Systemisch werken/coachen

In ‘SYSTEMISCHE OPSTELLINGEN’ komt het ‘historische perspectief’ aan bod.

“Ieder mens is een mooi verhaal!”

Wil je graag oude patronen loslaten en een nieuw pad inslaan? En toch doe je weer wat je altijd al deed?

De gedachte aan het ouderlijk huis roept bij sommigen van ons de sfeer van warmte, welkom en veiligheid op. Bij anderen is er meteen een associatie met pijnlijke ervaringen. Vaak is er sprake van een mix van verschillende gevoelens. Wat onze achtergrond ook is, de invloed van de ouder-kindrelatie doet zich ons het hele leven gelden, zowel bewust als onbewust. Deze invloeden, verstrikkingen, worden zichtbaar in onze rol als ouder, partner, geliefde, collega, zus, etc. We raken verstrikt in steeds terugkerende, beperkende patronen waar we maar geen grip op lijken te hebben. De verstrikkingen, zo laten opstellingen zien, zijn vaak al een onderdeel van vorige generaties. Ook wel meer-generationele problematiek genoemd: traumatische, ingrijpende gebeurtenissen in vorige generaties.

 

Zoals je weet, leven, leren en ontwikkelen wij mensen in systemen: in gezinssystemen, familiesystemen en in organisatiesystemen. Deze systemen kennen een eigen dynamiek ofwel beweging, met eigenzinnige wetmatigheden en ordeningen. Deze wetmatigheden en ordeningen “eisen” dat ieder van ons een eigen plek in het systeem heeft, zijn talenten kan ontwikkelen, liefdevolle relaties aan kan gaan en werkelijk vrij is om voluit te leven. Talloze factoren kunnen een stempel drukken op het wel en wee binnen onze families, zoals het verlies of afwezigheid van een familielid, traumatische gebeurtenissen, incest, afgebroken zwangerschappen, adoptie, in jouw leven of in het leven van vorige generaties. Ieder systeem draagt ingrijpende gebeurtenissen met zich mee.

 

Problemen die worden of zijn veroorzaakt in het systeem, moeten ook worden opgelost in het systeem. Het weer in balans brengen van de ordening geeft ruimte voor acceptatie, vergeving en zingeving. Via een systemische opstelling komt naar voren op welke manier jij of een cliënt onbewust aan het familiesysteem en aan anderen met wie jij (cliënt) je lot deelt is gebonden, welke verstrikkingen er zijn. De kracht van een systemische opstelling is dat er een opening naar een grotere persoonlijke vrijheid opengaat. Tegelijkertijd ontstaat er meer liefde en verbinding.

 

Elk systeem is voortdurend op zoek naar evenwicht en verbonden met een hogere ordening. Als de hogere ordening van het systeem niet gerespecteerd kan worden, ontstaan er zogeheten verstrikkingen (onjuiste verhoudingen en posities) die de oorzaak zijn van allerlei problemen binnen een familie en in het individu zelf. Bij diep ingrijpende gebeurtenissen in een familie, zoeken de familieleden een oplossing om hiermee om te gaan. Onbewust of bewust wordt er een (lege) plek in het systeem ingenomen (van een levende of gestorvene), zodat het evenwicht, ofwel de universele wetten, weer hersteld kunnen worden. Deze plek neem je zelf in of krijg je toegewezen. Een lid van het systeem wordt als het ware “opgeofferd”! Door verstrikkingen kunnen psychische of lichamelijke klachten (symptomen) ontstaan en ben je niet langer vrij om je leven voluit te leven. Systemen zijn gezond als aan onderstaande universele wetten wordt voldaan.

 • Binding: Iedereen in het systeem, levend of dood, heeft het recht erbij te horen.
 • Er is een balans van geven en nemen.
  –  Recht op erkenning
  –  Relaties moeten betrouwbaar zijn
  –  Tussen ouders – kinderen stroomt de energie altijd één richting op. De ouders geven het leven en de kinderen nemen het leven aan
 • Er is een sociale orde die recht doet aan de veiligheid en de voorspelbaarheid van de leden van het systeem.
  –  De eerste in het systeem heeft voorrang
  –  Afbakening tussen ouder – kind
  –  Iedereen heeft zijn eigen plaats!

 

Volgens Bert Hellinger, de grondlegger van familieopstellingen, vormen deze universele wetten de basis van een gezond en evenwichtig systeem.

Met de opleiding Systemisch Coachen krijg je inzicht en ga je aan het werk met jouw verstrikkingen. Begrippen als balans van geven en nemen, insluiten en uitsluiten, wat is van mij en wat niet,  komen uitvoerig aan bod. Je leert werken met een Genogram en de specifieke vragenstelling om systemisch te werken.

In systeembenadering gelden andere ordeningen en wetten dan op het individueel psychologisch niveau. Naast het individueel coachen leer je de hulpvraag systemisch te benaderen.

“In de wereld om mij heen,
die ik mijn eigen wereld weet,
in de situatie die mij door het lot is gegeven,
in dat wat dag aan dag om mij heen is,
wat mij van dag tot dag opeist,
daarin ligt mijn wezenlijke taak en de vervulling van mijn bestaan,
die voor mij open ligt”

Martin Buber

 • Werkwijze en Praktijk

  Leren door te doen

  Problemen die worden of zijn veroorzaakt in het systeem, moeten ook worden opgelost in het systeem. Het weer in balans brengen van de hogere ordening geeft ruimte voor acceptatie, vergeving en zingeving.

