Leiderschap, identiteit en spirituele ontwikkeling

Deze opleiding laat je door een ontwikkelings- en ervaringsperspectief gaan voorbij conventionele niveaus van denken. Dit levert naast een dieper inzicht in persoonlijke en sociale processen, ook een groter vermogen op om ‘het wezenlijke’ te raken en te delen. We leren een adequate en transformerende begeleiding van cliënten mogelijk te maken, en dit zowel van individuen, teams, als organisaties.

Dit transformatieproces is te vergelijken met dat van de rups die een vlinder wordt. In een gestructureerd proces spinnen we eerst als het ware een cocon, die ons in staat stelt deze transformatie te beleven en het ambacht aan te leren. Naarmate we steeds meer innerlijke grond voelen en TLC-processen en -instrumenten leren toe te passen, bereiken we vervolgens het punt van de beheersing van het ambacht, de kunst. Dat is het moment waarop de cocon wordt achtergelaten en de rups als vlinder verdergaat. Concreet komt dat niveau van functioneren tot uitdrukking in de kwaliteit van je aanwezigheid, je vermogen om uit de persoonlijke reactie te blijven en je ‘transformative impact’ als coach.

Deze module omvat 3 ontwikkelingsfasen (blokken): van macht, over gezag naar autoriteit. Elke fase van het ontwikkelingsproces kent specifieke uitdagingen en verstoringen. De interactie tussen de ander(en) en het eigen proces biedt inzicht in leiderschap als proces. Elke fase impliceert specifieke inzichten, instrumenten en modellen om door die fasen te gaan, uitdagingen te (h)erkennen en te overstijgen.

De bedoeling van deze gezamenlijke en persoonlijke ontdekkingstocht is de eigen ontwikkeling een bron te laten zijn voor leiderschap, coaching en begeleiding. We ontwikkelen de innerlijke grond om te kunnen navigeren door complexiteit. Met de beproefde methode ‘Impeccable leadership’ leren we ‘gedrag lezen’ en competenties ontwikkelen om persoonlijke en groepsontwikkeling te faciliteren naar hogere niveaus van functioneren.

 • Programma

  Blok 1: Gezag, als zelfoverwinning voorbij macht en angst

  In het eerste blok verkennen we de relatie met onszelf als bron van de relatie met onze omgeving. Zoals de oude filosofen ons lieten zien: om ‘het goede’ te doen is zelfkennis nodig, inzicht in de eigen rol in het geheel. Daarbij gaat het er niet alleen om in woorden inspirerend uitdrukking te kunnen geven aan onze waarden. De kunst zit vooral in de daden: onder druk van het dagelijkse bestaan de verleiding kunnen weerstaan om in onze (coping) strategieën te schieten. Hoe kunnen we in contact blijven met onszelf, met onze authenticiteit? De kunst zit erin ons niet te laten meedrijven door emoties, want dat zou ons enkel naar macht doen grijpen. Hierdoor verliezen we verbinding en komen we in strijd terecht. Dit belemmert dan weer ons vermogen om bij te dragen aan excellence en ontwikkeling. Het doel van deze module is dan ook te leren hoe we in deze complexe wereld bij ons ‘innerlijk gezag’ kunnen blijven. Op die manier zijn we in staat de ontwikkelende toekomst te blijven waarnemen zonder oordeel.

   

  Blok 2: Identiteit als krachtenveld en bron van gezag

  Ons vermogen tot ‘transformative coaching’ vloeit voort uit wie we zijn en uit onze missie. Een integrerende verkenning van identiteit vormt de basis om de kwaliteit van ons bewustzijn en functioneren te verdiepen. We benaderen identiteit als een krachtenveld dat concurrerende delen omvat. De mate van balans in dat veld bepaalt de grenzen en mogelijkheden van het eigen potentieel. Hoe minder innerlijke balans, hoe groter de afstand tot onszelf. En hoe kleiner ons vermogen de ander zonder vervorming waar te nemen. 
We werken met een lemniscaat (in dit kader krachten die elkaar omvatten) van angst en verlangen, strategieën en authentieke competenties. In uitdagende verwarring en chaos ligt een verborgen ‘orde’. Een uniek geluid. Ervaring met deze diepe dynamiek is randvoorwaarde om als leider in staat te zijn ‘coöperatieve systemen’ te bouwen. In onze ontwikkeling werken we aan innerlijke autoriteit als uitdrukking van balans, integratie en eenheid. Op die manier kunnen we onze innerlijke stem ervaren, horen en laten spreken.

   

  Blok 3: State of excellence

  In het derde blok verkennen we het bereiken en onderhouden van een ‘state of excellence’. Hoe kunnen we op een duurzame manier het persoonlijke ambacht van omgaan met jezelf en de ander/cliënt transformatief laten zijn? Je eigen verkenning van de aard en kwaliteit van transformatieprocessen vormt het fundament voor het vinden van ambacht en kunst in coaching. De opleiding tot Transformative Life Coach biedt niet zozeer een nieuw model, maar een nieuwe manier van omgaan met modellen. Dit leidt tot een state of mind, een houding tegenover het leven, die elk model overstijgt en er tegelijkertijd vrij van is. Gezag, autoriteit en impact zijn hiermee een uitdrukking van de mate waarin je jezelf hebt overwonnen en je loskomt van beperkende programmeringen.

 • Voor wie?

  Deze opleiding is een onderdeel van de opleiding Transformative Life Coaching (TLC) en van de NLP Trainerstraining, maar zij kan ook afzonderlijk worden gevolgd.

