Ambacht van coaching

In deze opleiding leert de Transformative Life Coach zijn of haar ambacht, zonder in ‘louter techniek’ te vervallen. We ontvouwen onze technische vaardigheden immers vanuit een toegenomen bewustzijn en vertalen ons toegenomen bewustzijn in technieken van een hogere orde. Er is dan ook een voortdurende wisselwerking tussen de inhoud van module 1 en 2 enerzijds en de vaardigheden die wij in deze derde module aanscherpen anderzijds.

De Transformative Life Coach is te vergelijken met de schilder die maar een kunstenaar wordt door niet alleen het juiste penseel, de juiste schetslijnen of de juiste verf te gebruiken. Zijn ambacht wordt kunst omdat hij schildert vanuit de passie, vanuit een intuïtief weten en voelen, een hoger bewustzijn.

De technieken die de Transformative Life Coach aanleert, zijn enerzijds een verdieping en anderzijds een verruiming van de NLP-vaardigheden. De verdieping bestaat erin dat bekende technieken als Fair Witness, rapport bouwen en behouden, het outcome-model, enz. hun toepassing zullen krijgen op steeds diepere niveaus en binnen de specifieke setting van een coachgesprek. De verruiming van vaardigheden komt neer op het verkennen en toepassen van andere relevante coachingmodellen. Uniek in deze opleiding is dat we deze ook zullen (her)interpreteren vanuit een NLP-kader. Met andere woorden, je krijgt toegang tot meer bronnen in coachingtechnieken, maar blijft tussen de bomen het bos zien. Daarnaast komen ook de praktische aspecten van coaching aan bod, zoals intake, deontologie, moeilijke situaties, … Deze opleiding geeft je met andere woorden een zeer concrete en handige gids om meteen aan de slag te gaan.

 • Wat kan je na deze opleiding?

  Na deze opleiding ben je in staat om:

  • Bestaande modellen die in het kader van coaching worden gebruikt zelf te herleiden tot een begrippenkader waarmee je bekend bent
  • Voor jezelf het meest effectieve model op vlak van coaching te kiezen of zelf te ontwerpen
  • Verschillende fasen van een volledig coachingtraject te definiëren en voor elke fase de meest geschikte opdracht te bepalen en aanpak te ontwikkelen
  • Gepast te handelen naargelang de verschillende fasen (start / midden / einde) binnen één coachinggesprek
  • In de breedst mogelijke zin volledig ‘aanwezig’ te zijn bij de cliënt, met behoud van de noodzakelijke afstand. Vanuit de Fair Witness positie het eigen model van de wereld kunnen loslaten zonder je te vereenzelvigen met het probleem of het model van de wereld van de cliënt
  • Accurate vragen te stellen die rekening houden met het niveau van persoonlijke ontwikkeling van de cliënt
  • Tijdens het coachen maximaal rekening te houden met de morele principes, zowel m.b.t. rapport als het formuleren van doelstellingen
  • Tijdens het coachen maximaal rekening te houden met het ontwikkelingsniveau van de cliënt, zowel m.b.t. rapport als het formuleren van doelstellingen
  • Je eigen deontologie en je concrete afspraken met de cliënt te bepalen en te communiceren
 • Programma

  Blok 1: Diepere niveaus van Fair Witness in het kader van rapport

  We starten dit eerste blok met het opstellen van ons eigen outcome model met betrekking tot onze verwachtingen van deze module/opleiding en klaren deze verder uit volgens de regels van de kunst. Stel dat de optimale rapport het uitgangspunt is, op welke manier gaan we dan de Fair Witness positie vorm geven? Hoe kunnen wij onze rapport-vaardigheden verder aanscherpen? Daarnaast komen de verschillende fasen in een coachingtraject en binnen één coachinggesprek aan bod.


  Blok 2: Formuleren van doelen in het kader van morele principes

  We vertalen de morele principes uit module 1 naar hanteerbare parameters in ons coachinggedrag. Bovendien passen wij de morele principes toe op de manier waarop wij samen met de cliënt zijn/haar doelstellingen formuleren. Zien doelstellingen er anders uit wanneer wij op een bewuste manier rekening houden met deze morele principes? 
Verder besteden we aandacht aan welke deontologie we hanteren en waarom, en aan hoe we deze concretiseren en communiceren aan de cliënt?