   

  De ordening en de positie ontdekken die anderen innemen in het systeem is een belangrijk aspect van de opleiding. Waarbij uiteraard ook wordt gekeken welke plek jij in het systeem inneemt. Wat zijn in jou verborgen dynamieken/verstrikkingen die vragen om ordening, vergeving, acceptatie en loslaten?

   

  De thema’s die belangrijk zijn/waren in jouw systemen, jouw reacties daarop en jouw taak hierin, vormen dus een belangrijke leidraad in de opleiding.

   

  Vanaf de start van de opleiding begeleid je opstellingen, ook in intervisiebijeenkomsten. We oefenen heel veel. Vanaf dag één leer je objectief, zonder interpretatie en met respect voor het gehele systeem, systemisch waar te nemen.

   

  Opstellen gaat over oprechte aandacht, voelen en de waarde zien van dynamieken, verstrikkingen en blokkades. Uiteraard kom je jouw eigen verstrikkingen en hoe ga je daar mee om? Wat heb jij te helen, onder ogen te zien?

   

  Na voltooiing van de opleiding kun je zelf opstellingen begeleiden individueel en in een groep. Je bent vakbekwaam en weet hoe je het geleerde in de praktijk brengt.

   

  Systemisch Coachen wordt op steeds meer plekken ingezet. Ook als je besluit om geen systemisch coach te worden, is onze opleiding een enorme persoonlijke en professionele verrijking. Inzicht in jouw verstrikkingen, maakt vrij en is zeer helend!

 • Voor wie?

  De opleiding is bedoeld voor iedereen die zichzelf verder willen ontwikkelen en met de dynamieken binnen zijn of haar systeem aan de slag willen en de dynamieken van cliënten.

  Je wordt opgeleid anderen systemisch te coachen en opstellingen zelf te begeleiden.

   

  Het is een prachtige en diepgaande aanvulling op jouw werk als coach of therapeut.

 • Toetsing/integratie/certificering

  Voor de twaalfdaagse is de volgende toetsing:

  • Je schrijft voor aanvang van de opleiding een verslag wat je zowel persoonlijk als professioneel wilt leren in deze opleiding.
  • Deelname aan de lesdagen en deelname aan de intervisie groep (de intervisie groep dient tussen ieder blok minimaal 1 x bijeen te komen).
  • Maak je eigen genogram t/m je grootouders.
  • Geef weer wat de belangrijkste dynamieken binnen dat genogram zijn.
  • Kies tenminste 2 belangrijke dynamieken uit jouw gezin van herkomst. Werk deze dynamieken expliciet uit in een verslag naar de betekenis in het heden, het verleden en de toekomst. Voeg in de beschrijving symbolische weergaven toe (gedichten, verhalen, beelden, tekeningen etc.).
  • Geef de kracht en de valkuilen van jouw dynamieken aan. Geef aan hoe je je als begeleider moet richten om ieder binnen het systeem waarmee je werkt in te sluiten, in relatie tot deze dynamieken.
  • De schriftelijke uitwerking van punt 4, lever je uiterlijk 2 weken voor de laatste tweedaagse digitaal en schriftelijk in.
  • Tijdens de laatste opleidingsdag bespreken we plenair de werkstukken en begeleidt iedere cursist een constellatie.
  • Het vanuit het hart objectief aanwezig zijn en kunnen waarnemen en begeleiden van dat wat verschijnt (fenomenologisch waarnemen is het “vele” gelijktijdig waarnemen en plaatsen binnen een systemisch kader).
 • Duur van de opleiding

  De opleiding omvat 12 dagen.

  Totaal aantal lesuren: 72 lesuren

  Lestijden van 10.00 tot 17.00uur

 • Data

  Systemisch werken/coachen telkens op zaterdag en zondag

  • 15 en 16 oktober 2022
  • 05 en 06 november 2022
  • 10 en 11 december 2022
  • 14 en 15 januari 2023
  • 18 en 19 februari 2023
  • 01 en 02 april 2022

  Aanmelden enkel via mail info@arcturus.be

  Locatie Smara Opleidingen – IJsseldijk West 15, 2935 AN – Ouderkerk aan den IJssel, Nederland

 • Trainer(s)

  Jannie IJzendoorn (NL)

  Jannie IJzendoorn werkt voor Arcturus als gasttrainer in de module ‘Systemische opstellingen’ binnen het kader van de opleiding Transformative Life Coaching 2 (TLC 2).

  Annemarie Wijbenga (NL)

  Annemarie Wijbenga - NLP Trainer, transpersoonlijke- en systemisch coach.

 • Prijs

  De prijs voor de opleiding ‘Systemisch werken/coachen’ bedraagt 2.150,00 euro (er komt geen BTW bij – de factuur wordt rechtstreeks vanuit Smara Opleidingen in Nederland opgemaakt)

 • Waar

  Smara Opleidingen

  Ijsseldijk West 15, 2935 AN Ouderkerk aan den IJssel, Nederland

Wat zeggen onze klanten

Als werkende mama gaf loopbaanbegeleiding me het inzicht dat het oké is om niet voortdurend te willen multitasken, dat het oké is om je eigen dromen achterna te gaan (zonder je schuldig te voelen :) ) en dat gewoon goed ook best wel oké is… dat een gezond evenwicht tussen werk, gezin en me-time zoveel meer rust biedt!

Mijn loopbaanbegeleider bij Arcturus luistert heel aandachtig en doet echt moeite om de situatie zowel technisch als gevoelsmatig grondig te begrijpen. Het resultaat voor mij is geen spectaculaire carrièreswitch, maar wel veel meer inzicht in mijn situatie. Ik vond er ook de aanmoediging om meer voldoening te zoeken in activiteiten na de werktijd. En dat werkt voor mij!”