Transformative Life Coaching 2 – TLC 2

In TLC 2 vervolmaak je je opleiding tot Transformative Life Coach.

Groei en ontwikkeling gebeurt altijd in een context, een omgeving, een ‘systeem’. Die omgeving heeft een belangrijke impact op de persoonlijke ontwikkeling, zowel ten goede als ten kwade. Die context zèlf is eveneens in ontwikkeling, heeft een eigen geschiedenis en een eigen wetmatigheid in de wijze waarop de groei (of regressie) plaatsgrijpt.

Nadat we in het eerste jaar van de TLC het accent hebben gelegd op de persoonlijke groei, leggen we in TLC2 de nadruk op de relatie met de ontwikkelende omgeving. We leggen de focus op de domeinen ‘systemische opstellingen’, ‘Spiral Dynamics’ en ‘NLP en spiritualiteit’. Dit alles wordt opnieuw geïntegreerd in een module ‘ambacht van coaching’, zodat in de concrete coachingspraktijk ook daadwerkelijke transformatie kan plaatsvinden.

 • Programma Module 1: Zingeving, mens- en maatschappijvisie

  Module 1: Zingeving, mens en maatschappijvisie (Eric Schneider)

  In deze module wordt het grotere kader verder uitgediept tussen NLP en bewustzijnsontwikkeling, zodat het allemaal – als perspectieven van één geheel – in de praktijk van coaching creatief en authentiek operationaliseerbaar wordt.

 • Programma Module 2: Systemische werken/coachen

  Module 2: Systemisch werken/coachen 12 dagen 

  In ‘SYSTEMISCHE OPSTELLINGEN’ komt het ‘historische perspectief’ aan bod.

  “Ieder mens is een mooi verhaal!”

  Wil je graag oude patronen loslaten en een nieuw pad inslaan? En toch doe je weer wat je altijd al deed?

  De gedachte aan het ouderlijk huis roept bij sommigen van ons de sfeer van warmte, welkom en veiligheid op. Bij anderen is er meteen een associatie met pijnlijke ervaringen. Vaak is er sprake van een mix van verschillende gevoelens. Wat onze achtergrond ook is, de invloed van de ouder-kindrelatie doet zich ons het hele leven gelden, zowel bewust als onbewust. Deze invloeden, verstrikkingen, worden zichtbaar in onze rol als ouder, partner, geliefde, collega, zus, etc. We raken verstrikt in steeds terugkerende, beperkende patronen waar we maar geen grip op lijken te hebben. De verstrikkingen, zo laten opstellingen zien, zijn vaak al een onderdeel van vorige generaties. Ook wel meer-generationele problematiek genoemd: traumatische, ingrijpende gebeurtenissen in vorige generaties.

  Zoals je weet, leven, leren en ontwikkelen wij mensen in systemen: in gezinssystemen, familiesystemen en in organisatiesystemen. Deze systemen kennen een eigen dynamiek ofwel beweging, met eigenzinnige wetmatigheden en ordeningen. Deze wetmatigheden en ordeningen “eisen” dat ieder van ons een eigen plek in het systeem heeft, zijn talenten kan ontwikkelen, liefdevolle relaties aan kan gaan en werkelijk vrij is om voluit te leven. Talloze factoren kunnen een stempel drukken op het wel en wee binnen onze families, zoals het verlies of afwezigheid van een familielid, traumatische gebeurtenissen, incest, afgebroken zwangerschappen, adoptie, in jouw leven of in het leven van vorige generaties. Ieder systeem draagt ingrijpende gebeurtenissen met zich mee.

  Problemen die worden of zijn veroorzaakt in het systeem, moeten ook worden opgelost in het systeem. Het weer in balans brengen van de ordening geeft ruimte voor acceptatie, vergeving en zingeving. Via een systemische opstelling komt naar voren op welke manier jij of een cliënt onbewust aan het familiesysteem en aan anderen met wie jij (cliënt) je lot deelt is gebonden, welke verstrikkingen er zijn. De kracht van een systemische opstelling is dat er een opening naar een grotere persoonlijke vrijheid opengaat. Tegelijkertijd ontstaat er meer liefde en verbinding.

