Tips Transformatie

Aan de slag met Transformatie

Transformatie, wat een moeilijk begrip. Hoe begin je daaraan? Hoe maak je zoiets concreet?

De start van een transformatieproces is vaak een crisis, een zwaar verlies, een diepe twijfel in je kern, een groot gevoel van “Ik wil zo niet verder”. Je wil veranderen, je wil anders in het leven staan, je wil liefdevoller naar jezelf kunnen kijken. Maar hoe doe je dat? Transformatie is een proces. Er is geen checklist die je kan volgen. Er zijn geen taakjes die je kan afvinken. Er is geen quick fix of handleiding die we je kunnen geven. Transformatie vraagt veel moed, doorzettingsvermogen en geduld. Maar vooral liefdevol naar jezelf kijken. En daar start je dus mee. Leren zonder oordeel er voor jezelf te zijn. Stap voor stap, dag per dag.

2 zinvolle manieren om naar transformatie te kijken:

 • Transformatie is een grote schoonmaak van de ziel en je hele bewustzijn. Je moet al je oude, onafgemaakte zaken opruimen. Je moet zelf de verantwoordelijkheid gaan nemen voor je eigen leven. Die macht mag je niet in handen geven van anderen. Als je leven een chaos is, als je steeds in dezelfde foute relaties komt, als je ontevreden ben over je werksituatie, dan moet je een innerlijke balans opmaken. Je moet hier bewust voor kiezen, zodat je harmonie en evenwicht kunt manifesteren vanuit je innerlijke.
 • Een persoonlijk ontwikkelingsproces op de juiste manier doormaken, kan je niet alleen. Iedereen, zonder uitzondering, heeft hierbij hulp nodig. NLP geeft ons de nodige tools om op de juiste, creatieve manier door de transformatie te gaan met een maximum aan vervulling, liefde en vrijheid.

Ontvang de oefening van de goede daad als basis voor je transformatieproces!

Tips Transformatie
Ik wil ook graag andere tips ontvangen *
reCAPTCHA

Tips Energie

Aan de slag met Energie

De afgelopen maanden werden we heerlijk overdadig verwend met een flinke portie zonnestralen en licht. We zijn weer helemaal opgeladen en zitten vol warme zonnevitamientjes! We hebben meer energie, voelen ons blij en relaxt en kleine of grote irritaties worden makkelijker verwerkt. Kortom, we staan volledig in onze kracht en hebben een goed contact met onszelf. Maar hoe zorgen we er nu voor dat we onze energie blijven behouden?

2 zinvolle manieren om naar energie te kijken:

 • We hebben allemaal mannelijke en vrouwelijke energie. Mannelijke energie geeft ons daadkracht, helpt ons grenzen stellen en stimuleert ondernemerschap. Vrouwelijke energie voedt ons gevoelsleven, symboliseert ons hart. Als 1 van deze energieën overheerst, ebt je energie razendsnel weg en mis je de kracht of de zachtheid om het leven ontspannen aan te kunnen.
 • De balans vinden tussen hoofd en hart begint bij zelfliefde en acceptatie. De zonnevitamientjes die we nu volop hebben opgeslorpt, zorgen ervoor dat we milder zijn voor onszelf. Gebruik dit cadeau van de natuur om energievol de winter in te gaan!

 

door An Van Dessel

Tips Energie
Ik wil ook graag andere tips ontvangen *
reCAPTCHA

Tips genieten

Aan de slag met genieten

‘Aan de slag met genieten.’ Het klinkt bijna als een tegenstelling. Toch is genieten iets wat een bewuste inspanning van ons vergt. Zou een dagje aan zee bijvoorbeeld niet veel ontspannender zijn wanneer we de verleiding kunnen weerstaan om op onze handdoek mentaal het to-do lijstje van volgende week te overlopen? Wordt lezen in de hangmat niet een miljoen keer fijner wanneer die ene dringende email of vervelende woordenwisseling zou stoppen met door ons hoofd te spoken? Volledig opgaan in het hier en nu: het is de moeite waard.

