Be the messenger of the divine. Hoe staande blijven in deze unieke transformatie tijd

Naar aanleiding van Arcturus’ laatste nieuwsbrief “Let’s stay connected”, kreeg ik vele mooie en hartverwarmende reacties. Dank hiervoor. Ook merkte ik dat er velen onder jullie vragen hadden: voornamelijk i.v.m. wat kunnen we concreet doen, en hoe, zodat we -ondanks onze beperkingen- toch een positieve bijdrage kunnen leveren aan wat er nu allemaal bezig is en nog staat te gebeuren.

 

Op basis van de structuur van de logische niveaus (*1), geef ik hier graag verdere toelichting.

 

Vertrekkende vanuit Missie:
Wanneer we in deze tijd effectief een bijdrage willen leveren die diepgaand bijdraagt, dienen we ons eerst en vooral te verbinden met het missie niveau. Het is het niveau van de Eenheid, van puur Leven, Liefde, Vrijheid en Vrede, het Kosmisch bewustzijn. Christus bewustzijn. The One Infinite Creator. De Waarheid.
Zoals door Russische wetenschappers en healers duidelijk is aangetoond is geen echte healing mogelijk wanneer we ons afsluiten van de (het) Allerhoogste, de Bron van de Schepping en daardoor van alle genezing. We gaan zéér snel naar een tijd waar de connectie de basis wordt voor iedereen. Zoals de Kabbalah zegt: ‘In the World To Come everybody will turn to the One, to the Lord.’
Dit is het absolute einde van het materialisme, van de wereld op zijn kop. Het is het herstel van de Natuurlijke Kosmische Norm. Alle ‘ziekte’ is een gevolg van de afwijking van de Norm.

Die verbinding leg je vanuit je Hart, vanuit je eigen al dan niet religieuze inspiratie. Het is een verbinding met- en in Liefde, Vrede, Vrijheid en Mededogen. De verbinding van je Hart met het Grote Universele Hart, het Hart van de Schepping.

 

Ten tweede: Identiteit.
Een expressie zijnde van de Ultieme Bron, deel ik in de essentie van de Bron. Ik Bén puur Hart!
Dat betekent dat ikzelf een bron ben van Creatie, Liefde, Vrijheid, Eenheid, enz… Dus pas in de mate dat ik die kwaliteiten in mezelf ontwikkel, demonstreer ik wie ik Ben, groei ik in bewustzijn, en demonstreer ik mijn soevereiniteit. Ik ben vertegenwoordigd vanuit het Hart, het Universele Hart.

 

Ten derde: Overtuigingen & Criteria. 
Resonantie wordt hier een belangrijk begrip. Met welke informatie resoneer ik nu vooral, welke overtuigingen worden vooral getriggerd, welke waarden dringen zich op én ben ik daaraan overgeleverd of ben ik in staat op een verantwoorde manier te kiezen voor datgene wat in alignment ligt met mijn missie en met wie ik ben. Kies en denk ik als zoon/dochter van mijn Kosmische Ouders (missie), of word ik nog bepaald en gestuurd door mijn ‘aardse ouders’ (collectief bewustzijn). Word ik bepaald of emancipeer ik? Kies ik voor de angst (collectief bewustzijn, gemanipuleerd door de mainstream media) of kies ik autonoom voor de Liefde en de Waarheid (geëmancipeerd bewustzijn), de verantwoordelijkheid nemend voor het opzoeken van de juiste informatie die voedend en bevrijdend werkt. Zoals Christus gezegd heeft: de Waarheid zal je bevrijden! Resonantie is een keuze. En, dat waarmee ik resoneer, straal ik uit met een effect op alle levensvormen in mijn omgeving. Niet vergeten, dat waar ik mee resoneer voed ik, een belangrijk Tesla-effect. M.a.w. resoneer ik met de ‘death-count’ (angst) of met het perspectief van een Nieuwe Tijd, daarmee de realisatie daarvan voedend? Een belangrijke verantwoordelijkheid!
Nooit denken ‘wie ben ik, mijn invloed betekent niets’. Wanneer zoals blijkt uit de Chaos theorie, dat één korrel zand de evolutie van een hele duin kan bepalen (zie: Complexity van Mitchell Waldrop), dan kan één mens een hele menselijke evolutie en transformatie bewerkstelligen of de ondergang daarvan.

 

Welke zandkorrel wil jij zijn? 