  Elk systeem is voortdurend op zoek naar evenwicht en verbonden met een hogere ordening. Als de hogere ordening van het systeem niet gerespecteerd kan worden, ontstaan er zogeheten verstrikkingen (onjuiste verhoudingen en posities) die de oorzaak zijn van allerlei problemen binnen een familie en in het individu zelf. Bij diep ingrijpende gebeurtenissen in een familie, zoeken de familieleden een oplossing om hiermee om te gaan. Onbewust of bewust wordt er een (lege) plek in het systeem ingenomen (van een levende of gestorvene), zodat het evenwicht, ofwel de universele wetten, weer hersteld kunnen worden. Deze plek neem je zelf in of krijg je toegewezen. Een lid van het systeem wordt als het ware “opgeofferd”! Door verstrikkingen kunnen psychische of lichamelijke klachten (symptomen) ontstaan en ben je niet langer vrij om je leven voluit te leven. Systemen zijn gezond als aan onderstaande universele wetten wordt voldaan.

  • Binding: Iedereen in het systeem, levend of dood, heeft het recht erbij te horen.
  • Er is een balans van geven en nemen.
   –  Recht op erkenning
   –  Relaties moeten betrouwbaar zijn
   –  Tussen ouders – kinderen stroomt de energie altijd één richting op. De ouders geven het leven en de kinderen nemen het leven aan
  • Er is een sociale orde die recht doet aan de veiligheid en de voorspelbaarheid van de leden van het systeem.
   –  De eerste in het systeem heeft voorrang
   –  Afbakening tussen ouder – kind
   –  Iedereen heeft zijn eigen plaats!

  Volgens Bert Hellinger, de grondlegger van familieopstellingen, vormen deze universele wetten de basis van een gezond en evenwichtig systeem.

  Met de opleiding Systemisch Coachen krijg je inzicht en ga je aan het werk met jouw verstrikkingen. Begrippen als balans van geven en nemen, insluiten en uitsluiten, wat is van mij en wat niet,  komen uitvoerig aan bod. Je leert werken met een Genogram en de specifieke vragenstelling om systemisch te werken.

  In systeembenadering gelden andere ordeningen en wetten dan op het individueel psychologisch niveau. Naast het individueel coachen leer je de hulpvraag systemisch te benaderen.

  “In de wereld om mij heen,
  die ik mijn eigen wereld weet,
  in de situatie die mij door het lot is gegeven,
  in dat wat dag aan dag om mij heen is,
  wat mij van dag tot dag opeist,
  daarin ligt mijn wezenlijke taak en de vervulling van mijn bestaan,
  die voor mij open ligt”

  Martin Buber

   

  Leren door te doen

  Problemen die worden of zijn veroorzaakt in het systeem, moeten ook worden opgelost in het systeem. Het weer in balans brengen van de hogere ordening geeft ruimte voor acceptatie, vergeving en zingeving.

  De ordening en de positie ontdekken die anderen innemen in het systeem is een belangrijk aspect van de opleiding. Waarbij uiteraard ook wordt gekeken welke plek jij in het systeem inneemt. Wat zijn in jou verborgen dynamieken/verstrikkingen die vragen om ordening, vergeving, acceptatie en loslaten?

  De thema’s die belangrijk zijn/waren in jouw systemen, jouw reacties daarop en jouw taak hierin, vormen dus een belangrijke leidraad in de opleiding.

  Vanaf de start van de opleiding begeleid je opstellingen, ook in intervisiebijeenkomsten. We oefenen heel veel. Vanaf dag één leer je objectief, zonder interpretatie en met respect voor het gehele systeem, systemisch waar te nemen.

  Opstellen gaat over oprechte aandacht, voelen en de waarde zien van dynamieken, verstrikkingen en blokkades. Uiteraard kom je jouw eigen verstrikkingen en hoe ga je daar mee om? Wat heb jij te helen, onder ogen te zien?

 • Programma Module 3: Ambacht van Coaching

  Module 3: Spiral Dynamics (Bart Provost) 6 dagen 

  In ‘SPIRAL DYNAMICS’ bestuderen we de wetmatigheden van de ontwikkeling van de context door de verschillende niveaus van meer collectief bewustzijn en evalueren we de impact daarvan op de ontplooiing van het individu. Dit geeft een bijkomende finetuning in de formulering van de probleemsituatie van de coachee, met name: loopt hij/zij àchter op de omgeving, matcht hij/zij het omgevingsniveau, of loopt hij/zij erop vóór? Zo wordt het duidelijk of iemand nog ‘aanpassing’ nodig heeft om te groeien, of dat er ondersteunende begeleiding nodig is in het uitgroeien bóven de context in een emancipatieproces.

 • Voor wie?

  Deelnemers dienen in het bezit te zijn van een certificaat NLP Master Practitioner. Heb je dat niet en wil je toch graag deelnemen? Dat kan onder bepaalde voorwaarden (mbt vooropleiding) na een intake-gesprek.

 • Werkwijze

  De cursus bestaat uit een integratie van theoretische inzichten en praktische toepassingen. Er zijn meerdere assistenten beschikbaar in deze opleiding.

