioriteit in een gezonde ontwikkeling van ons geïndividualiseerd goddelijk bewust-zijn.

 

‘We komen uit ons kot’ in ‘omarming’ van al wat leeft, vrij onze ‘eigen weg’ daarin te gaan.

 

De ‘bloem’ van de schepping worden kan alleen tussen echte bloemen, niet tussen namaak, tussen wat lééft niet tussen wat dood is, tussen wat verenigt en heelt, niet tussen dat wat scheidt.

Wanneer Shakespeare vraagt: ‘What’s in a Rose?’ (Romeo en Juliet), gaat het zeker niet over namaak.

 

Laat ons op steeds dieper niveau onze ketenen verbreken, toastend op het Leven, ons ervoor behoedend tot ‘namaak’ te verworden!

 

Eric Schneider.