Ben jij de Nieuwe Mens? Loop jij vast in het labyrint of kies jij voor je Hart?

Weekend.  Ook tijdens de Corona lockdown, het moment voor de grotere inkopen. Iedereen staat in lange rijen voor de ingang van grootwarenhuizen, de voorgeschreven afstand van elkaar bewarend en bewakend, om dan na lang wachten en aanschuiven het warenhuis binnen te kunnen en aankopen te doen.

 

Als in een labyrint stappen mensen nu het warenhuis binnen, op een vooraf uitgetekend parcours, alsof ze geen enkele zelfsturing hebben en keren ze terug naar huis, een ‘thuis’ die voor velen -door de pandemie- een kooi is geworden, ver weg van heling, eerder wegzinken in opsluiting, ver weg van zichzelf en authentieke vrijheid. Deze situaties, die vertrekken vanuit angst, zijn een symbool voor verlies van onze menselijke soevereiniteit. Ze zijn een expressie van een uit de hand gelopen materialistisch scientisme, dat veel mensen meer kwaad doet dan goed.

 

Ook merken we dat op de verschillende plaatsen waar er géén lockdown is, er niet meer zieken en doden zijn, dan daar waar er wel een is. Bijvoorbeeld: Zweden, Taiwan, Beijing, Shangai,… . Dit kan betekenen dat de lockdown geen verschil uitmaakt en opsluiting niet helpt. Zoals een groeiende groep specialisten -waaronder Nobelprijswinnaars- ons steeds nadrukkelijker proberen duidelijk te maken. Wel blijft het respecteren van individuele voorzorgsmaatregels (zoals hygiëne, social distance, enz…) belangrijk.

 

Weet dat de angst en de isolatie nefaster zijn dan het virus zelf, alsook de potentiële economische en politieke gevolgen. Deze lockdown is de consequentie van een doorgedreven primitieve materialistische visie op de werkelijkheid, waar de mens van al zijn soevereiniteit ontdaan wordt en in puur slachtofferbewustzijn degenereert. De bedoeling is niét daar iets tégen te ‘doen’, want dat voedt alleen maar het probleem.

 

Wat nodig is, is het contact maken met een nieuw besef, een nieuw bewustzijn, een hoger niveau van zijn. In essentie zijn we een Goddellijke creatie. Dit besef groeit gelukkig zeer snel, en heeft -eveneens gelukkig- niets met geïnstitutionaliseerde religie te maken, maar is een hoger niveau van awareness, de noodzakelijke voorwaarde voor genezing op àlle vlakken, individueel zowel als collectief en planetair.

God of Goddellijk bewustzijn wint! De essentie van wie we zijn. De Ene. Het Eenheidsbewustzijn, dat alle vormen van bewustzijn omvat, op alle niveaus, velden en dimensies van het Multiversum, de Schepper als de essentie van elke schepping, de Ultieme Bewuste Bron van alle Leven en Zijn. De Liefde die alles omvat en overstijgt.
Dit bewustzijn geeft ons de kracht to walk our talk, de kracht om op een ‘impecabele’ wijze integriteit te demonstreren in woord en daad, in kwaliteit van aanwezig zijn.
Dit is de basis van de juiste dienstbaarheid aan onszelf, de anderen, de wereld, het multiversum, de Ene in én buiten onszelf als ons Zelf.

 

Dienstbaarheid aan de universele wet: Universele Vrede, Broederschap/Zusterschap in Onvoorwaardelijke Liefde, compromisloos in het ultieme respect voor de Individuele Vrijheid én Welzijn voor allen.

 

Een hoger awareness helpt ons om de uitdagende context waarin we ons nu als mens en maatschappij in bevinden, te plaatsen.  Dat zal er voor zorgen dat het virus, de angst en de van daaruit draconische lockdown geen basis meer krijgt en noodzakelijkerwijze zal verdwijnen om nooit meer terug te komen of zelfs te kúnnen terug komen.

 

Je kan kijken naar de lockdown als een kans tot groei in bewustzijn en wordt het zo een doorbraak op de weg naar Liefde, Vrede, Vrijheid, Zelf-Zijn, Vreugde, Mededogen en ultieme Schoonheid, een doorbraak op de weg naar de Mens(heid) die we bedoeld zijn te Zijn.
Deze groei is de voorwaarde voor een nieuwe toekomst en het ís tegelijkertijd die toekomst. Want, zónder zulk een doorbraak in bewustzijn is er géén toekomst.

 

Gelukkig is het omslagpunt nodig voor een Nieuw Gouden Tijdperk al bereikt. Er is geen weg terug. De toekomst is schitterend: geen ziekte meer, geen pijn, geen dood, alleen nog Licht, Eeuwig Leven, Vrijheid, Verlossing, Creativiteit, Liefde…..en dat alles niet meer in een planetair maar Kosmisch-, Universeel (of beter Multiverseel-) perspectief.

 

Dus: To Be or Not To Be. 

 

Het is een keuze die ieder voor zich maakt.

 

Ben je de Nieuwe Mens?, vertegenwoordig jij de Nieuwe Toekomst?, ben jij de Goddelijke Medeschepper? Ben jij meer en meer de expressie van de Liefde die je in essentie bent.
Ben je mee de leider of volg je. Ben je de demonstratie van Vrijheid? Ben je mee dienstbaar in het creëren van die Nieuwe Tijd?…of niet?

 

BEN JE JE HART?……of niet?  The Choice is Yours! Walk your Talk!