Week van het hart 2018

Het hart, onze motor, onze kracht.

Hart- en vaataandoeningen zijn nog steeds doodsoorzaak nummer 1 in de Westerse wereld. De oorzaken van deze aandoeningen zijn niet altijd van medische aard. Helaas stellen we vast dat de primaire reden vaak te zoeken is in de gevoelsbelevenis.

Naar aanleiding van “Week van het hart”, staan we 7 dagen lang samen stil bij “Emoties” en wat ze betekenen voor “ons hart”. Hebben emoties invloed op de werking van ons hart? Als we onze emoties kunnen leren beheersen, heeft dit dan een positieve invloed op onze gezondheid? Zijn emoties slecht of goed? Zijn onze emoties wie we zijn, of kunnen we hierin ook groeien en leren? En kan Arcturus je daar bij helpen?

Er zijn 5 basisemoties die we kunnen voelen en meten: blijheid, boosheid, verdriet, angst en liefde. Emoties zijn een pure vorm van bewegende kracht. Het woord zegt het zelf: “e-motions”. We bestempelen emoties vaak als goed of slecht. Blijheid en liefde zijn “positieve gevoelens” die we graag ervaren. “Negatieve gevoelens” zoals boosheid, verdriet en angst gaan we liever uit de weg. Maar horen we dan wel wat ons lichaam ons wil zeggen? Elke emotie heeft een duidelijke boodschap en moet dus gehoord EN gevoeld worden.

Laat ons beginnen met zo’n “positief” gevoel: BLIJHEID.

Als we blij zijn, wat voelen we dan? We worden opgewonden, we krijgen een warm gevoel, soms huilen we zelfs van geluk? Wat doet dat precies met ons? Wat is de boodschap die ons lichaam ons wil geven?

De functie van de emotie blijdschap is “opladen”. Blijdschap ontwikkelt de energie om levenslust te krijgen en te behouden. Door blij te zijn, laad je op en ben je beter in staat toekomstige uitdagingen het hoofd te bieden. Communicatie met jezelf en anderen verloopt vlotter en duidelijker. Alleen maar positief, zou je dan denken.

Toch zijn er veel mensen die bang zijn voor hun blijdschap. Blijdschap, voorspoed en geluk kun je immers ook weer verliezen. Is het dan niet makkelijker om het niet te ervaren in plaats van het weer af te moeten geven?

Sommige mensen voelen zich ook schuldig over het ervaren van blijdschap of willen niet als “opschepper” bestempeld worden. Als een naaste, een ouder of broertje of zusje, zelf minder blijdschap in zijn leven ervaart, wordt jouw eigen gevoel vaak onderdrukt door dat van schuld of angst voor jaloezie.

Het leven wordt dan een emotionele achtbaan. Zodra we een beetje vreugde ervaren, maken we ons al zorgen over het diepe dal dat onvermijdelijk zal komen. In plaats van te genieten van geluksmomenten, zijn we er juist bang voor. Psychologen noemen dit verschijnsel “fear of happiness”, niet gelukkig durven te zijn. Zo kan de emotie “blijheid” dus een angststoornis worden. En angst doet het risico van ziekte van de kransslagaderen aanzienlijk toenemen.

TIP: Laat het kind in je naar boven komen!

Weet je nog, als kind, toen blijheid nog gewoon spontaan kwam? Als volwassene ben je meer en meer op je verstand gaan vertrouwen. Kiezen met je hart, ben je eigenlijk uit het oog verloren. Dus, probeer vandaag eens je kleine ik van vroeger naar boven te halen. Reageer spontaan en zonder nadenken: Ja, dat vind ik leuk! Klaar!

Laat ons nu eens kijken wat “angst” met ons hart kan doen.

Angst is een emotie die wordt veroorzaakt door een waargenomen of ervaren bedreiging, die meestal leidt tot het vermijden ervan.

De functie van de emotie angst is ons in beweging te brengen naar veiligheid. Als je angst effectief benut, denk je extra goed na, wordt je waarnemingsvermogen scherper, neemt je gevoeligheid toe en groeit je lichamelijke vermogen gigantisch. Angst is dus een noodzakelijke emotie die ons beschermt voor gevaren. Maar als angst er niet mag zijn of onderdrukt wordt, wordt deze meestal juist groter. Alles wat je uitsluit, krijgt meer macht. We ontwikkelen angst voor onze angst.