  Blok 3: Formuleren van doelen in het kader van ontwikkelingsniveaus

  Vanuit het kader van de niveaus van bewustzijnsontwikkeling is het belangrijk te leren bepalen vanuit welk niveau de cliënt opereert en zijn of haar coachingvraag formuleert. 
Hoe kunnen wij bepalen of en wanneer de cliënt open staat voor / klaar is om naar een hoger ontwikkelingsniveau te worden begeleid? Op welk niveau kan de coachingvraag en doelstelling zo nodig worden geherformuleerd, rekening houdend met het ‘gepaste’ ontwikkelingsniveau? Verder staan we stil bij hoe we kiezen voor relevante technieken, hoe we timing in een gesprek hanteren en doen respecteren, en hoe we omgaan met moeilijke situaties tijdens een coachinggesprek.

 • Voor wie?

  Deze opleiding is een onderdeel van de opleiding Transformative Life Coaching (TLC), maar kan ook afzonderlijk worden gevolgd.

  De doelgroep bestaat uit al wie na zijn of haar NLP-opleiding verder wil gaan in het begeleiden of coachen van mensen, teams of organisaties of al wie zichzelf op een dieper niveau wil ontwikkelen.

  Wie geen NLP heeft gevolgd, kan onder bepaalde voorwaarden (vergelijkbare vooropleiding) toch deelnemen na een intake-gesprek met Eric Schneider.

 • Werkwijze

  De opleiding ‘Ambacht van coaching’ bestaat uit een combinatie van theorie en praktijk. Voor de praktijk wordt gebruik gemaakt van verschillende werkvormen: individueel werk, (sub)groepswerk, observaties, gespreks- & coaching-analyses, zelfbeoordeling, persoonlijk portfolio, leesopdrachten (in beperkte mate), opdrachten-binnen-de-opdracht, enz.

 • Persoonlijke ondersteuning

  Heb je tijdens of na het volgen van de cursus behoefte aan extra persoonlijke ondersteuning? Dat kan. Voor vragen in verband met de cursus kan je gratis terecht bij de assistenten of trainers van de opleiding. Voor verdere uitdieping van je persoonlijke proces kan je een coachafspraak maken bij een van de trainers/coaches.

 • Duur van de opleiding

  De opleiding ‘Ambacht van coaching’ omvat 9 dagen in 3 blokken van 3 dagen

  Totaal aantal lesuren: 54 lesuren

  Lestijden van 10.00 tot 18.00uur.

 • Data

  Module AMBACHT (Bart Provost) 2018

  • zondag t.e.m. dinsdag 14-15-16 januari 2018
  • zaterdag t.e.m. maandag 10-11-12 maart 2018
  • zaterdag t.e.m. maandag 8-9-10 september 2018

  Module AMBACHT (Bart Provost) 2019

  • Zondag – maandag – dinsdag          28 – 29 – 30 januari 2019
  • Zaterdag – zondag – maandag         11 – 12 – 13 maart 2019
  • Zaterdag – zondag – maandag         16  – 17 – 18  september 2019
 • Trainer(s)

  Bart Provost

  Kessel - Aartselaar
  bart.provost@arcturus.be
  +32(0)486 85 15 26

 • Prijs

  De prijs voor de opleiding ‘Ambacht van coaching’ bedraagt 1500 euro (21% BTW excl.)

  Kortingen:

  • Voor deelnemers uit Vlaanderen: betaling met KMO-portefeuille Bespaar tot 40% op je netto inschrijvingsbedrag.
  • Voor deelnemers uit Nederland: vrijgesteld van BTW indien in het bezit van een BTW-nummer.

  Volgde je eerder Ambacht bij Arcturus en wil je deze, of delen ervan, graag nog eens opnieuw volgen? Dat kan voor een dagprijs van 25 euro (excl. btw).

 • Waar

  Arcturus Instituut voor NLP, Communicatie en Bewustzijnsontwikkeling

  Lierse Steenweg 105, 2560 Kessel

Wat zeggen onze klanten

De opleiding tot Kindercoach liet me toe om stil te staan bij mezelf, welke richting ik uitga en waarvoor ik kies. Bewustwording is het mooiste geschenk.

“NLP volgen werkt ongelooflijk bevrijdend.”