Leiderschap, identiteit en spirituele ontwikkeling

Deze opleiding laat je door een ontwikkelings- en ervaringsperspectief gaan voorbij conventionele niveaus van denken. Dit levert naast een dieper inzicht in persoonlijke en sociale processen, ook een groter vermogen op om ‘het wezenlijke’ te raken en te delen. We leren een adequate en transformerende begeleiding van cliënten mogelijk te maken, en dit zowel van individuen, teams, als organisaties.

Dit transformatieproces is te vergelijken met dat van de rups die een vlinder wordt. In een gestructureerd proces spinnen we eerst als het ware een cocon, die ons in staat stelt deze transformatie te beleven en het ambacht aan te leren. Naarmate we steeds meer innerlijke grond voelen en TLC-processen en -instrumenten leren toe te passen, bereiken we vervolgens het punt van de beheersing van het ambacht, de kunst. Dat is het moment waarop de cocon wordt achtergelaten en de rups als vlinder verdergaat. Concreet komt dat niveau van functioneren tot uitdrukking in de kwaliteit van je aanwezigheid, je vermogen om uit de persoonlijke reactie te blijven en je ‘transformative impact’ als coach.

Deze module omvat 3 ontwikkelingsfasen (blokken): van macht, over gezag naar autoriteit. Elke fase van het ontwikkelingsproces kent specifieke uitdagingen en verstoringen. De interactie tussen de ander(en) en het eigen proces biedt inzicht in leiderschap als proces. Elke fase impliceert specifieke inzichten, instrumenten en modellen om door die fasen te gaan, uitdagingen te (h)erkennen en te overstijgen.

De bedoeling van deze gezamenlijke en persoonlijke ontdekkingstocht is de eigen ontwikkeling een bron te laten zijn voor leiderschap, coaching en begeleiding. We ontwikkelen de innerlijke grond om te kunnen navigeren door complexiteit. Met de beproefde methode ‘Impeccable leadership’ leren we ‘gedrag lezen’ en competenties ontwikkelen om persoonlijke en groepsontwikkeling te faciliteren naar hogere niveaus van functioneren.

 • Programma

  Blok 1: Gezag, als zelfoverwinning voorbij macht en angst

  In het eerste blok verkennen we de relatie met onszelf als bron van de relatie met onze omgeving. Zoals de oude filosofen ons lieten zien: om ‘het goede’ te doen is zelfkennis nodig, inzicht in de eigen rol in het geheel. Daarbij gaat het er niet alleen om in woorden inspirerend uitdrukking te kunnen geven aan onze waarden. De kunst zit vooral in de daden: onder druk van het dagelijkse bestaan de verleiding kunnen weerstaan om in onze (coping) strategieën te schieten. Hoe kunnen we in contact blijven met onszelf, met onze authenticiteit? De kunst zit erin ons niet te laten meedrijven door emoties, want dat zou ons enkel naar macht doen grijpen. Hierdoor verliezen we verbinding en komen we in strijd terecht. Dit belemmert dan weer ons vermogen om bij te dragen aan excellence en ontwikkeling. Het doel van deze module is dan ook te leren hoe we in deze complexe wereld bij ons ‘innerlijk gezag’ kunnen blijven. Op die manier zijn we in staat de ontwikkelende toekomst te blijven waarnemen zonder oordeel.

   

  Blok 2: Identiteit als krachtenveld en bron van gezag

  Ons vermogen tot ‘transformative coaching’ vloeit voort uit wie we zijn en uit onze missie. Een integrerende verkenning van identiteit vormt de basis om de kwaliteit van ons bewustzijn en functioneren te verdiepen. We benaderen identiteit als een krachtenveld dat concurrerende delen omvat. De mate van balans in dat veld bepaalt de grenzen en mogelijkheden van het eigen potentieel. Hoe minder innerlijke balans, hoe groter de afstand tot onszelf. En hoe kleiner ons vermogen de ander zonder vervorming waar te nemen. 
We werken met een lemniscaat (in dit kader krachten die elkaar omvatten) van angst en verlangen, strategieën en authentieke competenties. In uitdagende verwarring en chaos ligt een verborgen ‘orde’. Een uniek geluid. Ervaring met deze diepe dynamiek is randvoorwaarde om als leider in staat te zijn ‘coöperatieve systemen’ te bouwen. In onze ontwikkeling werken we aan innerlijke autoriteit als uitdrukking van balans, integratie en eenheid. Op die manier kunnen we onze innerlijke stem ervaren, horen en laten spreken.