Angst en chronische stress-patiënten lopen meer risico op cardiovasculaire problemen door een constante verhoogde hartslag, bloeddruk en overmatige blootstelling aan cortisol. Zo neemt dus de kans op een beroerte of hartinfarct aanzienlijk toe.

De emotie “angst” heeft dus een duidelijke impact op ons hart en onze gezondheid. Hoe je met een situatie omgaat, gaat bepalen of je een ervaring opslaat als gezonde of ongezonde angst.

Ongezonde angst kan een grote invloed op je leven uitoefenen. Je zal niet langer de dingen kunnen doen die je wil doen, of je zal belemmerd worden in je dagelijkse activiteiten. Het is moeilijk om deze angst te doorbreken, maar er bestaan mogelijkheden. Angst geeft mensen vaak het gevoel dat ze de controle verloren zijn, dat ze niets aan de angst kunnen doen. Dat klopt niet. Jij kan je angst de baas zijn en je geluk hervinden. Er bestaan manieren, die jij kan gebruiken, om weer de controle over je eigen leven te krijgen. En daar kan Arcturus jou bij helpen! Wij bieden verschillende opleidingen aan die je leren om de manier waarop jij je emoties hebt opgeslagen, te veranderen. Maar hierover later meer!

TIP: Luister niet naar het ja-maar stemmetje!

Probeer vandaag eens volledig op je buikgevoel af te gaan. Vaak komt er dan een ja-maar stemmetje opduiken. Dat is vaak je angst die je tegenspreekt. Kiezen met je hart wil zeggen dat je uit je comfortzone stapt in iets onbekend. Vertrouw erop dat je gevoel je niet in de steek laat. Luister niet naar dat stemmetje. En…blijkt je keuze niet de juiste? Dan is dat ook prima! Terugkomen op een besluit is niet zwak. Integendeel, het kan en mag altijd! Je stuurt simpelweg bij in de richting die je werkelijk ligt.

En wat met de emotie “boosheid”, wat doet dat met ons hart?

De emotie “boosheid” heeft als doel dat we onze grenzen bewaken. Boos worden is dus gezond en zeker niet negatief. Als je “boosheid” toelaat, gaat het ervoor zorgen dat we goed naar onszelf luisteren en onze kwetsbaarheid beschermen.

Maar het gevaar zit weer in het niet-toelaten van deze emotie. Als “boosheid” er niet mag zijn, kan het zich omzetten in woede, agressief of (zelf)destructief gedrag en gaat het zich op den duur helemaal vastzetten in je lichaam.

Agressieve mensen blijken een grotere dikte van de slagaderen in de hals te vertonen, wat een belangrijke risicofactor blijkt te zijn voor een hartaanval of een beroerte. Bovendien hebben mensen die als “minst redelijk” worden beschouwd, 40% verhoogd risico op vaatwandverdikking. Mensen die concurrerend zijn en meer bereid zijn voor hun eigenbelang te vechten, blijken dikkere arteriële wanden te hebben, een voorspeller van coronaire hartziekte. Er is dus duidelijk een verband tussen “intrinsieke boosheid” of lees “boosheid die vastzit in je lichaam” en de gezondheid van het hart.

TIP: Zoek de stilte op!

Heb je vandaag een moment van “boosheid”? Neem dan afstand en laat alles even zijn. Ga er niet op zitten denken. Dat werkt niet. Maak je hoofd vrij, maak een lange wandeling, mediteer, lees een boek, zoek de stilte op en voel je omgeving. Laat de boosheid naar boven komen in zijn pure vorm. Doordat je nu rustiger bent, zal je beter kunnen communiceren met dit gevoel en met jezelf. Je leert de oorzaak van de boosheid te (h)erkennen en gaat dit voor jezelf en anderen beter kunnen omzetten in woorden. Tel dus letterlijk maar even tot honderd en neem de tijd om echt te luisteren naar wat je “boosheid” je wil zeggen.