 • Persoonlijke ondersteuning

  Heb je tijdens of na het volgen van de cursus behoefte aan extra persoonlijke ondersteuning? Dat kan. Voor vragen in verband met de cursus kan je gratis terecht bij de assistenten of trainers van de opleiding. Voor verdere uitdieping van je persoonlijke proces kan je een coachafspraak maken bij een van de trainers/coaches.

 • Duur van de opleiding

  De opleiding bestaat in totaal uit 27 dagen onderverdeeld in 3 modules.

  Totaal aantal lesuren: 162uur.

  Lestijden van 10.00 tot 18.00 uur.

 • Certificering

  Na het beëindigen van TLC 2 kan je kiezen voor een 2-daagse certificatie. Deze data worden bepaald in overleg met de groep en trainers.

   

  Wat houdt een certificaat in?

  Als gecertifieerd Transformative Life Coach behoor je tot een Community van gelijkgestemde zielen, met voor cliënten een garantie van coaches die door een dermate kwaliteit van aanwezigheid, het verschil maken met andere coaches.

  Daarom wordt o.a. een website voorzien. Een website waar jij een persoonlijke info-fiche krijgt, waarop je jezelf introduceert via antwoorden op enkele vragen, via een filmpje over wie jij bent, wat jou drijft, waarin jij uniek bent.

  Een website ook waarop jij boeiende content mag plaatsen, boeiend voor je collega TLC-coaches maar ook voor jouw doelpubliek.

  En die ook marketing-gewijs zal worden ondersteund om aan een breder publiek kenbaar te maken.

  Naast die online aanwezigheid volgen er in de toekomst ook netwerkbijeenkomsten, speciaal voor TLC-coaches waar boeiende content wordt gedeeld en waaraan ook jij je bijdrage mag leveren.

   

  Wat houdt het certificatie-proces in?

  Voor je certificatie schrijf je een document over hoe jij de ‘learnings’ van de TLC op een kwalitatieve wijze concretiseert/in de praktijk brengt en maak je een video- of audio-opname van 10 minuten die je beide vooraf toestuurt tegen de eerste deadline.

  Die worden beide gelezen en bekeken door Eric, Frits en Bart. Die formuleren hun advies en eventuele correcties.

  In het geval je document degelijk wordt bevonden, krijg je een ‘go’ om de certificatie in maart bij te wonen en daar te presenteren.

  Is er nog wat werk aan de winkel, dan krijg je specifieke feedback met de kans om je document/video bij te schaven en opnieuw in te zenden tegen de tweede deadline.

  Is na die extra feedback het geleverde werk nog niet volgens verwachting, krijg je opnieuw feedback. Indien je er op dat laatste moment niet in slaagt

  de feedback te integreren kan je nog niet certifiëren. Je bent dan van harte uitgenodigd op de certificatie (hoe meer écht geïnteresseerden, hoe beter), maar je kan dan zelf nog niet presenteren. Dat is mogelijk op een volgende certificatie -als je er dan klaar voor bent.

   

  Het document

  In het document beschrijf je jouw insteek over hoe je coaching kan gebruiken als bron van transformatie van de cliënt, hoe volgens jou coaching cliënten kan transformeren, mee gebaseerd op de info en thema’s van de TLC opleiding.

  Zet dus in dat kader jouw visie, jouw ideeën, jouw technieken uiteen.

  Je document moet op die wijze een echte meerwaarde betekenen voor collega’s, een bijdrage leveren aan Transformative Life Coaching.

  Tijdens de presentatie zal je er kritisch over bevraagd (kunnen) worden, wat betekent dat wat je geschreven hebt, ook doorleefd moet zijn.

   

  De video

  Daarnaast maak je een audio- of video-opname van een coachingsgesprek, waaruit je een deel van 10 minuten selecteert, nl. dàt deel waarvan jij vindt dat het de essentie weergeeft van hoe JIJ als transformative coach een cliënt begeleidt, dàt deel dat ons laat zien dat je de TLC hebt geïntegreerd, ook tot op het concrete niveau van coaching.

   

  De presentatie

  Tijdens de presentatie geef je een samenvatting, en of toepassing van je document of een selectie daaruit. Je toont ook je video over beide,. Er volgt dan een feedbackgesprek.

   

  Data  nog nader te bepalen.

  Het indienen van (de eerste draft van) het eindwerk is ten laatste 2 maanden voor de certificering.

  En dan zijn er twee scenario’s: ofwel hebben we feedback voor je ofwel niet.

