Voor welke toekomst kies jij?

Tweeduizend jaar geleden, pratend over het fameuze ‘einde der tijden’, zei Christus dat de Waarheid ons zàl bevrijden. Iedereen kent die uitspraak.

 

 

En wat betekent ze precies?

Eerst en vooral belangrijk is dat Hij spreekt over de toekomst. Er komt een tijd dat de Waarheid ons zàl bevrijden. Die tijd is nu.

 

In het kader van kosmische cycli leven we nu in het einde der tijden, het samenkomen van het einde van verschillende cycli tegelijkertijd. Een daarvan is een cyclus van 25000 jaar, een tweede die van het tijdperk van de Vis. Het tijdperk van de Vis gaat over in een nieuwe cyclus of kosmische dag, nl. die van de Waterman of Aquarius. De overgang vraagt een clean-up van het oude, het negatieve achterlatend, het positieve meenemend in de nieuwe tijd, en dit zowel op een individueel als op een collectief niveau tegelijkertijd.

 

De clean-up

Dit betekent het bewustworden van het onderscheid tussen leugen – negativiteit – angst en waarheid –  positiviteit – Liefde zowel in onszelf als individu als op collectief vlak.

Een goeie metafoor zijn de presidentsverkiezingen. Het gaat niet over Trump noch over Biden. Dat is het niveau van de polarisatie. De derde- of metapositie die de twee verenigt is de vraag ‘wat is waar’, ‘wat is leugen’. Authentieke waarheid dwingt tot bewustzijn en is steeds een expressie van Liefde, positiviteit, authenticiteit en vrijheid. Waarheid komt alles en iedereen ten goede en is steeds een expressie van Eenheid en verbondenheid. Is dat niet het geval, dan is het een leugen, hoe ‘waar’ die ook mag lijken. Omdat veel waarheid een leugen lijkt en veel leugens paraderen als waarheid eist het een ontwikkeling van bewustzijn om tot de juiste herkenning te komen.

 

Keuzes maken

De volgende maanden zullen we er allemaal zowel individueel als collectief op uitgedaagd worden. Allemaal zullen we gedwongen worden de keuze te maken, de keuze voor Liefde en Vrijheid of die voor angst en macht met de daarbij komende corruptie en bewustzijnsvernauwing.

Kiezen we voor het Hart of niet? Dit zowel tav onze eigen ‘stuff’, als tav het collectieve gebeuren.  Een groei in bewustzijn is een groei in waarheid, liefde en vrijheid, niet meer of niet minder. Het is het loskomen uit onze geprogrammeerde angst, het vrij worden en overstijgen van de 3D matrix waarmee we vergroeid zijn, het onder ogen zien en transformeren van al onze angst (emotioneel, energetisch, mentaal, materieel, spiritueel). Een hele uitdaging!

Door angst zetten we onze persoonlijke ontwikkeling in ‘lockdown’. Daardoor wordt de collectieve lockdown mogelijk en geaccepteerd. Die collectieve maatregels zijn alleen mogelijk omdat we onze vrijheid en verantwoordelijkheid opgeven voor een externe veiligheid. De collectieve lockdown is -niet meer of niet minder- de weerspiegeling van de angst van de groep. Zonder die angst zijn de maatregelen zoals ze nu genomen worden, niet mogelijk.

 

De sleutel is en blijft de vraag: ‘Wat is De Waarheid, wat is de leugen?’

 

Die vraag dwingt tot bewustwording, die bewustwording die de juiste keuze mogelijk maakt. Het Hart laat zich niet vangen in een pro/contra gepolariseerde discussie. Het Hart gaat voor wat Waar is en dat is eerst en vooral een ‘intuïtief’ in plaats van een rationeel/emotioneel proces.

Een proces dat altijd begint op individueel niveau. Dus, we moeten niet beschuldigend naar het beleid wijzen, want dat laat alleen maar zien waar we collectief voor kiezen: het opgeven van onze vrijheid, het kiezen voor hartvochtigheid in plaats van voor Liefde, mededogen, vrijheid, kortom het Hart.

 

De enige manier om daar verandering in te brengen, is dat we allemaal op individueel niveau voor het Hart kiezen, onze eigen intuïtieve waarheid onderzoeken en de moed opbrengen daar voor uit te komen in het volste respect voor ieders waarheid. Dan wordt een nieuwe respectvolle collectieve realiteit mogelijk en stappen we uit de matrix het nieuwe tijdperk in, van de slavernij in de Liefde en Vrijheid, in een leven gebaseerd op een groei in Waarheid, de illusie steeds verder achter ons latend, individueel en collectief….

 

Voor welke toekomst kies jij?

 

Eric Schneider