De vierde basisemotie die we samen bekijken is “Verdriet”.

Waarom voelen we bij groot verdriet letterlijk pijn in ons hart? Een drukkend, benauwd, beknellend gevoel in onze borstkas? Waarom voelen we “verdriet” net daar?

Verdriet is de emotie die ons helpt met het verwerken van verlies en het aangeven van de behoefte aan steun. Verdriet is onvermijdelijk en komt vroeg of laat op je pad. Het is dus heel belangrijk om er goed mee om te kunnen gaan. Als je verdrietig kan en mag zijn, ga je op de juiste manier verbinding maken met wat je verloren hebt, zodat afstand nemen mogelijk wordt.

Als je “verdriet” gaat vermijden of negeren, dan ontstaat er een spierspanning in de borstholte. Iets of iemand verliezen is een vorm van stress. Laat je dat toe, dan ebt dat gevoel bij verwerking meer en meer weg. Hou je de stress tegen, dan creëer je een langdurige spierspanning die een pijnlijke sensatie op de borst en een moeilijke ademhaling kan veroorzaken. Emotionele stress kan de hartfunctie effectief verstoren.

Die emotionaliteit schrikt mensen vaak af om toe te laten. Ze willen zich liever niet bezig houden met ellende of verdriet en zich juist richten op “vrolijke” dingen. Of ze zijn juist bang dat er zoveel los komt, dat er geen einde aan zal komen. Onze maatschappij houdt het vaak ook tegen om “verdriet” te mogen uitten. Toen je klein was, werd er vlug gezegd: “Stop nu met wenen, niet flauw zijn.” Er zijn zelfs culturen waar het jongens al helemaal niet toegelaten is om te huilen, zij moeten “sterk” zijn.

Toch wil ook de emotie “verdriet” eruit, gevoeld en gehoord worden. Als je hierdoor ondersteuning van anderen kan ervaren, werkt dat zelfs versterkend. En leer je er ook op te vertrouwen dat er net als een begin, ook een einde is aan de uiting van verdriet. Bij Arcturus kunnen we jou de ondersteuning bieden om te leren omgaan met verdriet. Dat is immers een proces van aanvaarding.

TIP: Alles heeft 2 kanten:

Een vraag waar te weinig aandacht aan wordt besteed, is wat het jou gebracht heeft? Het is een levenskunst om ook de positieve kanten te belichten voor jezelf. Zie je verlies en/of verdriet als een kans om jezelf in vraag te stellen. Kijk eens in de spiegel en vraag je eens af wat jouw aandeel was in bepaalde gebeurtenissen (relatiebreuk, verlies van werk, …). Anderen kunnen we niet veranderen, maar met onszelf kunnen we WEL aan de slag gaan! Hoe fantastisch is dat!

Zie daarom je verlies/verdriet als een kans, om jezelf in vraag te stellen, om een andere manier te vinden om er mee om te gaan, om misschien wel een nieuwe weg te durven inslaan. Kortom, zie verdriet als een kans tot persoonlijke groei en ontwikkeling. Het is niet WAT je meemaakt dat je leven bepaalt, maar HOE je ermee omgaat!

De laatste emotie van de week is “Liefde”.

Wat is liefde precies? Is het een emotie? Is het een gevoel? Is het een activiteit? Een vorm van bewustzijn?

Liefde betekent een diepe genegenheid, warmte of toewijding voelen voor iets of iemand, dus ook voor jezelf, zonder oordeel, zonder grenzen en zonder verwachtingen, gewoon laten “zijn”. Liefde is een pure, natuurlijke emotie, die je vervult met warmte en kracht. Liefde is het centrum van emoties, het “hart” van ons emotioneel zijn. Liefde maakt ons gezond, heelt ons, liefde laat ons leven. De kracht van liefde zijn endorfines, hormonen die zorgen voor een geluksgevoel. Ze zorgen voor een betere weerstand en een sneller herstel. Ze helpen je in je kracht te staan.

Betrokkenheid, empathie en liefde zorgen voor een positieve verbinding met jezelf en anderen. Je laat binnenkomen wat de ander of jijzelf doormaakt. Hierdoor voel je begrip en erkenning, en dat is 1 van de belangrijkste menselijke behoeftes: (zelf)acceptatie en (zelf)erkenning.

