NLP Groeicirkel

NLP als ontwikkelingsweg.

Wens je je kennis van NLP verder te verdiepen, te integreren en actief in te zetten in je persoonlijke ontwikkeling? Dan is de NLP groeicirkel iets voor jou! Hierin gaan we intensief aan de slag met inzichten en technieken uit NLP.

 • Werking

  In de cirkel zijn er jaarlijks vier bijeenkomsten in Villa Verte, daarnaast houden we de vinger aan de pols met een facebook NLP groep en het stimuleren van tussentijdse mastermindgroepjes. De leden van de groep krijgen een link met toegang tot bijkomende inzichten rond NLP-materie, aangereikt vanuit verschillende invalshoeken. Je krijgt ook extra verdiepingsoefeningen waarmee je zelf aan de slag kan.

  Rond mid-september starten we op. Je krijgt dan meer concrete info over het praktisch verloop van het traject. Daarnaast krijg je telkens een aantal reflectievragen en praktische oefeningen naar aanloop van de bijeenkomsten. Al deze informatie wordt ook opgenomen in een online kennisbank waar je het hele jaar toegang toe hebt.

  Op de bijeenkomsten zelf belichten we telkens één specifiek thema. We starten met een aantal praktische en theoretische inzichten waarrond je doorheen de dag concreet kan oefenen en in groepjes uitwisselen. Dit kan je dan thuis ook verder verdiepen aan de hand van extra oefenmateriaal. Tussentijds kan je altijd terecht in de gesloten facebookgroep van de NLP groeicirkel om ervaringen, bedenkingen en vragen uit te wisselen.

  Voor alle cursisten van de NLP Practitioner, de NLP Master en de NLP groeicirkel van de locatie te Oostduinkerke is er aanvullend één gemeenschappelijke verdiepingsdag voorzien welke gegeven wordt door Eric Schneider. Een kans bij uitstek om Eric te ontmoeten en tegelijkertijd je NLP netwerk uit te breiden.

 • Thema's

  • Thema 1 : Rapport met jezelf als voorwaarde tot rapport met de andere.

  Vooraleer we echt contact kunnen maken met anderen, is contact maken met jezelf essentieel. Je kan maar afstemmen op de golflengte waarop een ander ontvangt als je weet op welke golflengte jij als het ware uitzendt. Zelfkennis is hiervoor essentieel. Hoe meer je jezelf leert kennen, hoe beter je je kan richten op anderen. Hoe je kan contact maken met jezelf is een individueel proces, er is geen one-fits-all handleiding voor. Het is een exploratie proces waarin we je op de eerste themadag meenemen om progressief te leren ontdekken wat voor jou werkt. Zo kan je je eigen persoonlijke handleiding vorm geven.

  • Thema 2 : Hoe concreet is concreet genoeg?

  Willen we zeker zijn dat we de anderen verstaan, dan dienen we er niet te snel van uit te gaan dat we de anderen begrijpen. Blijven we te oppervlakkig, dan liggen misverstanden op de loer. Gaan we te ver uitvragen, dan kan het gesprek uitmonden in een kruisverhoor en erg bedreigend overkomen.

  Hoe vinden we het juiste midden? Is dit juiste midden wel telkens hetzelfde of is ze afhankelijk van de omstandigheden. Dit gaan we concreet exploreren in themadag 2.

  • Thema 3 : Concrete doelen formuleren ten dienste van je diepere verlangens

  Doelen stellen is actueel, je hoort vanuit verschillende hoeken zeggen dat als je iets wilt bereiken dat je duidelijke doelen hebt te stellen. En dit is waar, maar welke doelen stel je dan? Doelen ten dienste van wat en wie ? En eens we die doelen hebben, volgen we deze slaafs of kunnen we flexibel aanpassen aan de omstandigheden?

  Meestal formuleren we doelen in de hoop dat de realisatie ervan ons uiteindelijk geluk, vrede, rust en nog veel meer gaan brengen. Wat als we de volgorde omkeren en kiezen voor geluk, vrede, rust om van daaruit te gaan kijken welke doelen hierbij passen. Dit vraagt ons om contact te maken met datgene we in essentie willen. Dit gaan we exploreren in themadag 3.

