Transformative Life Coaching 1 – TLC 1

De problemen die we vandaag op ruime schaal in onze samenleving aantreffen laten zich grotendeels herleiden tot een verlies van zingeving, een verlies van betekenis. Burn-outs, bore-outs, depressies, … het zijn vaak uitingen van een gevoel van betekenisloosheid. Dit kan niet los worden gezien van de maatschappij waarin we leven, die steunt op louter kwantitatieve criteria. Competitie is de norm, zowel op materieel, financieel, als economisch vlak. De mens wordt herleid tot een leverancier van zijn arbeid en dit volgens de normen en behoeften van het systeem en niet die van zichzelf. Het resultaat is dat we vervreemden van onszelf en van elkaar.
Meer mensen dan ooit voorheen gaan op zoek naar enige vorm van professionele psychische ondersteuning om (terug) orde te vinden in de chaos, om licht te zien in het donker. Hulpverlening is echter allesbehalve een uniform begrip. De visie van waaruit deze plaatsvindt, is essentieel voor de effecten ervan op het vlak van duurzaamheid en algehele menselijke en maatschappelijke ontwikkeling.
De klassieke hulpverlening maakt de cliënt vaak afhankelijk van de therapeut. De cliënt ‘wordt’ genezen door degene die hij daarvoor betaalt. In de praktijk komt deze ‘genezing’ vaak neer op symptoombestrijding, of op het bevestigen van een slachtofferidentiteit. Het resultaat daarvan is dat de cliënt blijft zitten met een gevoel van persoonlijke machteloosheid en betekenisloosheid. Deze manier van werken ondersteunt enkel de heersende maatschappelijke en economische logica en zorgt op termijn voor een bestendiging en escalatie van het probleem.
Hier tegenover wil de opleiding Transformative Life Coaching (TLC) een spiritueel model van betekenisverlening neerzetten. Leren coachen is veel meer dan het aanleren van een reeks gespreks- of interventietechnieken. Het is bredere kaders zien en focussen op groei, ontwikkeling, emancipatie en transcendentie. Alleen een dergelijk spiritueel (niet-religieus) perspectief biedt een solide basis voor duurzame healing in Liefde, Vrede en Vrijheid. 

Het doel van coachen moet dan ook zijn de cliënt te begeleiden naar een leven dat betekenis heeft, dat als het ware de moeite waard is om voor te sterven. De coach maakt de cliënt niet van hem of haar afhankelijk maar zorgt er net voor dat deze vanuit eigen kracht tot zelf-zijn komt.

De opleiding tot Transformative Life Coach noemen we ook het aanleren van ‘the Art of the Compassionate Warrior’. Met andere woorden, het pad van de spirituele krijger. Hij/zij die eerst het eigen hobbelige pad leert te bewandelen. Die eerst naar binnen kijkt en dan pas naar buiten. Die uit ervaring weet wat transformatie betekent en hierdoor mededogen als basisattitude ontwikkelt. Die alleen al door zijn of haar kwaliteit van aanwezigheid een directe impact heeft op het functioneren van de ander.
Een van de belangrijkste doelstellingen van de opleiding tot Transformative Life Coach is dan ook het aanscherpen van die kwaliteit van niet-oordelend zuiver aanwezig zijn vanuit het hart. Voor zover technieken en interventies bij een coaching worden toegepast, moeten zij door een dergelijk aanwezig zijn worden gedragen. Enkel zo kan echte transformatie bij de cliënt getriggerd worden. Tegen het einde van de opleiding is coachen dan ook niet alleen een kunde, maar een ZIJN.

 • Programma

  De opleiding TLC 1 bestaat uit 3 modules

  Module 1 Zingeving, mens en maatschappij

  Module 2 Leiderschap, identiteit en spirituele ontwikkeling – Frits Wilmsen

  Module 3

 • Voor wie?