 

Resoneren met de angst en het drama is gemakkelijk. Resoneren met het nieuwe is  echter moeilijk, vraagt een bewuste keuze en is een vorm van initiatie die de nodige zelfconfrontatie met zich brengt. In resonantie blijven met je missie, met de Eenheid, met de Creator, met de Nieuwe Tijd, de Nieuwe Wereld, eist een continue alertheid in het jezelf betrappen op negativiteit en de onmiddellijke transformatie daarvan in Liefde en Mededogen.
Een belangrijke voorwaarde is natuurlijk: Learn to think for yourself! Zonder dat kan je niet in je Hart blijven, in je eigen centrum staan. Dat vraagt moed want niemand wil natuurlijk voor gek versleten worden. En het veiligst is natuurlijk de collectieve weg te volgen. Je eigen denken volgen, betekent durven overheersende ideeën te bevragen, ook al vindt ‘iedereen’ ze vanzelfsprekend. Wat je gelooft mag niet gebaseerd zijn op algemene modetrends in de goegemeente, maar op eigen onderzoek en verdieping. Het moet gebaseerd zijn op je eigen liefde voor de Waarheid en de wens die Waarheid te ontdekken. Openmindedness, kritisch denken en gevoel voor debat en dialoog zijn belangrijke voorwaarden, capaciteiten, voor het vinden van de Waarheid en ze beschermen tegen engheid van geest, fundamentalisme en fanatisme. De juiste houding leidt tot de uitzuivering van ons denken, wat leidt tot de ervaring dat uiteindelijk Waarheid een zaak van het Hart is, een expressie van intuítief bewustzijn dat transverbaal is. Juist denken onthult het Hart en de Waarheid, terwijl conventioneel denken het Hart meer en meer versluiert en ons van onszelf vervreemdt met alle vormen van ziek zijn als gevolg.
Dus ‘follow your Heart’ betekent eerst en vooral ‘Think for yourself’ en ‘free your Heart’.

 

Ten vierde Capaciteit:
Steeds meer ontwikkelen en gebruik maken van de meta-positie (waarnemen – observeren – zonder oordeel). Dat is essentieel om de nodige sereniteit te behouden en vooral uit het drama te blijven (zie: Een ongewoon gesprek met God van N.D. Walsh). In die dialogen stelt God dat als één der belangrijkste voorwaarden voor groei en genezing. In het drama gaan is een pre-rationele reactie die ziekmakend werkt. Dus mindful in meta aanwezig zijn. Het negatieve niet onderdrukken, maar onder ogen zien, twee voeten op de grond, maar altijd -in denken, doen en laten- het positieve voor ogen houden, het positieve steeds in focus houdend, zelfs in de kleinste dingen, op de meest onbeduidende momenten. Het is een Wakker zijn.

 

Ten vijfde: Gedrag
Stel jezelf t.a.v. welke uitdaging, opdracht, taak, communicatie dan ook steeds de volgende vraag:
Is dat wat ik nu denk, kies, doe, enz…een expressie van Waarheid, Liefde, Vrijheid, Vrede, Vreugde, Leven, Mededogen, Zelfzijn, Schoonheid, Healing?…..in het kader van mijn mogelijkheden nú?
Zo ja, doen! Zo nee, wat houdt me daarin tegen en wat kies ik om daaraan te doen.

 

Ten zesde: Omgeving
In de mate dat de vorige stappen aligned zijn, ben ik een Lichtbrenger en vertegenwoordig ik in de omgeving het Nieuwe, de Toekomst, de Vrijheid. Ik ben dan een voorganger.
Zelfs wanneer ik door de Lockdown alleen ben, zelfs dan, door mijn uitstraling, door de resonantie met het positieve heb ik een niet te onderschatten invloed op het mee creëren van een Nieuwe wereld.

Het steeds beter en juister begrijpen van de alignment der Logische Niveaus is een belangrijke ondersteuning in het staande blijven in de unieke transformatie-tijd waarin we nu leven. Een tijd die een poort is naar een Nieuwe Wereld waar niets, maar dan ook niets meer zal zijn zoals het was. Een wereld effectief gebaseerd op Liefde en Effectief vrij van angst. Een wereld die élk van ons nodig heeft in de realisatie van die nieuwe toekomst.

 

Be Heart! Be Arcturus! Be the New Future in the Now! Be the messenger of the Divine, Now!

 

Eric Schneider

 

(*1) voor de niet-NLP-ers onder ons, een kleine toelichting over de logische niveau’s van Dilts gebaseerd op het werk van Bateson. Logische niveaus zijn een hypothese dat er 6 logische overtuigingsniveaus zijn waarin mensen leren, veranderen en functioneren. Veranderingen op een lager niveau kunnen leiden tot een verandering op een hoger niveau. Veranderingen op een hoger niveau zullen altijd leiden tot veranderingen op een lager niveau. Vandaar dat we in deze context vertrekken vanuit het hoogste niveau ‘Missie’. Wens je je hierin verder te verdiepen? Kijk dan zeker naar ons aanbod van onze basisopleidingen.