2 zinvolle manieren om naar genieten te kijken:

 • Als een manier om jezelf de kans te geven simpelweg even te zijn.
 • Als iets wat je meer en meer kan introduceren in je eigen bestaan. Tot slot hebben we gemiddeld 2740 vrije dagen ter beschikking in een mensenleven. Wat wil jij doen met die van jou?
Tips Genieten
Ik wil ook graag andere tips ontvangen *
reCAPTCHA

Tips spiritualiteit

Aan de slag met spiritualiteit

De introductie van een dosis spiritualiteit kan een heleboel positieve dingen teweegbrengen in een mensenleven. Als we erin slagen ons open te stellen voor het spirituele in plaats van het al te snel aan de kant te schuiven als ‘zweverig’, is het een van de boeiendste, meest lonende paden die we zullen bewandelen. Eentje met als rechtstreekse bestemming het hart.

2 zinvolle manieren om naar spiritualiteit te kijken:

 • Als een expressie van ons hart, wat ons allemaal onlosmakelijk met elkaar verbindt
 • Als een opwindende reis terug naar de kern van onszelf, die ons vraagt om onze authenticiteit te herontdekken en te omarmen

Ik wens de tips over spiritualiteit te ontvangen

Tips Spiritualiteit
Ik wil ook graag andere tips ontvangen *
reCAPTCHA

Tips bewustzijnsontwikkeling

Aan de slag met bewustzijn

Bewustzijn schuilt in een klein hoekje. Aan de ontbijttafel ’s ochtends, op de trein op weg naar het werk, in de dingen waaraan je denkt voor het slapengaan – alledaagse situaties zoals deze maken het makkelijk opgeslokt te worden door routine. Voeg echter een snuifje bewustzijn toe en dezelfde hoedanigheden onthullen plots dieperliggende niveaus. Niveaus die jij kan gebruiken om je leven meer voldoening en betekenis te geven. 

2 zinvolle manieren om naar bewustzijnsontwikkeling te kijken:

 • Het is oké om klein te beginnen. Jezelf even boven het dagdagelijkse bombardement aan externe impulsen tillen is al een sterk begin!
 • Een aangename manier om dat te doen is bijvoorbeeld het bewust uitoefenen van dankbaarheid. In plaats van ons automatisch te richten op wat ontbreekt, gaan we onze aandacht sturen naar wat er wel is.

Ik wens de tips over bewustzijnsontwikkeling te ontvangen

Tips Bewustzijnsontwikkeling
Ik wil ook graag andere tips ontvangen *
reCAPTCHA

Tips leiderschap

18 april 2018

Aan de slag met leiderschap

Kijkend naar de leiderschapsfiguren die het medialandschap vandaag domineren is de vergissing snel gemaakt. Op de oppervlakte lijkt het weggelegd voor zij die grote – soms zelfs grove – woorden hanteren, en er geen graten in zien zichzelf flink op de borst te slaan. Kijk echter wat dieper en er onthullen zich veel efficiëntere en ja, liefdevollere, leiderschapsmethodes.

2 zinvolle manieren om naar leiderschap te kijken:

 • Empathie, connectie, zelfs compassie: het zijn sleutelwoorden én -waarden die een efficiënt leider steeds ter beschikking heeft.
 • Een andere sleutel is flexibiliteit. Kunnen aanvoelen wat nodig is in een situatie en daarop kunnen inspelen, dat is leiderschap.

Ik wens de tips over leiderschap te ontvangen

Tips Leiderschap
Ik wil ook graag andere tips ontvangen *

De Grondbeginselen van Leiderschap: Een Gesprek met Trainer Frits Wilmsen

10 april 2018

Leiderschap: is iedereen ervoor in de wieg gelegd, of is het iets voor de machtsbeluste en select few? Welke kwaliteiten legt een effectieve leider aan de dag? En hoe belangrijk is het om met jezelf aan de slag te gaan? Samen met trainer Frits Wilmsen (Transformative Life Coaching – TLC 1) ontdekken we dat leiderschap vanuit liefde is waar het om draait. Goed nieuws dus!

 

Wat is leiderschap voor jou?

‘Leiderschap is niet zozeer een eigenschap van een individu, maar eerder een proces dat een groep doormaakt. In dat leiderschapsproces komt er een samenwerking tot stand: eentje waarin je voor elkaars belangen gaat zorgen. Als er verbinding is, zal er een eenheid tot stand komen. En uiteindelijk ga je voelen dat je deel uitmaakt van een community of excellence.’

