Het optimisme van de stuurman. Over hartgezondheid en meer…

14 augustus 2017

 

Weinigen onder ons zullen in 2012 het artikel in Current Biology (1) gelezen hebben over de Gubernator Medicatrix, of vrij vertaald, onze lichaamseigen Minister van Gezondheid. Deze stuurman die – afhankelijk van de omstandigheden – al dan niet toestemming geeft voor bepaald gedrag, het genezen van blessures, het bestrijden van bacteriën, enz.

Zo is het ook fantastisch dat door deze stuurman af en toe acute koorts wordt toegestaan. Elke graad koorts kost immers 250 kcal extra. Deze temperatuurverhoging stelt je in staat om een infectie effectief te beëindigen. Gek genoeg onderdrukken we deze koorts én dus de beslissing van onze eigen stuurman omdat we het symptoom niet begrijpen. Meer nog, we zien het symptoom als het primaire probleem.

Onze lichaamseigen Minister van Gezondheid beoordeelt alle zintuiglijke informatie die hij/zij op een bepaald moment binnenkrijgt, de som van zowel fysiologische, emotionele als sociale factoren en maakt naar best vermogen een beslissing. Enkele factoren die een rol spelen:

  • Voeding: zo is jodium uiterst belangrijk voor onze schildklier, het orgaan bij uitstek dat na een kosten-baten analyse beweging toestaat aan de hersenen. De afwezigheid van jodium maakt mensen bijzonder lui.
  • Darmflora: interessant onderzoek bij dieren heeft aangetoond dat wanneer het microbioom (onze medebewoners in de darmen) verstoord wordt, eveneens de capaciteit tot samenwerking tot een dieptepunt daalde: de dieren werden egoïstisch.
  • Sociale en maatschappelijke context: zijn er familieleden, vrienden of dokters in de buurt die kunnen luisteren naar je verhaal? Zo ja, dan mag je ziek gedrag vertonen. In Israël hebben weinig mensen het chronisch vermoeidheidssyndroom … omdat de diagnose niet bestaat. En hoe zou een Soedanese stuurman anders functioneren in een context van burgeroorlog, honger en afwezigheid van medische zorgen.
  • Mindset (optimisme/pessimisme): iedereen herkent voorbeelden uit zijn eigen omgeving waar de klachten miraculeus verbeterden na het vastleggen van een afspraak met de therapeut. Het is eigenlijk niet meer nodig …
  • Bioritme: de stuurman is vooral immunologisch actief tijdens de nacht. Maar wat als er geen nacht meer is door voortdurende aanwezigheid van tablets, laptops and andere lichtgevende phones?

Dit proces gebeurt grotendeels onbewust. Zo liep ik een ernstige spierscheur op, net voor ik vader zou worden en absoluut thuis wou zijn. De Minister van Gezondheid oordeelde (terecht) dat wondheling in deze omstandigheden geen prioriteit was waardoor de wondheling sterk vertraagd was. It’s all about energy …

Als NLP-coaches willen we ook een gedragsverandering faciliteren. Zo merken we dagelijks dat wanneer iemand zijn belief-system onder druk wordt gezet en overtuigingen verschuiven, of wanneer diepere betekenis en zingeving wordt gevonden, de meest lethargische persoon plots bruist van energie en richting. Er wordt weer toestemming gegeven door de Gubernator Medicatrix.

Even vaak zien we echter dat mensen vol goede moed na een coachgesprek buiten stappen om enkele stappen later hun goede voornemens opnieuw voor zich uit te schuiven. Het succesvol doorvoeren van elke verandering vraagt immers veel energie van de stuurman. Hoe gezonder de stuurman, hoe meer juiste beslissingen. Die vindt bijvoorbeeld mogelijks andere redenen voor vermoeidheid dan een chronische koffiedeficiëntie.

Interessant om te weten is dat een gezond hart met een optimale zuurstofvoorziening de allerbelangrijkste invloed heeft op deze stuurman van gezondheid en dus ook op gedrag. Een gezond hart kan immers wanneer noodzakelijk gepast reageren op de veranderende omstandigheden. Wanneer we plots in een woordenwisseling terecht komen en we willen gepast reageren moeten we neuroflexibel zijn (2). Dit betekent dat we real-time energie en bloed moeten kunnen mobiliseren naar onze cortex (onze buitenste laag van de hersenen). Vanuit dit gebied kunnen we proactief in plaats van reactief reageren. Ons hart moet hiervoor in een soort turbostand kunnen gaan. NLP-teacher Eric Schneider voegt eraan toe dat “leven vanuit het hart ook een andere manier denken vraagt”. Zo gaan hart en hoofd altijd hand en hand.

Kan dit echter in onze huidige maatschappij waarbij cardiovasculaire ziekten de meest voorkomende doodsoorzaak zijn? De vraag stellen is de vraag beantwoorden.

Hoe kunnen we er weer collectief voor zorgen dat ons hart fysiologisch gezond wordt? Wat is bijvoorbeeld de invloed van onze zittende levensstijl, onze voeding, onze onverwerkte boosheid op het vermogen om ons hart in een turbostand te brengen. Niet alleen voor sportprestaties, maar ook als een transportmiddel tot bewustzijnsontwikkeling.

Op 12 september gaat Thomas D’havé in zijn tweede duo-lezing met mentor Eric Schneider aan de hand van praktische adviezen dieper in op hoe een gezond hart de toestemming geeft voor een andere manier van denken. Zo gaat de nieuwe snelgroeiende wetenschap kPNI opnieuw hand in hand met NLP.

Meer info? https://www.arcturus.be/agenda/voordracht-gezondheid-van-het-hart/

Inschrijven kan via info@arcturus.be

 

Thomas D’Havé

 

Referenties

(1) The evolutionary psychology of healing; Humphrey; Current Biology; 2012

(2) Unexpected Role of interferon-y in regulating neuronal connectivity and social behaviourand social behaviour; Nature; Filiano; Jul 2016

(3) Further evidence for indivual differences in placebo responding: an interactionist perspective; J Psychosom; Geers; 2005

(4) Dynamic neural activity during stress resilient coping; Proc Natl Acad Sci USA, Sinha R; aug 2016