   

  Blok 3: State of excellence

  In het derde blok verkennen we het bereiken en onderhouden van een ‘state of excellence’. Hoe kunnen we op een duurzame manier het persoonlijke ambacht van omgaan met jezelf en de ander/cliënt transformatief laten zijn? Je eigen verkenning van de aard en kwaliteit van transformatieprocessen vormt het fundament voor het vinden van ambacht en kunst in coaching. De opleiding tot Transformative Life Coach biedt niet zozeer een nieuw model, maar een nieuwe manier van omgaan met modellen. Dit leidt tot een state of mind, een houding tegenover het leven, die elk model overstijgt en er tegelijkertijd vrij van is. Gezag, autoriteit en impact zijn hiermee een uitdrukking van de mate waarin je jezelf hebt overwonnen en je loskomt van beperkende programmeringen.

 • Voor wie?

  Deze opleiding is een onderdeel van de opleiding Transformative Life Coaching (TLC) en van de NLP Trainerstraining, maar zij kan ook afzonderlijk worden gevolgd.

  De doelgroep bestaat uit al wie na zijn of haar NLP-opleiding verder wil gaan in het begeleiden of coachen van mensen, teams of organisaties of al wie zichzelf op een dieper niveau wil ontwikkelen.

  Wie geen NLP heeft gevolgd, kan onder bepaalde voorwaarden (vergelijkbare vooropleiding) toch deelnemen na een intake-gesprek met Eric Schneider.

 • Werkwijze

  De opleiding ‘Leiderschap, identiteit en spirituele ontwikkeling’ bestaat uit een combinatie van theorie en oefening. De cursus wordt ondersteund door meerdere assistenten.

 • Persoonlijke ondersteuning

  Heb je tijdens of na het volgen van de cursus behoefte aan extra persoonlijke ondersteuning? Dat kan. Voor vragen in verband met de cursus kan je gratis terecht bij de assistenten of trainers van de opleiding. Voor verdere uitdieping van je persoonlijke proces kan je een coachafspraak maken bij een van de trainers/coaches.

 • Data

  Leiderschap, identiteit en spirituele ontwikkeling 2024
  Data nader te bepalen

 • Trainer(s)

  Frits Wilmsen

  Kessel
  info@arcturus.be
  +32 (0)3 488 40 54

 • Prijs

  De prijs voor de opleiding ‘Leiderschap, identiteit en spirituele ontwikkeling’ bedraagt 1.900 euro (21% BTW excl.)

  • Voor deelnemers uit Nederland: vrijgesteld van BTW indien in het bezit van een BTW-nummer.
  • Volgde je eerder Leiderschap, identiteit en spirituele ontwikkeling bij Arcturus en wil je deze, of delen ervan, graag nog eens opnieuw volgen? Dat kan voor een dagprijs van 25 euro (excl. btw).
 • Waar

  Arcturus Instituut voor NLP, Communicatie en Bewustzijnsontwikkeling – Kessel

  Lierse Steenweg 105, 2560 Kessel

Wat zeggen onze klanten

“NLP is pure bewustzijnsontwikkeling. Een cadeau voor je zelf én je omgeving, zowel op privé als op professioneel vlak. Een praktische handleiding naar een gelukkig en succesvol leven. Ik kan het iedereen aanraden.”

Een fantastische opleiding qua bewustwording gegeven door échte specialisten recht uit het Hart!