Uit een Amerikaans onderzoek bij mannen in verschillende dorpsgemeenten, bleek dat mannen met hart- en vaatziekten 50% minder ziektesymptomen hadden, wanneer ze wederzijdse liefde met hun partner voelden.
1 dorp sprong er wel heel erg tussenuit. De bewoners hadden de meest ongezonde eetgewoontes, rookten en dronken. Toch kwamen er net daar minder hart- en vaatziekten voor. Het ging om een Italiaanse kolonie waar het sociale leven en de familie een belangrijke plaats innamen en lief en leed werd gedeeld. Een mooi voorbeeld dat emotionele steun, hechting en verbondenheid een cruciale factor is voor onze gezondheid.

Maar ook aan “Liefde” zit een keerzijde die zware gevolgen kan hebben voor ons hart. Liefde of het verlies ervan kan leiden tot het “gebroken hart” syndroom, een ziekte van de hartspier. Het lijkt erg op een hartaanval en wordt er vaak mee verward. Van alle hartinfarcten blijkt ongeveer 1% te gaan om het gebroken hart syndroom. Het verschil met een hartinfarct ligt hem in het feit dat er geen blijvende schade wordt aangericht aan het hart. Het hart herstelt zich vanzelf na enige tijd. Opmerkelijk is dat de bloedvaten abnormaal gaan reageren. De bloedvaten naar het hart worden smaller waardoor het hart minder bloed krijgt, minder zuurstof. Dit is opmerkelijk omdat normaal gesproken in tijden van stress de bloedvaten net wijder worden, en het hart meer bloed krijgt. Dat maakt dit syndroom zo uniek.

Soms hoor je het wel eens in het nieuws of in de buurt, het mooie liefdesverhaal van het oude koppeltje in het dorp. Zij stierf heel plots en enkele weken nadien ging de echtgenoot zijn grote liefde achterna. Hij stierf aan “een gebroken hart”, zeggen ze dan.

TIP: WARM HART – corepoweroefening van Baud Vandenbemden

Vandaag geven we je graag deze mooie oefening mee, probeer ze dagelijks te herhalen. Geef het tijd en oefen het zonder oordelen. Na verloop van tijd zal je zo door een vingerknip dit gevoel kunnen oproepen om de aandacht naar je hartregio te brengen:

– Breng je aandacht naar je hart, ter hoogte van je borst
– Word je heel bewust van het kloppen van je hart
– Genereer liefde door aan iets of iemand te denken waar je liefde voor voelt
– Voel hoe dit beeld je hart vult met liefde en zachtheid
– Voel hoe dit samengaat met een diepere ontspanning van je borststreek en een gevoel van liefde zich door je lichaam verspreid.

Elke emotie kan dus positieve en/of negatieve gevolgen hebben voor onze gezondheid en voor ons hart. Emoties moeten ten volle gehoord, gevoeld en erkend worden.

Naar aanleiding van de “Week van het Hart”, hebben we deze week stilgestaan bij wat emoties kunnen bijdragen als oorzaken van deze aandoeningen.

Het is duidelijk dat onze gevoelsbelevenis een steeds belangrijkere oorzaak wordt in dit kader. Wat kunnen we doen om dit te veranderen? Hoe kunnen we beter voor ons “Hart” zorgen?

De enige oplossing is zelf de controle te nemen van jouw leven! Je moet je emoties leren (h)erkennen, toelaten en accepteren. Bewuster gaan leven, dichter bij je kern. Je emoties leren zien als nuttige boodschappers die je in beweging brengen. Steeds dichter naar jezelf. Er zijn geen goede of slechte emoties. Elke emotie mag er zijn. Elke emotie brengt kracht en energie.

De emotie is niet wie je bent. Emoties heb je, maar ze definiëren ons niet. Ze maken ons leven dynamisch en kleurrijk, maar dat is slechts aan de oppervlakte. Daaronder kan je groeien en ontwikkelen naar persoonlijk bewustzijn dat je steviger in het leven doet staan. En dat is wie je bent, dat weten en voelen.