  De doelgroep bestaat uit al wie na zijn of haar NLP-opleiding verder wil gaan in het begeleiden of coachen van mensen, teams of organisaties of al wie zichzelf op een dieper niveau wil ontwikkelen.

  Wie geen NLP heeft gevolgd, kan onder bepaalde voorwaarden (vergelijkbare vooropleiding) toch deelnemen na een intake-gesprek met Eric Schneider.

 • Werkwijze

  De opleiding ‘Leiderschap, identiteit en spirituele ontwikkeling’ bestaat uit een combinatie van theorie en oefening. De cursus wordt ondersteund door meerdere assistenten.

 • Persoonlijke ondersteuning

  Heb je tijdens of na het volgen van de cursus behoefte aan extra persoonlijke ondersteuning? Dat kan. Voor vragen in verband met de cursus kan je gratis terecht bij de assistenten of trainers van de opleiding. Voor verdere uitdieping van je persoonlijke proces kan je een coachafspraak maken bij een van de trainers/coaches.

 • Duur van de opleiding

  De opleiding ‘Leiderschap, identiteit en spirituele ontwikkeling’ omvat 8 dagen in 2 blokken van 4 dagen.

  Totaal aantal lesuren: 48 lesuren

  Lestijden van 10.00 tot 18.00uur.

 • Data

  Er is geen Leiderschap, identiteit en spirituele ontwikkeling in 2022

   

  Leiderschap, identiteit en spirituele ontwikkeling 2023

  • Blok 1 – Maandag tem donderdag 15 – 16 – 17 – 18 mei 2023
  • Blok 2 – Maandag tem donderdag 12 – 13 – 14 – 15  juni 2023
 • Trainer(s)

  Frits Wilmsen

  Kessel
  info@arcturus.be
  +32 (0)3 488 40 54

 • Prijs

  De prijs voor de opleiding ‘Leiderschap, identiteit en spirituele ontwikkeling’ bedraagt 1.600 euro (21% BTW excl.)

  • Voor deelnemers uit Nederland: vrijgesteld van BTW indien in het bezit van een BTW-nummer.
  • Volgde je eerder Leiderschap, identiteit en spirituele ontwikkeling bij Arcturus en wil je deze, of delen ervan, graag nog eens opnieuw volgen? Dat kan voor een dagprijs van 25 euro (excl. btw).
 • Waar

  Arcturus Instituut voor NLP, Communicatie en Bewustzijnsontwikkeling – Kessel

  Lierse Steenweg 105, 2560 Kessel

Wat zeggen onze klanten

Dag Annelies,

De 3 sessies die ik had met jou voor mijn loopbaanbegeleiding, heb ik ervaren als zéér intens, diepgravend, confronterend maar vooral erg leerrijk.
Ik heb, dankzij U, een véél beter en objectiever zicht kunnen krijgen op de zaken die voor mij als mens (en dus ook als professional) erg belangrijk zijn en bepalend kunnen werken naar mijn ervaring van “geluk”.
Mijn absolute en oprechte dank hiervoor !
Ongetwijfeld, in mijn ganse loopbaan, de top 4 uren van persoonlijke begeleiding die voor mij het meest van al een positief effect hebben gehad.
Mijn oprechte dank hiervoor want ik had het nodig om een eens een echte “coach” te hebben die mij ook “aankon” en die me wakker schudde en me uit mijn doelloos en verkeerd circelvormig denken kon halen.
Nu heb ik het gevoel dat ik steeds kan terugvallen op mijn eigen fundamentele “basics” als mens en professional. Uw sessies waren mij zoveel meer waard dan die weinig opleverende gesprekken met de psycholoog.

U zei al lachend dat ik mijn “waarden” zou moeten gaan tatoeëren op mijn voorarm… wel…. misschien dat ik daar wel eens iets ga mee doen ten gepaste tijde :)

Momenteel verkies ik om geen extra sessie meer te hebben met U omdat ik me nu wel “gewapend” genoeg voel om verder te gaan met mijn leven en professionele invulling.
Ik onthou echter dat ik (eventueel mits betaling en tarief van 60€/uur) wel een afspraak kan maken om eventueel tussentijds nog eens een “opfrissing” te doen of gewoon nog eens een wandeling te kunnen maken in het Moretusbos voor een intense babbel.

Intussen geef ik mee dat ik deze ochtend mijn eerste sollicitatiebrief heb verstuurd. Het gaat om een vacature als directeur van een woonzorgcentrum in de regio. Ik denk oprecht dat dit iets voor mij kan zijn en waar ik ook een match kan vinden met vele van mijn eigen waarden. Ik voel alvast al heel veel energie opborrelen hiervoor !

Ik laat zeker weten als ik weer ergens aan de slag ga en wat het dan uiteindelijk is geworden qua job.

Nogmaals, dank voor deze 3 sessies. U bent zéér getalenteerd en goed in wat U doet met mensen en het is erg nobel dat dit steeds is met de insteek om mensen te helpen en beter te kunnen maken. Dat siert U enorm als persoon.

Met vriendelijke groeten,

P.D.

Arcturus heeft mij het afgelopen jaar, door het volgen van de NLP Practitioner Cursus, heel wat nieuwe wijsheid, heldere inzichten en interessante kennis op vlak van communicatie opgeleverd. Met veel plezier en interesse kijk ik dan ook uit om in 2018 de laatste 2 blokken te kunnen volgen. Ik ga het nieuwe jaar in, met veel nieuwsgierigheid naar meer :-)
Elke dag realiseer ik me wel, dat alle vergaarde kennis, zich op één of andere manier ook stilletjes aan manifesteert, niet alleen in mijn taal, maar ook in mijn denkwijze en gedrag.