Hoe kunnen we angst overwinnen?

Kiezen voor je Hart – De Stem van de Stilte.

 

 

Momenteel leven we in een periode van extreme polarisatie. Dit is steeds een voorloper van een fundamentele verandering zowel op individueel niveau als op collectief vlak.

Verandering gaat ook steeds samen met verwarring, chaotische periodes, desoriëntatie, enz… Het licht aan het einde van de tunnel komt pas wanneer we -zowel individueel als collectief- de moed ontwikkelen de onzekerheid te accepteren en uit de angst te blijven. Alleen het open onder ogen zien van wat ‘is’, leidt tot de openbaring van een nieuw niveau van zijn, een nieuw ‘normaal’ dat effectief gezonder is dan wat vooraf ging.

 

De openheid triggert een breder, nieuw niveau van bewustzijn, dat de absolute voorwaarde is voor een vernieuwde perceptie, nodig voor het creëren van een vernieuwde werkelijkheid die een expressie is van de groei in bewustzijn.

 

Zonder groei in bewustzijn is evolutie onmogelijk. Als we blijven waarnemen zoals we dat altijd al gedaan hebben, blijven we krijgen wat we altijd al gehad hebben. Pas als we groeien in bewustzijn is er vernieuwing naar een hoger niveau van integratie. Zonder die groei blijven we geketend aan het herhalen van variaties op het oude thema.

 

Bewustzijn is prioritair, perceptie is secundair.
Angst creëert tunnelvisie, zet ons vast in oude patronen, doet polariseren en vernauwt ons bewustzijn .i.p.v daarin te groeien.

 

Hoe kunnen we de angst overwinnen?

  • Om de angst te overwinnen is het belangrijk dat we eerst neutraliteit ontwikkelen en een metapositie realiseren. Die helpt ons uit het oordeel, uit de reactie te blijven.
  • De volgende stap is de onvoorwaardelijke bereidheid tot acceptatie van wat ‘is’. Daardoor worden we op onszelf teruggegooid, een absolute voorwaarde tot het in contact komen met de ‘Stem van het Hart’, de ‘Stem van de stilte’.
  • Dan komt de doorbraak naar een hoger, vrijer, creatiever, liefdevoller en meedogend bewustzijn. 

 

Laten we met z’n allen onze angsten overwinnen en een nieuwe normaal, een nieuwe vrije liefdevolle wereld creëeren i.p.v. het zogenaamd ‘nieuwe normaal’ zoals verkondigd in de media.  Wat naar m.i. een expressie is van bewustzijnsvernauwing, regressie, tunnelvisie, onvrijheid, ziekte en angst.

 

 

Of de planeet een betere wereld wordt, hangt dus af van onze individuele keuze tot groei, ontwikkeling en bewustwording. Zonder dit laatste zijn we zelfs niet in staat die nieuwe wereld waar te nemen, zelfs wanneer die zich onder onze neus ontplooit.

De wereld waartoe we behoren is die wereld die we kunnen toelaten in ons bewustzijn. Het is essentieel dit goed te begrijpen.

 

Belangrijke kenmerken van het hogere bewustzijn zijn:

Contact met -en het zich laten leiden door- het eigen innerlijk licht, innerlijke vrijheid en liefde in een steeds groeiend en ervaren besef van Eénheid en Verbondenheid met Alles en Iedereen. De ultieme ecologie, de ultieme verantwoordelijkheid.

 

Ieder van ons, zonder uitzondering, wordt in deze tijd ‘gedwongen’ tot het kiezen tussen twee werkelijkheden:

  • die van de angst óf die van liefde,
  • die van regressie, polarisatie, geweld óf die van Liefde, Vrijheid, Verbondenheid, Transcendentie, Creativiteit, Authenticiteit, Mededogen, Eénheid, Innerlijk licht, Zelf-zijn, enz…

Kortom: de werkelijkheid van het Hart, de Vrede, de Liefde, de Vrijheid, de Demonstratie van onze Goddelijkheid… .

 

Wat kies jij?

Blijf je deel van het probleem of doe je het innerlijk werk zodat je deel maakt van de oplossing.

Dit laatste vraagt het stap voor stap komaf maken met schaamte, schuldgevoel, verdrongen pijn en verdriet, verdrongen kwaadheid en zelfs woede… allemaal emotionele hang-ups die onze groei onmogelijk maken en een trigger zijn voor regressie, angst, polarisatie, tunnel-perceptie en onvermijdelijk geweld, zowel fysiek, energetisch, emotioneel, mentaal als spiritueel.

 

Al onze NLP tools krijgen pas hun volle betekenis in het kader van het maken, of zelfs het kunnen maken van deze fundamentele keuze!

 

Dus wat kies je: de duisternis óf het Licht, de angst óf het Hart?

Blijf je gevangen óf word je een brenger van Licht?

 

Warme groet,

Eric Schneider