‘Voor mij is leiderschap dus een proces van fragmentatie naar eenheid. En de functie van het leiderschap is om het geheel meer te maken dan de som der delen. Dus een leider is iemand die over de vermogens beschikt om dat proces van fragmentatie naar eenheid te begeleiden.’

 

Welke vermogens zijn dat zoal?

 ‘Ik formuleer vier randvoorwaarden voor leiderschap.’

‘Eerst en vooral is het belangrijk dat je de innerlijke grond hebt ontwikkeld om, als het spannend wordt, je net te kunnen ontspannen. Daarin is een heldere en inspirerende visie van groot belang. En dat inspirerende verhaal moet bovendien aansluiten bij de behoefte van mensen aan zingeving.’

‘Het tweede waarover een leider moet beschikken is het vermogen om verbinding te maken. Dat wilt zeggen dat je moet beschikken over empathie, over compassie, over care and involvement. Alleen zo kan je een groep, een ware gemeenschap, bouwen. Elke organisatie, van een bedrijf tot een overheid, is niet alleen een economisch systeem maar ook een gemeenschap van mensen met een verhaal. Die gemeenschap bouw je op met care and involvement, want dat sluit aan bij de behoefte van mensen om ergens bij te horen. Uiteindelijk willen we allemaal deel uitmaken van een zingevend kader, of dat nu bij familie is, of op je werk, in een opleidingsinstituut, of in een vriendengroep.’

Een leider moet ook beschikken over creativiteit. Dat wil zeggen dat hij in staat moet zijn om continu de conversatie tussen verschillen op gang te brengen en gaande te houden. Zo worden er in dialoog innovatieve oplossingen bedacht. Wat aansluit bij de behoefte van alle personen in het systeem om ook autonoom wat voor hen belangrijk is, gerealiseerd te krijgen.’

 Tot slot weet je ook dit over een leider: he walks his talk and he talks his walk. Als je een inspirerende visie neerzet met hoge waarden, moet je die zelf ook leven en daar trouw aan zijn in je gedrag en je handelen. Dat past ook bij het verlangen van mensen om zelf tot hun recht te komen. Dat is meesterschap.’

De opleiding tot Transformative Life Coach wordt ook wel eens het aanleren van de Art of the Compassionate Warrior genoemd. Kan je wat meer uitweiden over wat er achter die term zit?

‘Eigenlijk gaat het over de moed die je nodig hebt om de waarheid van je hart te spreken. Het is tegen de stroom ingaan. Niet mee in de dominantie-hiërarchie vechten om die plaatsjes die zo schaars zijn en leiden tot het meeste status en geld. In plaats van macht of geld als criterium voor beslissingen te nemen, gaan we kijken naar datgene waar we als mens naar verlangen. Dan hebben we het over geluk, gezondheid, vrijheid, en ja, liefde. The Art of the Compassionate Warrior is de moed hebben om compromisloos te kiezen voor die kwaliteiten. Waardoor je leven een uitdrukking wordt van één helende reis.’

 

Is leiderschap voor iedereen weggelegd? Kan iedereen een leider zijn?

 ‘Ja, want in essentie gaan deze processen over het leiderschap nemen over je leven. Daarom is het belangrijk om te werken aan innerlijke eenheid, want daardoor gaat jouw psyche in balans komen. En een systeem dat in balans komt, bereikt zijn volle potentieel.’

 

Dus leiderschap gezien als manier om je eigen potentieel ontwikkelen, en dat dan gaan uitstralen op de gemeenschappen en de groepen waarin jij je bevindt?

‘Ja, want bijvoorbeeld ook een coach of een trainer heeft een leiderschapsrol. Een coach om mensen te helpen bij het ontwikkelen van hun creativiteit en autonomie. Om zelfsturing te verwezenlijken. De opleiding gaat over mensen en hoe wij leren. Over hoe je teams kan begeleiden in ontwikkeling en in performance, en uiteindelijk zelfs hoe je systeem- en organisatieontwikkeling kan begeleiden. Dus ja, het is voor iedereen. Omdat het een universeel proces is. Dat wil nog niet zeggen dat iedereen daarom de formele rol van een leider op zich moet nemen want we zien het niet als een positie of een eigenschap van een individu, maar als een proces.’

