Waar of niet waar?

Uitnodiging tot verenigende communicatie

We leven in verwarrende tijden, tijden waarin het niet altijd duidelijk is ‘wat waar of niet waar is’, ‘waarop we ons moeten richten en waarop niet’, ‘wat genezend werkt en wat niet’, enz… . Dat alles gaat samen met angst, voor velen vooral veroorzaakt door omgevingsdruk.

 

Deze leidt tot polarisatie, vervreemding, conflict (zowel innerlijk als uiterlijk) en tot een communicatie die de polarisatie weer in de hand werkt. Een vicieuze cirkel.

 

Alle heling, genezing, groei begint bij de juiste communicatie. Om tot een helende uitwisseling te komen dienen een aantal voorwaarden vervuld te worden.Een goede communicatie is een win-win dialoog. Niet ‘wie heeft er gelijk’ maar ‘wat verenigt ons’ ondanks de verschillen?

 

Win-Loose polariseert, Win-Win verenigt!

 

Verenigende dialoog leidt tot Eenheid, leidt ons naar het Hart. Het is een uitdrukking van respect, openheid, liefde en helpt ons mekaar te ondersteunen in het vinden van de weg naar mekaar, naar onszelf en naar de ontdekking van een leven van vervulling, vrijheid, authenticiteit en soevereiniteit. Allemaal belangrijke waarden die onze wereld en wij allemaal nodig hebben, niet in theorie maar in doorleefde ecologisch verantwoorde actie en communicatie. Het meest revolutionaire dat we nu kunnen leren is die houding voor te leven. Er een wandelend voorbeeld van zijn.

 

Niemand kan volledig de waarheid in pacht hebben en niemand is in staat volledig fout te zijn. We beschikken allemaal over een deeltje van de puzzel en pas door onze puzzelstukjes samen te leggen kan de volledige waarheid zich openbaren. Pas door ze samen te leggen, kunnen we bewust worden van dat waarin we het bij het rechte eind hebben en dat wat we moeten leren loslaten.

 

Zo leidt helende dialoog naar dieper begrijpen, dieper bewustzijn en is het een weg naar doorleefde liefde, een uitgroeien boven de angst, een aanwezig zijn in en vanuit ons Hart! Zulke ontwikkeling gebeurt niet vanzelf, maar is een bewuste keuze.

 

De keuze tussen wat ons motiveert:

 

 • Angst of liefde
 • Polarisatie of eenheid
 • Macht of gelijkwaardigheid
 • Censuur, onderdrukking of openheid
 • Slachtofferbewustzijn of authenticiteit en soevereiniteit
 • De matrix of zelfbepaling
 • Gestuurd worden of zelfsturing
 • Vervreemding of ontmoeting
 • Leven of geleefd worden
 • Afstand of omarming
 • Allemaal variaties op hetzelfde thema

 

Om al die redenen zeg ik in elke opleiding dat de bedoeling van de training niet alleen maar is de NLP goed onder de knie te krijgen, maar dat de NLP- training je helpt een vrijer, liefdevoller, meedogender mens te worden. Een mens die door NLP geleerd heeft een leven te leiden dat meer en meer vervullend en bevrijdend is.

 

NLP is tot nu toe nog steeds een van de beste methodes in het leren ontwikkelen van de juiste dialoog met anderen en met jezelf. NLP is de ideale tool om in onze tijd te leren in plaats van deel te zijn van het probleem, deel te worden van de oplossing, namelijk leven vanuit je Hart!

 

 

Eric Schneider