  • Thema 4 : Schakel je hulpbronnen maximaal in!

  We hebben de neiging om vooral te focussen op datgene wat we nog kunnen verbeteren, wat er nog anders kan, op die aspecten van onszelf waar we nog aan te sleutelen hebben.

  Hoe zou het zijn om voluit te omarmen van datgene dat er reeds is, de rijkdom aan ervaringen en talenten welke je doorheen het leven al hebt opgebouwd te herkennen en erkennen en deze voluit in het daglicht te zetten.

  Dan ontstaat er een totaal andere relatie met jezelf. Van daaruit ga je stralen en word je een geschenk voor je omgeving! Tijdens deze themadag 4 exploreren we hoe je contact kan maken met jouw kennis, ervaring, vaardigheden en talenten, en hoe je deze kan meenemen als krachtige hulpbronnen in je dagelijks leven.

 • Wat haal je uit dit traject?

  We gaan voor een doorleefde NLP : doorheen het cirkeljaar leer je NLP steeds meer in te zetten in je dagelijks leven en zo bewuster te kiezen voor wat jouw leven betekenisvol maakt.

 • Voor wie?

  Deze groeicirkel vraagt voorkennis van NLP, dit op het niveau van NLP technician, NLP practitioner, NLP master of meer. Neem zeker contact op om te zien of dit traject voor jou iets is.

 • Praktisch

  • We starten de bijeenkomstdagen om 10u00 en eindigen omstreeks 17u30. Welkom voor koffie of thee vanaf 9u30. Er is een lunchpauze van anderhalf uur en er zijn 2 koffiepauzes voorzien.
  • Voor de lunch heb je de keuze om gebruik te maken van de keuken of je kan broodjes bestellen .
  • Voor hen die er graag aanvullend een weekend van maken, kan je via deze link hotels en B&B’s
  • Er is voldoende parking op wandelafstand. Voor aanvang van het traject krijg je hierover nog een mail met bijkomende praktische informatie. Villa Verte is ook bereikbaar met de bus.
 • Data

  Data themadagen en verdiepingsdag (Lopende opleiding)

  • Zaterdag 25 januari 2020 : Concretiseren : wanneer is concreet, concreet genoeg?
  • Zaterdag 21 maart 2020 : Concrete doelen formuleren ten dienste van je diepere verlangens.
  • Zaterdag 16 mei 2020 : Schakel je hulpbronnen maximaal in!

   

  • Aanvullend zaterdag 14 maart 2020: Gemeenschappelijke verdiepingsdag gegeven door Eric Schneider.
 • Trainer(s)

  Sonja Van Bouchaute

  Kessel - Sterrebeek - Oostduinkerke
  sonja.van.bouchaute@arcturus.be
  +32(0)476 69 94 64

  Eric Schneider

  Kessel
  info@arcturus.be
  +32 (0)3 488 40 54

 • Prijs

  780,00 euro (excl btw)

  • Voor deelnemers uit Vlaanderen: betaling met KMO-portefeuille  Bespaar tot 30% op je netto inschrijvingsbedrag.
  • Voor deelnemers uit Nederland: vrijgesteld van BTW indien in het bezit van een BTW-nummer.

  De NLP groeicirkel wordt beperkt tot 15 deelnemers zodat intensief oefenen en persoonlijk contact mogelijk blijft.

 • Waar

  Arcturus Instituut voor NLP, Communicatie en Bewustzijnsontwikkeling – Oostduinkerke – Villa Verte

  Pastoor Schmitzstraat 2, 8670 Koksijde

Wat zeggen onze klanten

Dit NLP-traject bij Arcturus (Master Practitioner 2016-2017) betekent voor mij het fundament van mijn toekomst. Hierop kan ik een huis bouwen met vaardigheden en capaciteiten waarmee ik sterk sta in de buitenwereld.

“Ik was vrij sceptisch maar wat een openbaring! De NLP-opleiding bij Arcturus heeft me  flexibeler maakt en een veel positievere instelling gegeven. Een boost voor mijn fysieke en mentale gezondheid en mijn creativiteit. Zeer deskundige en inspirerende begeleiding, die je meteen alle vertrouwen schenkt.”