  De opleiding Transformative Life Coaching is in principe een vervolgopleiding na de NLP Master Practitioner. Ze richt zicht op al wie professioneel aan de slag is of wil met het begeleiden of coachen van mensen, teams of organisaties. Daarnaast staat de opleiding ook open voor eenieder die zich op een dieper niveau verder wil ontwikkelen en naar meesterschap wil groeien in het ‘coachen’ van zichzelf.

  Als je geen voorkennis hebt van NLP vraag je best een intake gesprek aan om te exploreren of de opleiding bij je aansluit.

 • Werkwijze

  De cursus bestaat uit een integratie van theoretische inzichten en praktische toepassingen.

 • Persoonlijke ondersteuning

  Heb je tijdens of na het volgen van de cursus behoefte aan extra persoonlijke ondersteuning? Dat kan. Voor vragen in verband met de cursus kan je gratis terecht bij de assistenten of trainers van de opleiding. Voor verdere uitdieping van je persoonlijke proces kan je een coachafspraak maken bij een van de trainers/coaches.

 • Gratis info-avond Transformative Life Coaching (TLC)

  Heb je een NLP-opleiding achter de rug en wil je je graag verder verdiepen in professioneel coachen, in private of in bedrijfscontext? Maak dan kennis met onze opleiding tot Transformative Life Coach. Deze staat ook open voor iedereen die op zoek is naar meer persoonlijke groei en spirituele verdieping en de ‘coach’ in zijn of haar eigen leven wil worden.

  Gratis info-avond TLC praktisch: 

  Wanneer:  Data nader te bepalen 

  Er wordt een hapje en een drankje voorzien. Bevestig je aanwezigheid op onze infoavond via info@arcturus.be of +32(0)3 488 40 54

  Waar: Arcturus Instituut voor NLP, Communicatie en Bewustzijnsontplooiing
  Lierse Steenweg 105
  2560 Kessel

   

  Wat is ‘Transformative Life Coaching’?

  Met deze opleiding willen wij in de eerste plaats een antwoord bieden op huidige maatschappelijke behoeften. Steeds meer mensen ervaren een gevoel van betekenisloosheid. Getuige daarvan de hoge cijfers van onder andere burn-outs, bore-outs of depressies. Er is dan ook een grote behoefte aan coaches die mensen kunnen begeleiden op een pad van echte transformatie, naar een leven dat als zinvol en bijgevolg ook vreugdevol wordt ervaren.

  Daarvoor is een ander type coach nodig dan wat de klassieke hulpverlening aanbiedt. De Transformative Life Coach heeft een andere visie op de mens, de maatschappij en op zijn of haar rol als coach. Als een soort spiritueel krijger die leeft en handelt vanuit mededogen, ontwikkelt hij/zij een dergelijke mate van (zelf)leiderschap, waardoor alleen al de kwaliteit van zijn of haar aanwezigheid transformatie in de ander opwekt. Coachen overstijgt op die manier de kunde, naar een kunst of een ‘zijn’.

  Maar, geen kunst zonder kunde. Daarom is de TLC-opleiding tegelijk ook een zeer praktijkgerichte coachopleiding, waarbij je het zuivere ambacht van coachen van a tot z in de vingers leert te krijgen. Je gaat op diepere niveaus met NLP-technieken aan de slag, maar krijgt ook andere coachingvaardigheden en -technieken aangereikt en leert deze te interpreteren vanuit NLP-kader. Zo krijg je een grotere toolbox met hulpbronnen en blijf je ook door de bomen het bos zien.

  Dus wil jij een echt transformatieve coach worden en leren demonstreren wie we van binnenuit bedoeld zijn te worden, dan is deze opleiding iets voor jou!

   

  Inhoud en structuur van de opleiding

  De volledige TLC-opleiding duurt 2 jaar en bestaat uit verschillende modules per jaar.

  TLC 1

  • Module 1:
  • Module 2: Leiderschap, identiteit en spirituele ontwikkeling (Frits Wilmsen)
  • Module 3:

  TLC 2

  • Module 1: NLP en spiritualiteit (Eric Schneider)
  • Module 2: Systemisch werken/coachen (Jannie Ijzendoorn)
  • Module 3: Spiral Dynamics (Bart Provost)

   

  De modules zijn op elkaar afgestemd en vormen een geheel.

