NLP Practitioner Turbo

In de NLP Practitioner opleiding leer je dat communicatie de sleutel is tot een succesvol en betekenisvol leven. Het gaat daarbij om communicatie met anderen, maar ook en in de eerste plaats om communicatie met jezelf. Je leert patronen ontdekken in je taal, die een weerspiegeling vormen van dieperliggende patronen in je denken. Hoe je praat geeft informatie over hoe je naar de wereld kijkt, hoe je jezelf ziet en wat je over jezelf en je omgeving gelooft.

Je creëert het bewustzijn dat die patronen geïnstalleerd zijn door je omgeving en daarom niet altijd een weerspiegeling vormen van wat je zelf echt wilt of wie je zelf in wezen bent. Via bewustwording en interventietechnieken ontwikkel je steeds meer keuzevrijheid in je denken, voelen en handelen. Je leert jouw eigen leven de vorm te geven die het bedoeld is te hebben.

De NLP Practitioner geeft je niet alleen zeer concrete technieken in handen voor je eigen persoonlijke ontwikkeling, maar ook voor professionele interventie in het kader van coaching en therapie, professionele communicatie in het bedrijfsleven, of eender welke voor jou relevante context.

 • Thema’s

  Enkele thema’s die aan bod komen in de NLP Practitioner:

  • Hoe bouw ik een succesvolle communicatie op, zowel met mezelf als met anderen?
  • Hoe maak ik echt contact met iemand zodat er vertrouwen ontstaat om mijn boodschap over te brengen?
  • Wat is het geheim van succesvol doelen stellen en die ook te bereiken?
  • Hoe leer ik taalpatronen in mezelf en de ander herkennen en op een innerlijk congruente manier veranderen?
  • Hoe leer ik snel en effectief hinderlijke automatische emotionele reactiepatronen doorbreken?
  • Hoe leer ik op een geloofwaardige manier een ander perspectief op de dingen ontwikkelen?
  • Hoe leer ik incongruente delen in mezelf congruent maken, waardoor ik meer innerlijke rust ervaar?
  • Hoe leer ik denken in termen van mogelijkheden in plaats van in termen van moeilijkheden?
  • Wat zijn gezonde grenzen en hoe leer ik die stellen?
  • Hoe boor ik de krachtbronnen in mezelf aan?

  In de NLP Practitioner krijg je enerzijds een grondig theoretisch inzicht in NLP, inclusief syllabus. Anderzijds krijg je uitgebreid de ervaring om zelf door de oefeningen te gaan en dit vanuit 3 posities: als coach, gecoachte en observator. Deze ruime aandacht voor oefeningen zorgt ervoor dat je de mentale kennis meteen ook kan integreren. Integratie leidt immers tot transformatie.

  De training wordt bijkomend geplaatst in het perspectief van de ontwikkeling van spirituele en morele intelligentie.

 • Programma

  Basisprincipes NLP

  NLP vertrekt vanuit een aantal basisaannames over hoe wij als mens in onze omgeving functioneren. Zij helpen je om ruimte te scheppen in je vaste denkstructuren. Ze helpen je om je geest open te stellen en meer keuze- en groeimogelijkheden voor jezelf toe te laten.

  Communicatieframe

  De hele NLP Practitioner wordt opgehangen aan één essentieel communicatieframe, dat bestaat uit 8 stappen. Dit model geeft je de mogelijkheid om in elke context de voor jou passende communicatie te hanteren, waardoor je op een vrije, bewuste en ‘ecologische’ manier neerzet wat je in wezen wil neerzetten.

  Zintuiglijke filters

  Hoe nemen wij de wereld waar? Welke filters zorgen ervoor dat de werkelijkheid zoals ze zich in de externe wereld voordoet, toch op een heel individuele manier naar binnen komt? Je leert je eigen zintuiglijke filters ontdekken en die van anderen, wat je inzicht geeft in de ‘kleuring’ van informatie en hoe deze communicatie beïnvloedt. Je leert technieken aan om met die filters te gaan ‘spelen’, waardoor je ook de ander in zijn of haar ‘eigen’ taal kunt bedienen.

  Submodaliteiten

  Gefilterde informatie wordt verwerkt en opgeslagen in ons brein. We maken interne voorstellingen van onze ervaringen en slaan die op als ‘waar’. NLP leert je deze ‘waarheden’ in perspectief te zien en in vraag te stellen, vanuit respect voor jezelf. Via het werken met ‘submodaliteiten’ krijg je impact op hoe je een beleving opslaat, waardoor ook de interpretatie van de beleving als zodanig voor jou verandert. Je gaat steeds meer actief in plaats van reactief om met wat je overkomt.

  Rapport

  ‘Rapport’ creëren is essentieel voor een succesvolle communicatie. Hoe maak je een echte verbinding met de ander, waardoor er vertrouwen ontstaat voor het gesprek? Je leert de kunst van verbale en non-verbale rapport.

  Informatie uitwisselen en verzamelen

  Goed kunnen communiceren betekent ook gericht kunnen luisteren. En dan de juiste vragen stellen, zowel aan jezelf als aan de ander. Niet vaag en abstract, maar heel concreet. Wat bedoel je preciés met wat je zegt? Niets zo subjectief als een betekenis. Door het ontdekken van taalpatronen en hoe die uit te klaren, krijg jij de antwoorden die je nodig hebt voor je verdere groei en ontwikkeling, of voor het ondersteunen van de groei van de ander.

  Doelen stellen en bereiken

  Veel mensen weten wat ze niet willen, maar niet wat ze wel willen. Met NLP leer je scherp te stellen wat jij in specifieke contexten wilt of nodig hebt en hoe je dat ook effectief kunt bereiken. Om haalbaar te zijn moet een doel namelijk aan specifieke vormvoorwaarden voldoen. Bovendien moet het tegemoetkomen aan wat jij echt belangrijk vindt. Zo wordt je leven steeds meer een van vervulling.

