Cognitio-Scan

De Cognitio-Scan

 • De Cognitio-Scan is als methode een (leiderschaps)proces van co-creatie van zowel analyse, vaststelling van aanpak als uitvoering met leidinggevenden en medewerkers
 • Cognitio-Scan-Interventies baseren zich op de eigen praktijk van de betrokkenen en de organisatie als bron en zorgen voor verbinding en een atmosfeer waarin de gewenste en relevante processen en resultaten concreet vorm kunnen krijgen
 • Gezamenlijke definitie van de situatie (vanuit merk, ambitie en vertrekpunt) zorgt voor commitment en toegang tot het ‘verborgen’ potentieel van mens en organisatie
 • De Cognitio-Scan is ontwikkelingsgericht en biedt met krachtige tools toegang tot reflectie op ‘diepere en bepalende’ krachten in samenwerken
 • Als tools en modellen hanteren wij:
  • de Impeccable Leadership leiderschapscirkel voor de adequate fasering van interventies
  • besturingslijnen met rollen voor inzicht in de impact van leiderschapsgedrag
  • het Transformatieprocesmodel voor inzicht in de verborgen dynamiek gericht op het doorbreken van belemmeringen en belemmerende patronen
 • De mogelijkheid van een ‘leiderschapsscan’ die inzicht biedt in persoonlijke voorkeuren en tendens in eigen gedrag
 • Een ‘emergente aanpak’, aansluitend op de actuele dynamiek. Een vinger aan de pols van de praktijk om het ‘hart’ van de verandering te monitoren en sturen

Doelstelling en resultaat

 • Een impactvolle ontwikkeling van ‘de top’ vanuit de strategische doelstellingen
 • Diep wederzijds begrip als basis van verbinding, innovatie en commitment m.b.t. de concretisering van merk en ambities naar gedrag en resultaat
 • Door een actief, persoonlijk en gezamenlijk ontwikkelproces dat start met een CS training ‘Leiderschap en entrepreneurship’, die zich richt zich op voorzien in ‘pre-condities’ van leiderschap: visie, houding, creativiteit en executiekracht (met voorbeeldgedrag)
 • Een ontwikkelprogramma waarmee leiding en medewerkers worden ondersteund om zelfstandig in staat te zijn tot het vormgeven van de gewenste ontwikkeling
 • Verdieping in samenwerking, door inzicht in het leiderschapsproces en processen van persoonlijke en organisatieontwikkeling
 • Competenties nodig om inzichten impactvol te vertalen naar toepassing in concreet gedrag
 • Gerichte besturing (facilitering) van het organisatieontwikkelingsproces

Wat levert het op?

 • open dialoog en wederzijds begrip;
 • ontsluieren van verborgen potentieel en talent van individuele mensen en van de organisatie;
 • bewuste deelname van alle medewerkers aan het realiseren van doelen;
 • besparingen van tijd en geld;
 • hoge effectiviteit in organisatie, waar iedereen weet wat die moet doen;
 • positief economisch gevolg;
 • duurzame ontwikkeling van organisatie met positief impact op de maatschappij;
 • effectieve ontwikkeling ‘van boven af’ gezien de strategische doelen;
 • wederzijds begrip als basis voor de verbinding, innovatie en support bij de concretisering van het merk en ambitie in de vorm van gedrag en resultaat;verdiepen van de samenwerking door inzicht in managementprocessen en processen van de persoonlijke en organisatieontwikkeling;
 • benodigde competenties voor effectief overdracht van inzichten voor de toepassing in de vorm van concreet gedrag in de praktijk.

Blijf op de hoogte van onze opleidingen en schrijf je in voor de nieuwsbrief!

Inschrijving nieuwsbrief
reCAPTCHA

Met u in te schrijven voor de nieuwsbrief bevestigt u op periodieke basis informatie te ontvangen m.b.t. acties en promoties. U kan zich ten alle tijde uitschrijven via de voorziene link in de email

© 2017 Arcturus | Website carefully crafted by Creactiv