Zingeving, mens- en maatschappijvisie

Leren is kennis vergaren. Op het vlak van coaching bijvoorbeeld vertaalt zich dat in het aanleren van meer en betere coachingtechnieken. Toch is een vraag naar meer kennis op dieper niveau altijd een vraag naar ontwikkeling, naar grensverlegging. We kunnen het vergelijken met een wandeling. Telkens we vooruit gaan, zien we een verlegging van de horizon. Zo is het ook in onze eigen ontwikkeling. Echt nieuwe stappen zetten kan alleen maar wanneer we de horizon van ons eigen model van de wereld verleggen. Dat leidt op zich dan weer tot het zien van nieuwe mogelijkheden. Zo gaan we steeds verder in ontwikkeling.
Als Transformative Life Coach benaderen we coaching op een niet-klassieke manier. Dat betekent dat we onze horizon dienen te verleggen op het vlak van mensbeeld, onze plaats in het universum en hoe onze ontwikkeling in dat kader dient te gebeuren.

De fundamentele vraag die we ons dus moeten stellen, is: in welke wereld leven wij nu eigenlijk en in welke wereld willen of kunnen wij leven?
Het antwoord op die vraag vinden we in een zinvolle synthese van enerzijds oudere, spirituele waarheden en wetmatigheden en anderzijds de moderne wetenschappelijke ontwikkelingen daaromtrent. Zo komen we tot een nieuw wereldbeeld dat toekomstgericht is en onze plaats in het nu opnieuw betekenis en richting geeft. Dat drukt zich dan uiteindelijk uit in de wijze waarop ik welk coachingmodel toepas.
Een verruiming van ons model van de wereld leidt dus tot een verruiming in bewustzijn. Van daaruit kunnen we in coaching de cliënt op een adequate manier in de ‘juiste’ richting leiden. Dit is de richting die in overeenstemming is met de betekenis van het universum waarin wij leven.

 • Programma

  Het programma van de opleiding ‘Zingeving, mens- en maatschappijvisie’ bestaat uit 3 blokken:


  Blok 1: Naar een nieuw wereldbeeld

  In het eerste blok ligt de focus op de formulering van dit nieuwe wereldbeeld, het grotere kader waarbinnen we leven en waarbinnen dus ook de coaching plaatsvindt. Dit doen we concreet vanuit filosofische tradities, vanuit de visie op evolutie en vanuit modern onderzoek op het vlak van collectieve ontwikkeling en de structuur van ons universum. Met andere woorden, we bouwen een wereldbeeld op dat enerzijds de relevante feedback uit het verleden opneemt en dat anderzijds ontwikkelings- en toekomstgericht is, wat ons leidt naar hogere bewustzijnsniveaus.

  Blok 2: Moreel kader

  In het tweede blok stellen we ons de vraag welk gedrag in dit gegeven kader toepasselijk is en welk niet. Welk gedrag helpt ons die outcomes te bereiken die een meetbare expressie zijn van groei in ontwikkeling en bewustzijn, en welk niet? Hiervoor verdiepen we ons in een moreel bewustzijn, gebaseerd op morele principes eerder dan regels. Als we deze respecteren, vormen zij een hulp in de ontwikkeling van meer bewustzijn, meer aanwezig zijn en een zuiverdere perceptie van onze werkelijkheid.

  Blok 3: Niveaus van bewustzijnsontwikkeling

  In het derde blok richten we ons op de structuur en de verschillende etappes in bewustzijnsontwikkeling. Er bestaat een duidelijke hiërarchie in de verschillende niveaus van bewustzijn. Daaraan koppelen we verschillende vormen van aanpak in coaching. We leren welke benadering het beste past bij het bewustzijnsniveau van de cliënt in het kader van zijn of haar groei. Een integratie van deze inzichten geeft niet alleen meer kwaliteit aan onze wijze van coaching, maar aan elk aspect van ons leven.

 • Voor wie?

  Deze opleiding is een onderdeel van de opleiding Transformative Life Coaching (TLC), maar zij kan ook afzonderlijk worden gevolgd.

  De doelgroep bestaat uit al wie na zijn of haar NLP-opleiding verder wil gaan in het begeleiden of coachen van mensen of al wie zichzelf op een dieper niveau wil ontwikkelen.

  Wie geen NLP heeft gevolgd, kan onder bepaalde voorwaarden (vergelijkbare vooropleiding) toch deelnemen na een intake-gesprek met Eric Schneider.

 • Werkwijze

  De opleiding ‘Zingeving, mens- en maatschappijvisie’ bestaat uit een combinatie van theorie en oefening. De theorie omvat een synthese van oude spirituele wetmatigheden en moderne wetenschappelijke ontwikkelingen. De praktijk geeft je ruimte voor reflectie over en integratie van deze inzichten. De cursus wordt ondersteund door meerdere assistenten.

 • Persoonlijke ondersteuning

  Heb je tijdens of na het volgen van de cursus behoefte aan extra persoonlijke ondersteuning? Dat kan. Voor vragen in verband met de cursus kan je gratis terecht bij de assistenten of trainers van de opleiding. Voor verdere uitdieping van je persoonlijke proces kan je een coachafspraak maken bij een van de trainers/coaches.

   

 • Duur van de opleiding

  De opleiding ‘Zingeving, mens- en maatschappijvisie’ omvat 9 dagen in 3 blokken van 3 dagen

  Totaal aantal lesuren: 54 lesuren

  Lestijden van 10.00 tot 18.00uur.

 • Data

  Module ZINGEVING (Eric Schneider) 2017-2018 Lopende opleiding

  • zondag t.e.m. dinsdag 12-13-14 november 2017
  • zaterdag t.e.m. maandag 10-11-12 februari 2018
  • zaterdag t.e.m. maandag 26-27-28 mei 2018

  Module ZINGEVING (Eric Schneider) 2018-2019

  • Zondag – maandag – dinsdag           12 – 13 – 14 november 2018
  • Zaterdag – zondag – maandag          04 – 05 – 06 februari 2019
  • Zaterdag – zondag – maandag          13 – 14 – 15 mei 2019
 • Trainer(s)

  Eric Schneider

  Kessel
  info@arcturus.be
  +32 (0)3 488 40 54

 • Prijs

  De prijs voor de opleiding ‘Zingeving, mens- en maatschappijvisie’ bedraagt 1.500€ (21% BTW excl.)

  Kortingen:

  • Voor deelnemers uit Vlaanderen: betaling met KMO-portefeuille Bespaar tot 40% op je netto inschrijvingsbedrag.
  • Voor deelnemers uit Nederland: vrijgesteld van BTW indien in het bezit van een BTW-nummer.

  Volgde je eerder Zingeving, mens- en maatschappijvisie bij Arcturus en wil je deze, of delen ervan, graag nog eens opnieuw volgen? Dat kan voor een dagprijs van 25 euro (excl. btw).

 • Waar

  Arcturus Instituut voor NLP, Communicatie en Bewustzijnsontwikkeling

  Lierse Steenweg 105, 2560 Kessel

Wat zeggen onze klanten

“Enkele jaren geleden nam ik deel aan de opleiding Missie, Visie, Vrijheid… wat me tot vandaag inspireert.”

“Dankzij gesprekken met mijn Arcturus loopbaanbegeleider Hilde voel ik me vrijer dan ik me sinds lange tijd gevoeld heb. Ik kreeg inzicht in mijn belemmerende overtuigingen en dat waren er nogal wat. Die kunnen ombuigen geeft me nu de vrijheid om voluit voor een nieuwe job te gaan.”