De Nieuwe mens – Soevereiniteit, Liefde en Authencititeit

Een centraal concept in NLP is het ‘Model van de Wereld’. Het is de bril waarmee wij de werkelijkheid rondom ons waarnemen. Het is echter nuttig die bril eens af te zetten en ons de vraag te stellen of wat we zien en horen ‘waar’ is? Deze training richt zich op een verdieping van ons Model van de Wereld vanuit het perspectief van bewustzijnsontwikkeling. Vanuit recent wetenschappelijk onderzoek en alternatieve visies worden nieuwe inzichten en perspectieven aangereikt.

De opleiding geeft de ervaring dat wij in essentie spirituele wezens zijn die door een menselijke ervaring gaan. Dit is een belangrijk basisperspectief in het kijken naar jezelf, je omgeving en wat je doet. Het uitgangspunt van deze opleiding geeft je een beter begrip van jouw leven en taak in het geheel en de zinvolheid van gebeurtenissen op wereldschaal. Je leert begrippen als ‘waarheid’ en ‘onwaarheid’ in de diepte te begrijpen en leert valse van juiste redeneringen te onderscheiden. Je leert jouw impact op het wereldbewustzijn te vatten en vorm te geven.

Waarom is het nodig ons Model van de Wereld tegen het licht te houden? Omdat onze zoektocht naar geluk en vervulling maar succesvol kan zijn wanneer hij gebaseerd is op de juiste principes en spirituele inzichten.  De outcomes die we formuleren leiden maar tot meer bewustzijn, aanwezig zijn, zelfvervulling of Hart (i.e. vrijheid, liefde, mededogen, innerlijke vrede, …), wanneer zij geformuleerd worden vanuit een juiste visie op de wereld en het universum waarin we leven en onze plaats daarin.

Lees meer…

De meeste opleidingen in persoonlijke ontwikkelingen (ook NLP) vertrekken van binnen naar buiten. Het gaat telkens om bewustwording van het eigen denken, voelen en handelen en daarin keuze te leren ontwikkelen. Dat is de noodzakelijke eerste stap in het proces van bewustzijnsontplooiing.

Eens je daarin een stevige basis hebt gelegd, groeit de relevantie van een ander perspectief: een bredere blik naar buiten.  Zonder de focus op je eigen ontwikkeling te verliezen, is het ook belangrijk een dieper inzicht te krijgen in de maatschappelijke, planetaire en kosmische evoluties die aan de gang zijn en je plaats en taak daarin te kennen. Een goed begrip daarvan ondersteunt, versnelt en verdiept jouw persoonlijke groei en geeft deze een extra dimensie en hoger potentieel.

 • Programma

  Thema’s die we uitdiepen in het traject zijn:

  • Het uitdiepen van een nieuwe perceptie en formulering van het Goddelijke, de ontwikkeling van een nieuw Godsbeeld in overeenstemming met de essentiële esoterische kennis en de moderne wetenschappelijke ontwikkelingen ( fysica, kwantumfysica, biologie, psychologie, parapsychologie). Hier brengen we ook in rekening wat er op internationaal niveau aan kennis vrijkomt op het vlak van wetenschap, technologie, kennis van het universum, andere levensvormen, enz. die relevant is in het ontwikkelen van een nieuwe visie.
  • Analyse van de ‘matrix’ of het conventionele (gebrek aan) bewustzijn, en de mechanismen gebruikt tot instandhouding daarvan. Deze kennis is nodig om juist te begrijpen welke persoonlijke actie nodig is naarmate die ‘matrix’ zijn greep begint te verliezen door het zich ontwikkelende bewustzijn.
  • Herformulering van de evolutietheorie in overeenstemming met de moderne vondsten en ontdekkingen. Daaraan gekoppeld onderzoeken we een beter begrip van onze menselijke evolutie op basis van de moderne archeologie en al de kennis die daarover nu vrijkomt. Deze inzichten zijn nodig om beter te begrijpen wie we als mens zijn en wat het doel, functie en mechanisme is van de evolutie op deze planeet.
  • Esoterisch uitdiepen en trainen van de weg van het Hart, ‘het Mysterie van het Hart’. Deze sluit nauw aan bij de modernste psychologische en spirituele ontwikkelingen en staat los van eender welke specifieke godsdienst, zonder er tegelijkertijd mee in strijd te zijn. Het is de praktijk die alle hogergenoemde kennis en informatie helpt te integreren en ‘levend maakt’.

