Gerda Cuypers

Coach

Gerda werkt als kindercoach en als gecertificeerd NLP-trainer in de kindercoachopleiding.

Gerda ontwierp haar eigen versie van NLP-Spelenderwijs en is bezig deze in boekvorm om te zetten.

Ze ziet het als haar levensopdracht om kinderen en jongeren zodanig in hun kracht te zetten dat ze het leven kunnen ervaren als een liefdevol geschenk vol kansen en uitdagingen en ze steunt hierbij op zeer veel ervaring en een zeer grote deskundigheid. “Zorgen voor kinderen en teachen, daarvoor ben ik geboren” zegt ze zelf.

Gerda werkte meerdan 30 jaar in het onderwijs als klasleerkracht, zorgleerkracht en directie, volgde diverse cursussen i.v.m. het leren en het gedrag van kinderen, is opgeleid in kinder-Mir-massage, sacrale dans, transpersoonlijke coaching en counseling, healing the soulwound (O.Steinberg) en is gegradueerd in het Journeywork van Brandon Bays. In 2009 werd ze coördinator voor België van het project: “De Kracht Van 8” en stichtte ze haar eigen organisatie: “Kindinkracht”.

Verwondering, vertrouwen en dankbaarheid zijn volgens Gerda waarden die kunnen leiden tot een vervullend leven, waarden die ze in haar eigen leven met veel passie cultiveert. Ze wil deze waarden dan ook graag bij kinderen introduceren en daarom werkt ze aan een opleiding rond spiritualiteit bij kinderen.