 

Op die manier kan ik mij inbeelden dat leiderschap 1001 verschillende vormen kan aannemen, afhankelijk van ieders unieke persoonlijkheid.

‘Leiderschap kan zich natuurlijk op veel verschillende manieren manifesteren. Maar eronder zitten altijd universele principes. We verschillen bijvoorbeeld erg in ons verlangen om te doen, of om te denken, of net om te voelen. Daardoor hebben we ieder een voorkeursrol, en iemand die graag veel nadenkt zal sneller een onderhandelaarsrol, een mentorrol, of een sponsorrol willen opnemen. Iemand die graag handelt zal het prachtig vinden om als expert te doen. Maar dat zijn je voorkeursrollen. Leiderschap gaat er net over dat je naast je voorkeursrollen, afhankelijk van wat de context vraagt, kan schakelen naar andere rollen. En hoe je dat doet, daar zijn verschillende kleuren in mogelijk. Zoals je met de regenboog ook duizend verschillen kleuren kunt maken wanneer je begint te mengen. Maar de basiskleuren blijven dezelfde.’

 

Is er iets dat je absoluut nog wilt meegeven over leiderschap?

‘Wat echt heel krachtig is, is dat we een methode hebben die eigenlijk het onzichtbare helpt zichtbaar maken: de krachten achter gedrag. En deze methode helpt je dan om je weg te vinden door verschillende niveaus van complexiteit. Er is altijd een inhoudelijke complexiteit in je vak, en zodra je leiding gaat geven, kom je met sociale complexiteit in aanraking. Dan worden de vragen: ‘Hoe doen we iets samen?’ ‘Hoe gaan we om met verschillen?’ Zelfs wanneer een groep het goed met elkaar kan vinden, treden er toch dilemma’s op: ‘Wie krijgt deze klant?’ ‘Wat is een goede werk-privé balans?’ Deze methode helpt je om door die sociale complexiteit te navigeren, om daar grip op te krijgen. Ze zorgt ervoor dat je een heel snelle leercurve hebt.’

 

Hebben jullie een naam voor die methode?

Impeccable leadership. Dat klinkt een beetje apart, maar het eigenlijk een spirituele naam. In het woord impeccable zit namelijk het woord ‘peccatum’.’

 

Peccatum?

‘‘Peccatum’ betekent zonde. En de ‘peccatum originale’ betekent de oerzonde. Dus dat wil zeggen de breuk tussen mens en God. Of de mens en het universum.’

 

Eva die van de appel bijt?

‘Ja! Impeccable wil zeggen dat die verbinding is hersteld. Eigenlijk hebben we het over leiderschap vanuit liefde. En dat staat rechtstreeks tegenover perfectionisme, het onszelf opleggen van eisen die we niet kunnen waarmaken. Want hoe kan je foutloos zijn als mens? Impeccable leadership gaat juist over verbinding met jezelf, met de ander, en met het geheel.’

 

Ontdek meer over Frits en de opleiding Transformative Life Coaching hier.

Tips emoties

23 maart 2018

Aan de slag met emoties

Emoties. Als we niet opletten wordt het nog een eng woord. Het is immers geen geheim dat in onze westerse maatschappij de innerlijke wereld nogal eens het onderspit delft voor uiterlijke verwezenlijkingen. Vooral wanneer die emotionele inhoud niet de meest positieve is. Negatieve emoties zijn vandaag vaak het kneusje van de klas, verbannen naar de hoek van het lokaal in de hoop dat ze daar hun lesje zullen leren (maar daarom niet minder storend). Maar wat als we ze in plaats van weg te duwen, nu eens zouden omarmen? Wat als zij het zijn die ons iets kunnen leren?

2 zinvolle manieren om naar emotie te kijken:

 • Het zou behulpzamer zijn om onze emoties te beschouwen als een vriend in plaats van een vijand. Een vriend met bovendien een heleboel wijsheid in pacht over onszelf …
 • Stiekem reiken emoties ons een vergrootglas aan. De vraag is of wij de wil en de moed hebben het vast te nemen.

Ik wens de tips over emotie te ontvangen

Tips Emoties
Ik wil ook graag andere tips ontvangen *