NLP Master Practitioner

In de NLP Master Practitioner, het 2de jaar van de NLP opleiding, leer je de keuzevrijheid in je denken, voelen en gedrag op nog diepere niveaus te verankeren en te verbreden.

Je gedachten en emoties volgen vaste patronen of structuren, die je jezelf ooit hebben aangeleerd onder impuls van je omgeving. Sommige daarvan werken vandaag als innerlijke saboteurs en beperken je in het bereiken van je doelen of het vinden van innerlijke rust. In de NLP Master Practitioner leer je jouw eigen denk- en emotiestructuur nauwgezet te ontrafelen en leer je daar ook bij andere inzicht in te krijgen. Je krijgt technieken aangereikt om in je eigen automatische processen in te grijpen, congruent met wat voor jou passend en wenselijk is. We werken hiervoor onder meer NLP metaprogramma’s, Logische Niveaus, overtuigingen en tijdlijnen.

In de NLP Master Practitioner krijg je ook een steeds duidelijker antwoord op de vraag: ‘wie ben ik?’ Aan de hand van waardenonderzoek krijg je een loephelder zicht op wat jij belangrijk vindt en waar jij voor staat. Je ontdekt of je bezig bent jouw eigen leven neer te zetten  dan wel wat je eigenlijk het meest wil vermijden. Via de Criterium Spin krijg je inzicht in deze essentiële waardendynamiek, die een wezenlijk verschil kan maken in de richting die jouw leven uitgaat. Wat is jouw ware identiteit? Wie ben jij? Naarmate je steeds dichter bij je kern komt, groeit het vertrouwen in de onaantastbaarheid van je ware zelf, een poort tot vreugde in het leven.

 • Thema's

  Enkele thema’s die aan bod komen in de NLP Master Practitioner:

  • Welke filters bevinden zich tussen de werkelijkheid en mijn waarneming?
  • Welke structuur volgt mijn denkproces en hoe kan ik veranderingen aanbrengen in die patronen?
  • Wat vind ik belangrijk in mijn leven en wat ben ik geneigd te vermijden? Hoe vind ik daar een balans tussen die mij vooruithelpt?
  • Welke boodschap hebben mijn emoties?
  • Hoe kan ik mijn emoties meer zelf kiezen in plaats van in automatische reactie te schieten?
  • Hoe verander ik gedrag op een effectieve en duurzame manier?
  • Welke impact hebben mijn overtuigingen op mijn leven en zijn ze wel ‘mijn’ waarheid? Hoe kan ik ze veranderen?
  • Hoe verhoud ik mij tot verleden, heden en toekomst en hoe neem ik daar de juiste positie in die mijn groei ondersteunt?
  • Hoe breng ik veranderingen aan in vroege en onbewuste imprints?
  • Wie ben ik?

  In de NLP Master Practitioner krijg je enerzijds een grondig theoretisch inzicht in NLP, inclusief syllabus. Anderzijds krijg je uitgebreid de ervaring om zelf door de oefeningen te gaan en dit vanuit 3 posities: als coach, gecoachte en observator. Deze ruime aandacht voor oefeningen zorgt ervoor dat je de mentale kennis meteen ook kan integreren. Integratie leidt immers tot transformatie.

  De training wordt bijkomend geplaatst in het perspectief van de ontwikkeling van spirituele en morele intelligentie.

 • Programma

  Wat mag je verwachten in de opleiding tot NLP Master Practitioner?


  Metaprogramma’s

  Ons denken, voelen, waarnemen en handelen in een bepaalde context volgt bepaalde vormelijke patronen of metaprogramma’s. Deze zijn voor iedereen verschillend. We vinden ze echter zo vanzelfsprekend dat we er ons meestal niet bewust van zijn. Zij sturen echter wel onze denken en voelen aan, waardoor ze heel veel impact hebben. Door ze bewust te maken ontdek je een structuur in je functioneren, wat het mogelijk maakt om er ook veranderingen aan te brengen.