  Interventies op beperkende ervaringen

  Wat zijn de obstakels die jou tegenhouden om je doelen te bereiken en hoe kun je daar iets aan doen? NLP biedt je een schatkist aan interventietechnieken die de emotionele lading van pijnlijke ervaringen afhalen of die je er op een andere manier naar leren te kijken. Via methodes als ankering, traumafobia of reframing ervaar je steeds meer ruimte, opties en keuze in je gedachten, emoties en gedrag.

  Bronnen aanboren en inzetten

  Wat kan jou helpen om je doelen te bereiken? In het bijzonder, welke interne bronnen heb jij waar je je misschien nog niet bewust van bent? Je leert technieken aan waarmee je contact kunt maken met je innerlijke bronnen en hoe je deze op het gewenste moment kunt inzetten.

  Metaforen

  Metaforen zijn een krachtig instrument voor beeldspraak in onze taal. In NLP leer je de kunst aan van het werken met metaforen. Deze kunnen namelijk een verdieping en verandering teweegbrengen die de grenzen van de gewone taal overstijgt.

 • Wat is NLP?

  NLP staat voor Neuro-Linguïstisch Programmeren. Het is een instrument om op dieperliggend niveau de structuur van je denken, voelen en gedrag te ontdekken en daar veranderingen in aan te brengen. Lees meer…

 • Voor wie?

  De NLP Practitioner is bedoeld voor iedereen die zijn of haar communicatie wil verbeteren, zowel met zichzelf als met anderen, zowel in persoonlijke als in zakelijke context. Voor iedereen die wil groeien in persoonlijke en bewustzijnsontwikkeling Er is geen voorkennis vereist.

 • Werkwijze

  De NLP Practitioner is een combinatie van theorie, praktijk en bewustzijnsontwikkeling:

  • Je krijgt een grondig theoretisch inzicht in modellen en interventietechnieken van NLP
  • Je krijgt uitgebreid de ruimte en mogelijkheden om zelf door de oefeningen te gaan. Dit zowel vanuit het perspectief van coach, gecoachte als observator. Elke cursus wordt ondersteund door assistenten.
  • Specifiek voor Arcturus is dat NLP wordt gekaderd binnen het brede veld van bewustzijnsontwikkeling. Je krijgt een breder relevant kader mee van maatschappelijke en universele evoluties en hoe we daarin onze plek kunnen innemen.
  • Op het einde van de opleiding is er geen examen maar een integratieoefening voorzien.
  • De integratieoefening en de presentatie van een metafoor is onderdeel van de certificering en een voorwaarde tot het verkrijgen van het certificaat.
  • Wie de NLP Practitioner heeft afgerond, ontvangt een internationaal erkend certificaat.
 • Persoonlijke ondersteuning

  Heb je tijdens of na het volgen van de cursus behoefte aan extra persoonlijke ondersteuning? Dat kan. Voor vragen in verband met de cursus kan je gratis terecht bij de assistenten of trainers van de opleiding. Voor verdere uitdieping van je persoonlijke proces kan je een coachafspraak maken bij een van de trainers/coaches.

 • Gratis NLP Infoavonden

  Wil je meer weten over onze NLP-opleidingen? Kom naar onze GRATIS INFOAVOND. Je krijgt er uitgebreide toelichting en mogelijkheid tot vragen stellen.  Alle details vind je hier.

 • Data

  Data voor de NLP Turbo Practitioner: 10u tot 19u

  9 en 23 september 2024
  7 en 21 oktober 2024
  4 en 18 november 2024
  2 en 16 december 2024
  6 en 20 januari 2025
  3 en 17 februari 2025
  3, 17 en 31 maart 2025
  Data kunnen indien nodig in samenspraak met de deelnemers flexibel aangepast worden

 • Trainer(s)

  Sonja Van Bouchaute

  1933 Sterrebeek - 8670 Oostduinkerke
  sonja.van.bouchaute@arcturus.be
  +32(0)476 69 94 64

 • Prijs

  Deelname Practitioner NLP Turbo Euro (21% BTW excl.)
  Practitioner NLP (*) 3.850
  Practitioner NLP met gespreide betaling (*) 3.995
  * Schrijf je in voor 15 augustus 2024, dan krijg je voor dit laatste traject 250€ korting.
  • Voor deelnemers uit Nederland:
   Vrijgesteld van BTW indien in het bezit van een BTW-nummer. Bovendien erkent de NBHV de Practitioner NLP opleiding; deze is geaccrediteerd voor 90 bijscholingspunten.
   Bij een tarief van 42% loonbelasting kan je genieten van een aanzienlijk fiscaal voordeel. Neem hiervoor contact op met je belastingsadviseur. 

   

  • Volgde je eerder de NLP Turbo Practitioner bij Arcturus en wil je deze, of delen ervan, graag nog eens opnieuw volgen? Dat kan voor een dagprijs van 25 euro (excl. btw).
 • Waar

  Arcturus Instituut voor NLP, Communicatie en Bewustzijnsontwikkeling – Kessel

  Lierse Steenweg 105, 2560 Kessel

Wat zeggen onze klanten

De handleiding die ik al veel eerder had moeten raadplegen.

“Na 50 jaar ervaring met dit geavanceerd wezen dat we als mens zijn, gaf deze opleiding een verrijkend inzicht in niet alleen hoe we communiceren, ook in hoe we functioneren. Het bracht mij, groei, inzicht, handvaten, ontbrekende puzzelstukjes en groeipotentieel. Groeipotentieel omdat ik nu met een set nieuwe tools aan de slag kan gaan. raadplegen.”