Lieven Porreye

Lieven is geboeid door mensen en door hun bezieling in het leven. Ieder is op zoek naar zijn waarheid en zijn weg te volgen. In relaties, op het werk en op zoveel meer domeinen. Op dit mooie pad loop je soms vast. En nu? Ander werk, verlies en afscheid, nieuwe collega’s of een reorganisatie kunnen je overvallen. Deze kantelmomenten noodzaken tot persoonlijke verandering en beweging.

We kennen Lieven als een gedreven coach die graag mensen in beweging brengt, in denken en doen. Hij wil klankbord, mentor en steun zijn voor menden die toe zijn aan een volgende stap in hun loopbaan/leven. Hij gebruikt hierbij de methodiek van ontwikkelingsgericht coachen: Be Your Own Coach!

Hij probeert effect te hebben en het verschil – hoe klein ook – te maken. Met ruimte voor leegte en onwetendheid. En vanuit het idee dat alles zijn tijd en zijn plek heeft. En het geloof dat alles samenhangt en dat kleine veranderingen een groot effect kunnen hebben.

Lieven werkte vele jaren als bio-ingenieur in verschillende leidinggevende functies en organisaties. In 2021 maakte hij de carrière-switch “van ingenieur naar mentor-coach”. Hij volgde hiervoor verschillende opleidingen en trainingen en ging als professionele coach aan de slag binnen de zaak BE COACH.

 

Meer info over de loopbaanbegeleiding vind je hier.

Benedikte Demeestere

Met haar zaak BE COACH vertrekt Benedikte Demeestere vanuit het geloof dat élke mens de krachten en inzichten heeft om zijn of haar leven te sturen en gelukkig te zijn. Alleen zitten mensen op bepaalde momenten soms vast. Wanneer iemand beslist een coach te contacteren, wordt deze persoon zijn eigen coach. Vandaar de naam BE COACH als uitnodiging tot ‘BE your own COACH’. Het is de missie van Benedikte om beweging te brengen in de projecten van mensen.

Particulieren kunnen bij haar terecht voor ondersteuning in hun persoonlijke ontwikkelprojecten zoals talentenanalyse, loopbaandromen, omgaan met perfectionisme, burn-out-preventie,…

Bedrijven ondersteunt zij als coach van bedrijfsleiders en managers in hun eigen proces als leider. Zij is tevens trainer in stress- en burn-out preventie en brengt ook inzichten en verbinding in teams op een ontwikkelingsgerichte manier.

Benedikte was 25 jaar HR verantwoordelijke in bank-en verzekeringswezen. Via diverse functies verwierf zij inzicht en ervaring in strategiebepaling, organisatie-ontwikkeling en leiderschap.

Benedikte is Bedrijfspsycholoog (RUG 1989) en schaaft haar eigen inzichten voordurend bij met diverse vormingen zoals Bedrijfseconomie , Groepsdynamica- Gestalt, Stressmanagement, Leiderschap, Change management, Professional Coach, Onderhandelen als waardecreatie, Ontwikkelingsgericht Coachen van Perfectionisme, Talentgericht werken met kinderen , Ontwikkelingsgericht Coachen van Teams, Transformative Life Coaching TLC.

Meer info over de loopbaanbegeleiding vind je hier.