  Waarden en criteria

  Ons gedrag en ons denken wordt gedreven door een onderliggende waardenstructuur. Om een betekenisvol leven te kunnen leiden, is het belangrijk te weten waar we voor staan. Zo weet je ook wat je zelf werkelijk wil neerzetten. Via de Criterium Spin kom je erachter wat jouw waardenhiërarchie is, maar ook wat je geneigd bent te vermijden. Via inzicht in de dynamiek tussen je verlangens en je angsten leer je tot balans en vrijheid te komen.

  Emoties

  Je emoties erkennen is jezelf erkennen. Emoties zijn boodschappers en hebben een belangrijke signaalfunctie. Deze boodschap leren waarnemen is een eerste stap naar het ontwikkelen van emotionele vrijheid. Net als in onze gedachten is ook in onze emoties een structuur aanwezig. We hebben onszelf aangeleerd om in bepaalde contexten op een bepaalde manier emotioneel te reageren. Zo lijkt het soms alsof onze emoties ons dirigeren in plaats van omgekeerd. NLP leert je bewust te worden van de structuur van je emoties en hoe je in een gegeven context ook kunt kiezen voor een andere emotie. Op die manier evolueer je van emotioneel reageren naar emotioneel ‘ageren’ en verkrijg je meesterschap over je emoties, in volle authenticiteit.

  Logische Niveaus

  De Logische Niveaus vormen een model waarbij ons menselijk functioneren in 6 niveaus wordt opgedeeld. Deze niveaus zijn hiërarchisch, met andere woorden elk hoger niveau heeft een invloed op een lager niveau. Via inzicht in dit model begrijp je op welk niveau van ons functioneren veranderingen moeten plaatsvinden, willen ze een wezenlijke impact hebben op je totale zelf. De Logische Niveaus vormen een kernonderdeel van NLP en het inzicht erin is een ware motor voor transformatie.

  Overtuigingen

  Overtuigingen zijn veralgemeningen die we maken over onszelf en de wereld, en waarvan we overtuigd zijn dat ze waar zijn. De meeste ervan zijn echter aangeleerd en weerspiegelen daarom niet altijd onze eigen waarheid. Overtuigingen zitten echter opgeslagen in ons onderbewuste en sturen vandaaruit onze gedachten en ons gedrag. Je leert bewust te worden van welke overtuigingen in jezelf jou belemmeren en je leert deze op een geïntegreerde manier ombuigen in overtuigingen die jou bekrachtigen en je doelen en groei ondersteunen.

  Tijdlijnen

  Tijdlijnen geven een belangrijk inzicht in hoe we tijd en ruimte in ons leven ervaren. Hoe is onze verhouding tot verleden, heden en toekomst? Het werken met tijdlijnen geeft krachtige mogelijkheden in het creëren van meer ruimte en vrijheid in heden en toekomst via het ‘herschrijven’ van belemmerende vroege imprints in ons verleden.

  Identiteit

  Wie ben je? Je ben niet je gedachten, je emoties, je capaciteiten of je gedrag. Maar wie ben je dan wel? Vanuit contact met je ware identiteit leer je voelen en zien wat jouw essentiële commitment in dit leven is. Je ervaart wat het betekent om te leven vanuit je hart.

  Modelleren

  NLP staat bekend als de studie van excellentie. Elke complexe menselijke activiteit heeft een bepaalde structuur die aanleerbaar is voor anderen. Met andere woorden: als het voor iemand kan, dan kan het ook voor jou. In de eindopdracht modelleer je een welbepaalde capaciteit van iemand die jou inspireert. Het gaat daarbij om een capaciteit waar jij minder makkelijk of geen toegang toe hebt. Via gebruik van je hele NLP-kennis leer je je deze op een geïntegreerde manier eigen te maken.

 • Wat is NLP?

  NLP staat voor Neuro-Linguïstisch Programmeren. Het is een instrument om op dieperliggend niveau de structuur van je denken, voelen en gedrag te ontdekken en daar veranderingen in aan te brengen. Lees meer…

 • Voor wie?

  De NLP Master Practitioner is het tweede jaar van de NLP-opleiding. Een certificaat van NLP Practitioner is dus een toelatingsvoorwaarde tot de Master Practitioner.