   

 • Werkwijze

  NLP geeft ons in dit traject de denkvormen, terminologie en werkprincipes die ons op de meest effectieve manier helpen de inhoud van deze opleiding in ons leven te concretiseren en te integreren op alle niveaus van ons zijn, denken, doen en laten.

 • Voor wie?

  Deze opleiding richt zich tot iedereen die zijn of haar leven wil verdiepen door een breder perspectief op bewustzijnsontwikkeling en die

  • de practitioner NLP gevolgd heeft of bezig is met deze opleiding
  • of in het bezit is van een NLP Master Practitioner
 • Gratis Infoavond opleiding De Nieuwe Mens

  Data nader te bepalen

  De opleiding De Nieuwe Mens wil je laten stilstaan bij jouw Model van de Wereld en je uitnodigen dat te verdiepen vanuit het perspectief van bewustzijnsontwikkeling. Met welke bril kijk jij naar wat er om ons heen gebeurt? Hoe ‘waar’ zijn de gangbare waarheden die ons worden voorgehouden? En is het wel de bril die jij wil dragen? Onze zoektocht naar geluk en vervulling kan immers maar succesvol kan zijn wanneer hij gebaseerd is op de juiste principes en spirituele inzichten. Vanuit recent wetenschappelijk onderzoek en alternatieve visies worden in deze opleiding nieuwe inzichten en perspectieven aangereikt.

  Enkele thema’s die aan bod komen zijn:

  • een vernieuwde visie op evolutie en op het antwoord op de vraag waar we vandaan komen
  • een nieuwe visie op de plaats van de mens in het universum en de bedoeling van ons leven
  • een beter begrip van maatschappelijke evoluties, problemen en uitdagingen, in relatie tot onze groei in bewustwording
  • de ‘Weg van het Hart’, en de ‘Weg van de Spirituele Krijger’ als de meest geëigende wegen tot spirituele groei en ontwikkeling in de moderne wereld waarin we leven

   

  Voor wie?
  Voorwaarde voor deelname is dat je een NLP-opleiding achter de rug hebt.


  Tijdens deze infoavond geeft Eric Schneider je meer tekst en uitleg bij het opzet en de inhoud van de opleiding. Heb je vragen? Kom ze hem stellen!

  Bevestig ons even je deelname aan de infoavond via info@arcturus.be.

  Graag tot dan!

 • Duur van de opleiding

  De opleiding De Nieuwe Mens bestaat uit 12 lesdagen.

  Totaal aantal lesuren: 72uur

  Lestijden van 10.00 tot ca 18.00uur.

 • Data

  De Nieuwe Mens – Soevereiniteit, Liefde en Authenticiteit –

  • Data nader de bepalen
 • Trainer(s)

  Eric Schneider

  2560 Kessel
  info@arcturus.be
  +32 (0)3 488 40 54

 • Prijs

  De prijs voor de opleiding De Nieuwe Mens bedraagt 2.500,00 euro (21% BTW excl.)

  • Voor deelnemers uit Nederland: vrijgesteld van BTW indien in het bezit van een BTW-nummer.
  • Volgde je eerder deze opleiding bij Arcturus en wil je deze, of delen ervan, graag nog eens opnieuw volgen? Dat kan voor een dagprijs van 25 euro (excl. btw).
 • Waar

  Arcturus Instituut voor NLP, Communicatie en Bewustzijnsontwikkeling – Kessel

  Lierse Steenweg 105, 2560 Kessel