  Als er feedback is die dient geïntegreerd, moet de tweede, aangepaste versie van het eindwerk in onze mailbox zitten ten laatste op data nog nader te bepalen.

  Indien er dan nog punten en komma’s zouden moeten worden aangepast (2° feedback) moeten wij ten allerlaatste op data nog nader te bepalen beschikken over de uiteindelijke versie. Als je aan de criteria van deelname voldoet, krijg je een uitnodiging voor de presentatie. De bedoeling is dat het moment van presentatie geen beslissingsmoment meer is. Wanneer een ‘go’ voor de presentatie gegeven is na de laatste feedback, betekent dat: ‘geslaagd’. De presentatie is bedoeld als een laatste verdiepingsmoment, maar ook als een feest. Wanneer echter bij de laatste feedback wij vinden dat je er nog niet klaar voor bent, betekent dat alleen uitstel naar een volgende presentatiemogelijkheid.

   

  Wat is de kostprijs?

  De prijs bedraagt 295,- EUR excl. B.T.W.

  Voor die prijs krijg je gepersonaliseerde feedback op jouw werk, de presentatie voor een jury, aanwezigheid op de specifieke website en toegang tot de community.

  Inschrijving ten laatste voor data nog nader te bepalen.

 • Data

  TLC Tweede jaar 2020-2021               

  MODULE 1 (Eric Schneider) Zingeving, mens en maatschappij 9 dagen

  • ma tem wo 12 – 13 – 14 oktober 2020 (Eric Schneider)
  • ma tem wo 18 – 19 – 20 januari 2021 (Eric Schneider)
  • ma tem wo 15 – 16 – 17 maart 2021 (Eric Schneider)

  MODULE 2 (Jannie Ijzendoorn) Systemisch werken/coachen 12 dagen

  • ma tem wo 16 – 17 – 18 november 2020 (Jannie Ijzendoorn)
  • ma tem wo 14 – 15 – 16 december 2020 (Jannie Ijzendoorn)
  • ma tem wo 08 – 09 – 10 februari 2021 (Jannie Ijzendoorn)
  • ma tem wo 29 – 30 – 31 maart 2021 (Jannie Ijzendoorn)

  MODULE 3 (Bart Provost) Spiral Dynamics 6 dagen 

  • ma tem wo 26 – 27 – 28 april 2021 (Bart Provost)
  • ma tem wo 17 – 18 – 19 mei 2021 (Bart Provost)
 • Trainer(s)

  Eric Schneider

  Kessel
  info@arcturus.be
  +32 (0)3 488 40 54

  Bart Provost

  Kessel - Aartselaar
  bart.provost@arcturus.be
  +32(0)486 85 15 26

  Jannie IJzendoorn (NL)

  Jannie IJzendoorn werkt voor Arcturus als gasttrainer in de module ‘Systemische opstellingen’ binnen het kader van de opleiding Transformative Life Coaching 2 (TLC 2).

 • Prijs

  Deelname TLC 2  Euro (21% BTW excl.)
  TLC 2 (*) 3.750
  TLC 2 met gespreide betaling (*) 3.900
  TLC 2 met vroegboekkorting (**) 3.650

  (*) Vermeld bij de inschrijving de startdatum waarvoor je wenst in te schrijven.

  (**) Je geniet van een vroegboekkorting bij volledige betaling van het cursusbedrag 2 maanden voor aanvang van de volledige opleiding (uitgezonderd bij betaling met KMO-portefeuille).

  Extra kortingen:

  • Voor deelnemers uit Vlaanderen: betaling met KMO-portefeuille Bespaar tot 40% op je netto inschrijvingsbedrag.
  • Voor deelnemers uit Nederland:
   Vrijgesteld van BTW indien in het bezit van een BTW-nummer.
   Bij een tarief van 42% loonbelasting kan je genieten van een aanzienlijk fiscaal voordeel. Neem hiervoor contact op met je belastingsadviseur.

  Volgde je eerder de TLC 2 opleiding bij Arcturus en wil je deze, of delen ervan, graag nog eens opnieuw volgen? Dat kan voor een dagprijs van 25 euro (excl. btw).

 • Waar

  Arcturus Instituut voor NLP, Communicatie en Bewustzijnsontwikkeling – Kessel

  Lierse Steenweg 105, 2560 Kessel

Wat zeggen onze klanten

De NLP-opleiding bij Arcturus heeft me dichter bij de essentie van mijn ‘zijn’ gebracht. Ik begrijp nu beter dan ooit hoe ikzelf mijn eigen leven creëer.

‘De Practitioner NLP Opleiding is voor mij een reis door het diepste van mezelf, met ontdekkingen en inzichten achter elke schaduw!’