 • Werkwijze

  De NLP Master Practitioner is een combinatie van theorie, praktijk en bewustzijnsontwikkeling:

  • Je krijgt een grondig theoretisch inzicht in modellen en interventietechnieken van NLP
  • Je krijgt uitgebreid de ruimte en mogelijkheden om zelf door de oefeningen te gaan. Dit zowel vanuit het perspectief van coach, gecoachte als observator. Elke cursus wordt ondersteund door assistenten.
  • Specifiek voor Arcturus is dat NLP wordt gekaderd binnen het brede veld van bewustzijnsontwikkeling. Je krijgt een breder relevant kader mee van maatschappelijke en universele evoluties en hoe we daarin onze plek kunnen innemen.
  • Aan het einde van de NLP Master Practitioner is er geen examen, maar een praktijkopdracht (modelleeropdracht). Het maken en de presentatie van de modeling is onderdeel van de certificering en een voorwaarde tot het verkrijgen van het certificaat.
  • Wie de NLP Master Practitioner heeft afgerond en voldoet aan de voorwaarden, ontvangt een internationaal erkend certificaat.
 • Persoonlijke ondersteuning

  Heb je tijdens of na het volgen van de cursus behoefte aan extra persoonlijke ondersteuning? Dat kan. Voor vragen in verband met de cursus kan je gratis terecht bij de assistenten of trainers van de opleiding. Voor verdere uitdieping van je persoonlijke proces kan je een coachafspraak maken bij een van de trainers/coaches.

 • Data

  Data voor de NLP Master Practitioner: van 10u tot 17u30; telkens blokken van donderdag tot zaterdag.
  1, 2, 3 mei 2025
  29, 30 en 31 mei 2025
  26, 27, 28 juni 2025
  14, 15 en 16 augustus 2025
  11, 12, 13 september 2025
  9, 10 en 11 oktober 2025
  6, 7 en 8 november 2025
  4, 5 en 6 december 2025
  Data kunnen indien nodig in samenspraak met de deelnemers flexibel aangepast worden
 • Trainer(s)

  Sonja Van Bouchaute

  1933 Sterrebeek - 8670 Oostduinkerke
  sonja.van.bouchaute@arcturus.be
  +32(0)476 69 94 64

 • Prijs

  Deelname Master Practitioner in blokken Euro (21% BTW excl.)
  Master Practitioner NLP in blokken (*) 3.850
  Master Practitioner NLP in blokken met gespreide betaling (*) 3.995
  (*) Schrijf je in voor 31 december 2024, dan krijg je voor dit laatste traject 250€ korting.
  • Voor deelnemers uit Nederland:
   Vrijgesteld van BTW indien in het bezit van een BTW-nummer.
   Bij een tarief van 42% loonbelasting kan je genieten van een aanzienlijk fiscaal voordeel. Neem hiervoor contact op met je belastingsadviseur.
  • Volgde je eerder de NLP Master Practitioner bij Arcturus en wil je deze, of delen ervan, graag nog eens opnieuw volgen? Dat kan voor een dagprijs van 25 euro (excl. btw).
 • Waar

  Arcturus Instituut voor NLP, Communicatie en Bewustzijnsontwikkeling – Kessel

  Lierse Steenweg 105, 2560 Kessel

Wat zeggen onze klanten

De NLP Master Practitioner was voor mij een mooie reis waarin ik dichter bij mezelf mocht komen. Heel veel liefde ontdekt en ervaren. Tegelijk voel ik dat dit nog maar het begin is van een prachtig avontuur. Wat ik tot op heden bij Arcturus heb mogen ontdekken, smaakt gewoon steeds naar meer. Bedankt!

 

“Tijdens het NLP-traject ben ik me onomkeerbaar bewuster geworden en kon ik me bevrijden van hindernissen waarvan ik al lang had aangenomen er de rest van mijn leven mee te (moeten) leven. Tegelijk helpt deze opleiding me om mensen, teams en bedrijven te begeleiden in hun veranderingstraject en groei.”