  Praktisch ziet de opleiding er als volgt uit:

  • 2-jarige opleiding (of over een langere periode te spreiden)
  • 27 lesdagen per jaar
  • Aparte 2-daagse certificatie (niet verplicht)
  • Totaal aantal lesuren per jaar 162uur.

  Voor verdere vragen of een traject op maat, neem gerust contact met ons op +32(0)3 488 40 54 of mail ons info@arcturus.be

 • Structuur en duur van de opleiding

  De opleiding Transformative Life Coaching is een tweejarige opleiding, bestaande uit TLC 1 en TLC 2. Elk jaar telt 27 lesdagen. Op het einde is een facultatieve certificering voorzien (2 extra dagen).
  * TLC 1 is opgedeeld in:

  • 3 op elkaar afgestemde modules
  • 9 lesdagen per module
  • Lesdagen van 10u tot 18u
  • Totaal aantal lesuren 162uur.

  * Meer info over TLC 2 vind je hier.

  * Facultatief: extra 2-daagse certificering voor wie de volledige opleiding heeft afgerond.

  Totaal aantal lesuren: 162uur.

  Lestijden van 10.00 tot 18.00uur.

 • Data

  TLC EERSTE JAAR

  Data nader te bepalen

 • Trainer(s)

  Eric Schneider

  Kessel
  info@arcturus.be
  +32 (0)3 488 40 54

  Frits Wilmsen

  Kessel
  info@arcturus.be
  +32 (0)3 488 40 54

  Bart Provost

  Kessel - Aartselaar
  bart.provost@arcturus.be
  +32(0)486 85 15 26

 • Prijs

  Deelname Euro (21% BTW excl.)
  TLC 1 totaalprijs (*) 3.750
  TLC 1 met gespreide betaling (*) 3.900
  TLC 1 met vroegboekkorting (**) 3.650
  Afzonderlijke modules
  TLC 1 Module Zingeving, mens- en maatschappijvisie (*)

  1.500€

  TLC 1 Module Leiderschap, identiteit en spirituele ontwikkeling (*)

  1.500€

  TLC 1 Module Ambacht van coaching (*)

  1.500€

  (*) Vermeld bij de inschrijving de startdatum waarvoor je wenst in te schrijven.

  (**) Je geniet van een vroegboekkorting bij volledige betaling van het cursusbedrag 2 maanden voor aanvang van de volledige opleiding (uitgezonderd bij betaling met KMO-portefeuille).

  Extra kortingen:

  • Voor deelnemers uit Vlaanderen: betaling met KMO-portefeuille Bespaar tot 40% op je netto inschrijvingsbedrag.
  • Voor deelnemers uit Nederland:
   Vrijgesteld van BTW indien in het bezit van een BTW-nummer.
   Bij een tarief van 42% loonbelasting kan je genieten van een aanzienlijk fiscaal voordeel. Neem hiervoor contact op met je belastingsadviseur.

  Volgde je eerder de TLC 1 opleiding bij Arcturus en wil je deze, of delen ervan, graag nog eens opnieuw volgen? Dat kan voor een dagprijs van 25 euro (excl. btw).

 • Waar

  Arcturus Instituut voor NLP, Communicatie en Bewustzijnsontwikkeling – Kessel

  Lierse Steenweg 105, 2560 Kessel

Wat zeggen onze klanten

Ik heb genoten van de vier dagen “effectief met groepen communiceren” die ik in het kader van de opleiding trainer NLP bij jullie volg. Ik heb heel veel geleerd en ben blij dat ik deze keuze maakt heb. Het is een meerwaarde als toekomstig trainer om door Eric Schneider opgeleid te worden.

“NLP is het beste wat me tot nu toe is overkomen. De NLP-tools helpen me enorm om beter met anderen, maar ook met mezelf te communiceren. Ook heeft NLP me meer begrip bijgebracht voor het anders zijn van elk individu. Dit draagt ontegensprekelijk bij tot een betere wereld. Bedankt Arcturus!”