NLP

Wat is NLP?

NLP staat voor Neuro-Linguïstisch Programmeren.

NLP vertrekt vanuit het gegeven dat we als mens geprogrammeerd zijn door onze omgeving. We doen dingen op ‘automatische piloot’ omdat ze zo in ons onderbewustzijn zijn geprogrammeerd, vaak op jonge leeftijd. Veel van die programmaties zijn nuttig en effectief, maar andere blijken ons telkens opnieuw te hinderen in wat we echt willen bereiken.

Met NLP leer je je bewust te worden van die oude, belemmerende patronen in je gedrag, denken en emoties en die ook te veranderen. Je leert helder en effectief te communiceren met jezelf en met anderen, waardoor je meer impact hebt. Je leert steeds minder afhankelijk te worden van programmaties van je omgeving en steeds meer vanuit jezelf te leven.

NLP biedt een uitgebreid scala aan bewustwordings- en interventietechnieken die je zowel in je eigen leven als in je activiteiten als coach of therapeut vooruit helpen. Door te leren wie je bent onder je programmaties, creëer je steeds meer opties en keuzevrijheid om het leven te leiden dat echt bij je past, om te worden wie jij bent.

 • Neuro: De informatie die we via onze zintuigen in ons opnemen wordt verwerkt in onze hersenen. Daar worden neurologische verbindingen gecreëerd, die patronen vormen.
 • Linguïstisch: Via onze verbale en non-verbale taal geven we uitdrukking aan dieperliggende patronen in onze gedachten en emoties.
 • Programmeren: Die patronen in onze hersenen noemen we programmaties. We krijgen ze grotendeels aangeleerd door onze omgeving. Zij werken als een automatische piloot, ten goede of ten kwade. NLP maakt ons bewust van onze ineffectieve programmaties en geeft interventiemogelijkheden om deze zelf om te buigen in effectieve programmaties.

Ontvang onze volledige brochure over NLP :

Wat is NLP? Wat kan NLP jou bieden? Wanneer gaan onze volgende opleidingen van start? Wie zijn de docenten?
Ontdek het in onze brochure! Veel leesplezier 😉

Wat kan je na een NLP-opleiding?

Na een NLP-opleiding bij Arcturus ben je in staat om:

Succesvoller te communiceren

 • Het succes van je communicatie is het effect dat je ermee realiseert. NLP leert je de geheimen van succesvolle communicatie, zowel met jezelf als met anderen in eender welke context. Een zuivere, heldere communicatie is de weg naar (zelf)leiderschap.

Doelen te stellen en die te bereiken

 • We willen graag allerlei dingen doen, bereiken, veranderen,… maar stellen vaak vast dat dat niet zo simpel is. Hoe stel je een haalbaar doel? En hoe bereik je dat? De kunst met het stellen van doelen is:
 • te leren wat je wil
 • te leren wat je nodig hebt
 • te leren willen wat je nodig hebt

Komaf te maken met oude belemmerende patronen

 • Dankzij NLP leer je de patronen waar je tegenaan loopt in de eerste plaats te herkennen. Daarnaast leer je via een reeks krachtige en effectieve interventietechnieken gaandeweg nieuwe opties te creëren. Je leert platgetreden paden te verlaten en nieuwe te betreden. Die paden die helemaal overeenstemmen met wie jij bent en wat jij echt wilt.

Meer vrijheid en geluk te ervaren

 • Hoe meer je los komt van beperkende programmaties in je denken, voelen en handelen, hoe meer keuze je ontwikkelt. Het gevoel van zelf keuze te hebben en steeds meer jouw eigen unieke pad te bewandelen in plaats van op automatische piloot te leven, creëert vrijheid. De vrijheid voelen om je eigen leven de invulling en richting te geven die jij zelf wilt, maakt je gelukkig.

Meer betekenis aan je leven te geven

 • Met NLP krijg je zicht op wat je belangrijk vindt in je leven en waar je voor staat. Je ontleedt je eigen denkstructuur en leert die uit te zuiveren van hinderlijke patronen. Tegelijk word je je bewust van bronnen in jezelf en leer je die aan te boren. NLP brengt je ook in contact met wie je in wezen bent (identiteit), en wat je drijft (missie). Als je het gevoel hebt dat je leven betekenis heeft, vertaalt zich dat in alle aspecten van je leven, persoonlijk en professioneel. Het ontdekken van je eigen zelf is de beste remedie tegen burn-outs of depressies, het wordt je grootste motivator.

Waarom een NLP opleiding volgen bij Arcturus?

Arcturus legt de nadruk op kwaliteit, integratie en zingeving.


Kwaliteit

Een NLP opleiding bij Arcturus staat garant voor kwaliteit en expertise. Reeds meer dan 35 jaar bieden wij opleidingen en coaching aan in NLP en het ruime veld van bewustzijnsontwikkeling. Daarmee zijn we in Vlaanderen altijd een pionier geweest. Tot op vandaag blijven we de vinger aan de pols houden en integreren we de nieuwste ontwikkelingen op het vlak van NLP, communicatie, persoonlijke ontwikkeling en bewustzijn in onze opleidingen.