Het verschil tussen je emoties onderdrukken en jezelf afleiden is heel subtiel. En net in dat subtiele verschil ligt de kracht om met je gevoelens in verbinding te komen. Jezelf afleiden tijdens het hoogtepunt van een emotie is zeggen: ik ga nu even weg van deze emotie, ik kies er nu voor om in een andere belevingswereld te zijn.

Dat kan heel nuttig zijn want emoties komen en gaan, het zijn vibraties van dat wat jij op dat moment ervaart in jouw wereld. De boodschap kan door de hevigheid van de emotie verloren gaan. Bewust kiezen om eerst terug te keren naar rust en daarna in gesprek te gaan met je emotie, geeft je krachtige handvatten om ook echt te luisteren en te horen wat de emotie zegt.

Je gevoelens onderdrukken is echter weigeren om ermee in contact te komen. Je vlucht vaak in je hoofd om een oplossing te vinden zodat je niet hoeft te voelen of doorvoelen. Dat geeft waarschijnlijk tijdelijk wat verlichting, maar je creëert emotionele stress door de boodschap van je emoties te negeren. En net die stress is slecht voor ons hart!

Arcturus is een instituut waar de kern van alle opleidingen ligt bij sterker in je eigen kracht te komen. Leven vanuit je hart staat in alles wat we doen centraal.

Op 30 september vieren we “Wereldhartdag”, een perfecte afsluiter van de “Week van het Hart”. 

Arcturus staat voor bewustzijnsontwikkeling vanuit het hart, jezelf uitzuiveren van wat niet van jou is en durven worden wie je in wezen al bent. Werken naar innerlijke harmonie en (zelf)leiderschap. Door mensen bewust te maken van zichzelf, hun gedrag, hun emoties en verlangens, helpen we hen op weg naar meer zingeving, kwaliteit en resultaat in hun leven.

Als pioniers en gevestigde waarde zijn wij dan ook trots op meer dan 35 jaar expertise. Houd zeker onze website en social media in de gaten, want volgend jaar gaan we dat uitgebreid vieren.

Arcturus werkt volgens het principe Develop, Connect, Lead. Neem zelf de verantwoordelijkheid voor je persoonlijke groei en neem je eigen leven en emoties in handen!

NLP of neuro-linguïstisch programmeren vormt onze kernactiviteit. NLP is, zeker in het kader van je emoties leren voelen en begrijpen, een ideale tool. NLP vertrekt vanuit het gegeven dat we als mens geprogrammeerd zijn door onze omgeving. Emoties zijn pure vormen van energie. Maar hoe je omgaat met een emotie en welke lading je er aan geeft, is vaak beïnvloedt door onze omgeving, onze opvoeding, onze hechting met onze ouders, …

Met NLP leer je je bewust te worden van die oude, belemmerende patronen in je gedrag, je denken en je emoties en leer je die ook te veranderen. Je leert helder en effectief te communiceren met jezelf en met anderen. Je leert steeds meer te leven vanuit jezelf, te schitteren vanuit je eigen kracht en zorg te dragen voor jouw HART!

Arcturus geeft regelmatig info-avonden over NLP en onze andere opleidingen, doorheen het ganse land. Bekijk onze website www.arcturus.be en schrijf je nu in!

Naast NLP geven we ook heel veel andere, kortere opleidingen, lezingen en workshops die je kunnen helpen om je leven zelf in handen te nemen. Zo starten we volgende week bijvoorbeeld met een hele mooie kortlopende opleiding Meditation brings joy to your soul. Er zijn nog maar enkele plaatsjes vrij. Andere voorbeelden zijn onze vernieuwde kindercoachopleiding of onze loopbaanbegeleidingen. Persoonlijke groei kan op elk vlak in je leven en daar probeert Arcturus jou bij te helpen.

Wil je graag meer weten over ons, stuur ons dan een mailtje op info@arcturus.be, bel ons op ++32 3 488 40 54, of ga naar onze website www.arcturus.be en schrijf in op onze nieuwsbrief.

Draag zorg voor jezelf! Draag zorg voor je hart! Draag zorg voor je kracht!