Integratie

NLP beoogt een ‘herprogrammering’ van onze ingesleten belemmerende patronen. Dat vraagt tijd. Daarom is het belangrijk zelf doorheen de ervaring te gaan via doorgedreven oefening. Zo kunnen nieuwe inzichten ‘zakken’ en integreren in ons hele systeem. Zo niet blijft het een louter mentale oefening en is van echte transformatie geen sprake. Daarom duurt een standaard NLP opleiding bij Arcturus 24 dagen, verspreid over een jaar (de NLP Practitioner kan korter in geval van langere lesdagen). Onze opleidingen vormen een mix van grondige theoretische omkadering en uitgebreide ruimte voor ervaring van de praktijk.


Zingeving

NLP mag dan wel een verzameling van effectieve technieken tot gedragsverandering zijn, NLP omwille van de NLP alleen is zinloos. Om duurzaam effect te hebben, moet de betekenis van wat we doen duidelijk zijn. Daarom kaderen we bij Arcturus NLP permanent binnen grotere kaders van zingeving en bewustzijnsontwikkeling. Waar zijn we mee bezig? Wie zijn we? Wat met samenlevingsevoluties, of kosmische evoluties? Persoonlijke ontwikkeling is ook spirituele ontwikkeling. Los van eender welke religie staat spiritualiteit synoniem voor zelfrealisatie en het ontwikkelen van je hoogste potentieel.

Structuur van de opleiding

NLP is een tweejarige opleiding:

1ste jaar: NLP Practitioner

 • Blokken: 24 lesdagen van 2 dagdelen* – start in juli – klik hier voor de data
 • Turbo: 16 lesdagen van 3 dagdelen* – start in januari – klik hier voor de data
 • Combi: 19 lesdagen van 2 of 3 dagdelen – start in september – klik hier voor de data

Om zoveel mogelijk tegemoet te komen aan diverse agenda’s, bieden wij de NLP Practitioner in 3 formules aan. Deze verschillen enkel in de vorm en niet in de inhoud. Dat betekent dat ze starten op een ander tijdstip (voorjaar, zomer of najaar) en dat ze aan een verschillend tempo worden gedoceerd. Maar het aantal lesuren en de leerstof is voor elk van de 3 formules identiek.

*2 dagdelen: les van 10.00 tot 18.00 uur
*3 dagdelen: les van 10.00 tot 20.00 uur.


2de jaar: NLP Master Practitioner

 • Enkel in blokken: 24 lesdagen van 2 dagdelen – start in augustus – klik hier voor de data

Waar komt NLP vandaan?

NLP bestaat sinds de jaren 1970 en heeft sindsdien heel wat evoluties doorgemaakt.

In de jaren 1970 onderzochten Richard Bandler (Gestalt therapeut en wiskundige) en John Grinder (professor in de linguïstiek) hoe succesvolle therapeuten erin slaagden experts te worden in hun vakgebied.

Ze observeerden de interacties van grote therapeuten als Virginia satir, Fritz Perls, en Milton Erickson met hun cliënten. Aangevuld met interviews stelde dat hen in staat om strategieën en principes voor een succesvolle communicatie in kaart te brengen.

Ze stelden vast dat de onderzochte therapeuten steeds een gelijkaardige weg volgden in de manier waarop ze dachten en handelden in interactie met hun cliënten. Dit ondanks hun uiteenlopende inhoudelijke aanpak van de therapie. Dus er moest zoiets bestaan als een vormelijke ‘succesformule’ voor therapeutische gesprekken, los van de inhoud. De analyse van hun tactieken en praktijken vormde de eerste aanzet tot de ontwikkeling van NLP. In 1975 publiceerden ze daarover hun eerste boek ‘The Structure of Magic’.

Het duurde niet lang tot de therapeutische context werd uitgebreid naar andere domeinen, zoals de sport- of businesswereld. Daar stond NLP al gauw synoniem met de leuze ‘als het voor iemand op de wereld kan, kan het ook voor jou’.

Uiteindelijk stelde men dat elke complexe menselijke activiteit een structuur heeft die door anderen kan worden aangeleerd als men daartoe de juiste modellen krijgt aangereikt. NLP werd op die manier  een methode om de kenmerken van excellentie te ontdekken in eender welke activiteit, bij uitstek in persoonlijke ontwikkeling. Diverse andere auteurs (o.a. Robert Dilts, Anné Linden) zorgden hierin mee voor de verdere inhoudelijke ontwikkeling van NLP.

Door de structuur van ons eigen denken, voelen en gedrag te leren kennen, wordt het ook mogelijk op een essentieel niveau veranderingen aan te brengen. Zo creëer je duurzame resultaten.

Video’s

 • De kracht van NLP (-healthlab.tv) : Eric Schneider & Hilde Van Liefferinge
  Bekijk hier.
 • What’s your story – Eric Schneider
  Bekijk hier.

Blijf op de hoogte van onze opleidingen en schrijf je in voor de nieuwsbrief!

© 2017 Arcturus | Website carefully crafted by Creactiv